Nowa odsłona programu Mój prąd – ile można wziąć?

Udostępnij

Dziś – w czwartek 15 grudnia ruszyły zapisy do kolejnej odsłony programu “Mój Prąd”. Osoby, które złożą wniosek, będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet do 31 tysięcy złotych. Wyższe dotacje obejmą zarówno magazyny energii, jak i instalacje fotowoltaiczne.

Czym jest ten program? Jak działa, kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach? Do kiedy potrwa nabór? Na te wszystkie pytania, odpowiedzi zostaną udzielone poniżej:

Mój Prąd – co to jest? Program Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada się na oszczędności, ale są to także wymierne korzyści dla środowiska. Inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach Mojego Prądu przyczynią się do redukcji dwutlenku węgla aż o 1 miliard kilogramów na rok.

W czwartek 15 grudnia ruszyła kolejna edycja programu Mój Prąd. Tak naprawdę jest to po prostu przedłużenie naboru dotychczasowej edycji programu. Pierwotnie miał się on zakończyć 22 grudnia. Będzie on jednak trwał do końca marca 2023 roku lub do wyczerpania się budżetu programu, czyli 240 milionów złotych.

Ile wniosków złożono w czwartej edycji „Mojego Prądu”?

Podczas rozpoczętej 15 kwietnia czwartej edycji programu Mój Prąd złożono już ponad 25 tysięcy wniosków. 95% z nich dotyczyło tylko paneli fotowoltaicznych. Z ogólnego budżetu wynoszącego 855 milionów złotych wciąż pozostało do rozdysponowania około 240 milionów PLN – dlatego właśnie program został przedłużony.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Nowa odsłona programu oznacza jednak przede wszystkim większe dofinansowanie do instalacji planów fotowoltaicznych i magazynów energii niż dotychczas. To, ile otrzymamy pieniędzy, zależy od zakresu inwestycji. Można więc uzyskać:

 • 6000 PLN na fotowoltaikę – jeśli kupujemy tylko panele
 • 7000 PLN na fotowoltaikę – jeśli kupujemy panele wraz z innymi urządzeniami Duży litowo-jonowy magazyn energii

Ponadto, wybierając szerszy zakres inwestycji, możemy także otrzymać:

 • 3000 PLN na zakup systemu zarządzania energią (HEMS/EMS)
 • 5000 PLN na zakup magazynu ciepła
 • 16 000 PLN na zakup magazynu energii

Łącznie, decydując się na zakup magazynu ciepła, magazynu energii, systemu do zarządzania energią i paneli fotowoltaicznych otrzymamy nawet do 31 tysięcy złotych dotacji – przy intensywności dofinansowania dla każdego z elementów do 50% kosztów kwalifikowanych.

Dotacja nie tylko dla nowych prosumentów

W efekcie, jak podkreślił Paweł Mirowski, wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nowa odsłona programu Mój Prąd będzie atrakcyjna także dla prosumentów, którzy złożyli wcześniej wnioski o dofinansowanie.

Co więcej, dla wypłaconych dotacji koszty zostaną przeliczone ponownie i jeśli będzie wtedy przysługiwać większy poziom dofinansowania, wypłacona zostanie różnica pomiędzy uzyskaną dotacją a tą, która przysługiwałaby wnioskodawcy od 15 grudnia. Jeśli natomiast prosument ubiegał się tylko o środki na fotowoltaikę, będzie mógł złożyć wniosek uzupełniający o dofinansowanie na pozostałe elementy.

Ważną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, iż nowa odsłona programu Mój Prąd jest skierowana do prosumentów, którzy są w nowym systemie (net billing). Obowiązuje on od 1 kwietnia. Z programu wsparcia mogą jednak skorzystać także „starzy” prosumenci, którzy rozliczają się na zasadzie opustów (net metering) pod warunkiem, że przejdą oni na nowy system.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? fotowoltaika dla firm

Wnioski w Mój Prąd można składać wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie konieczne jest posiadanie konta na platformie GWD. Można je założyć za pomocą Profilu Zaufanego lub systemu GWD.

Niezbędne dokumenty

Zanim jednak przejdziemy do składania wniosku, warto przygotować skany niezbędnej dokumentacji. Wymaga się elektronicznych wersji:

 • Potwierdzenia zgłoszenia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji, wydane przez OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) i zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające korzystanie z systemu net-billing
 • Dowodu zapłaty faktury lub oświadczenia (wykonawcy lub beneficjenta) o dokonaniu zapłaty w pełnej kwocie
 • Zaświadczenia OSD o dacie przyłączenia mikroinstalacji, razem z numerem Punktu Poboru Mocy
 • Protokołu odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenia wnioskodawcy o samodzielnym montażu elementów dodatkowych
 • Faktury lub paragonu imiennego za dostawę i montaż instalacji PV oraz dodatkowych elementów objętych dotacją
 • Dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do OSD instalacji lub uruchomienia magazynu energii

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony? Panele słoneczne

Według informacji NFOŚiGW na rozpatrzenie wniosku czeka się 210 dni licząc od poprawnego złożenia wniosku w GWD. W przypadku konieczności uzupełnienia danych czas ten wydłuża się do 270 dni. Status wniosku Mój Prąd można sprawdzić na oficjalnej stronie programu.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również