Upadłość Getin Noble Banku – ostatni dzwonek dla frankowiczów na zgłoszenie wierzytelności

Udostępnij

20 lipca Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Zgodnie z prawem upadłościowym wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie wierzytelności. Termin ten minie w sobotę 19 sierpnia, czyli dzień uznawany za wolny od pracy.

Z tego powodu na przygotowania zgłoszenia są dwa dni więcej. Wraz ze zgłoszeniem wierzytelności trzeba złożyć oświadczenie o potrąceniu. Powinni to zrobić także frankowicze, którzy nie pozwali banku.

Ostatnie dni na zgłoszenie wierzytelności wobec Getin Noble Banku bez dodatkowych opłat Getin Noble Bank

Korzystne dla klientów banków wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zachęcają do walki w sądach o unieważnienie kredytów frankowych.

W trudnej sytuacji znalazło się jednak kilkadziesiąt tysięcy kredytobiorców związanych z Getin Noble Bankiem. 20 lipca ogłoszono bowiem upadłość banku, co uniemożliwiło im wystąpienie z pozwem o zwrot zapłaconych rat.

Nadal istnieje jednak możliwość wystąpienia z powództwem o ustalenie nieważności umowy. Ma to na celu uchronienie kredytobiorców przed spłatą zadłużenia ponad kapitał udzielonego kredytu.

Na podstawie art. 174 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy sądowe z powództwa frankowiczów będą zawieszone z urzędu. To oznacza, że zostaną odwołane wyznaczone już terminy rozpraw sądowych.

Cały proces przenosi się teraz do postępowania upadłościowego, a prawnicy wskazują na kilka ważnych aspektów, o których należy pamiętać, by nie zaprzepaścić szansy na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i obniżenie salda zadłużenia do zera.

Co bardzo ważne, zgodnie z prawem upadłościowym, w poniedziałek 21 sierpnia minie termin na zgłoszenie wierzytelności wobec Getin Noble Banku. Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie, za pomocą rządowego Portalu Rejestrów Sądowych.

Co po 21 sierpnia?

Warto przy tym wiedzieć, że przekroczenie terminu nie przekreśla ważności zgłoszenia, lecz wymusza uiszczenie dodatkowej opłaty. Za zgłoszenie wierzytelności przez Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie trzeba bowiem zapłacić 1010.49 PLN.

Mało tego – kredytobiorca, który spóźni się ze zgłoszeniem wierzytelności, nie może podważać czynności dokonanych w postępowaniu upadłościowym przed zgłoszeniem przez niego wierzytelności, a wpływać może jedynie na czynności podjęte później. polskie spółki, które upadły

Na dodatek trzeba mieć świadomość, że w przypadku zgłoszenia wierzytelności po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów zgłoszenie wierzytelności pozostanie bez rozpoznania. Nie warto więc zwlekać zbyt długo.

Zgłoszenie wierzytelności wobec Getin Noble Banku a oświadczenie o potrąceniu

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu, strony mają obowiązek zwrotu tego, co wzajemnie świadczyły – kredytobiorca zwraca kapitał kredytu, a bank zwraca m.in. zapłacone raty.

Dlatego najważniejsze dla każdego kredytobiorcy powinno być w tym momencie złożenie oświadczenia o potrąceniu zapłaconych rat kredytu oraz innych kosztów okołokredytowych z wypłaconym przez bank kapitałem.

Oświadczenie o potrąceniu można obecnie zgłosić jedynie ze zgłoszeniem wierzytelności. Inna forma złożenia oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności stron nieważnej umowy kredytu będzie nieskuteczna.

Kredytobiorca, który zgłosi wierzytelność zapominając o dołączeniu oświadczenia o potrąceniu, ryzykuje pozwem syndyka masy upadłościowej Getin Noble Banku o zwrot wypłaconej kwoty kredytu.

Ile potrwa postępowanie upadłościowe Getin Noble Banku?

Eksperci są przekonani, że skala zgłoszeń wierzytelności w związku z upadłością Getin Noble Bank będzie ogromna, dlatego postępowanie upadłościowe może potrwać nawet kilka lat. frankowicze, sąd

W konsekwencji, nawet jeśli kredytobiorca nie posiada jeszcze historii spłat, bądź z innych przyczyn nie dotrzyma wyżej opisanego terminu 21 sierpnia, to nie powinien rezygnować z próby unieważnienia swojego kredytu.

Według ekspertów, najlepiej zgłosić wierzytelność zanim ogłoszona zostanie lista wierzytelności, na co zdaniem prawników jest czas co najmniej do końca roku.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również