Jakie zawody zastąpi sztuczna inteligencja?

Udostępnij

Wprowadzenie sztucznej inteligencji (SI) do różnych obszarów życia przynosi rewolucyjne zmiany, zarówno w sposobie, w jaki działają przedsiębiorstwa, jak i w codziennym funkcjonowaniu każdego z nas oraz całego społeczeństwa.

W ostatnich kilkudziesięciu miesiącach jesteśmy świadkami znacznego postępu w dziedzinie SI, a wprowadzenie przez OpenAI chatbota ChatGPT jeszcze bardziej przyspieszyło ten rozwój. Wraz z wprowadzanymi nowościami obserwujemy także wzrost różnorodnych modeli opartych na SI, które zdolne są do wykonywania zadań, niegdyś zastrzeżonych tylko dla ludzkiej pracy. W tym artykule omówimy, które zawody mogą wkrótce być zagrożone lub częściowo zastąpione przez sztuczną inteligencję.

Geneza

Od lat 90. XX wieku obserwujemy znaczną automatyzację, zwłaszcza w sektorze produkcji, gdzie coraz więcej pracy wykonują maszyny. Niemniej jednak, ta automatyzacja nie jest bezpośrednio związana z tą sztuczną inteligencją, która stanowi dla nas aktualne wyzwanie.

Jeszcze niedawno wydawało się, że najbardziej narażone na utratę pracy są zawody, które polegają na wykonywaniu zadań rutynowych, powtarzalnych, podczas gdy prace kreatywne wydawały się stosunkowo bezpieczne. Faktycznie, wiele procesów produkcyjnych jest już zautomatyzowanych, ale robotyka wciąż nie stworzyła maszyn poruszających się w sposób identyczny jak ludzie.

Jakie zawody i zadania zastąpi sztuczna inteligencja?

Zawody ścisłe i techniczne (programiści, analitycy finansowi, traderzy, księgowi), a także zawody kreatywne (graficy, filmowcy, scenarzyści, copywriterzy, redaktorzy).

lista-zawodów-zastąpionych-przez-sztuczną-inteligencję

Programiści

Programiści (szczególnie Ci mniej zaawansowani) mogą być zagrożeni ze względu na występowanie algorytmów generujących proste i powtarzalne kody, systemy automatycznego debugowania oraz narzędzia wspomagające proces tworzenia oprogramowania.

Analitycy Finansowi

Analitycy finansowi zajmujący się analizą dużej ilości zbiorów danych finansowych, prognozowaniem trendów rynkowych czy zarządzaniem portfelem inwestycyjnym również mogą być zastąpieni. Wydaje się natomiast, że w dalszym ciągu takie zadania jak ogólne rozumienie kontekstu, interpretacja danych oraz podejmowanie strategicznych decyzji wciąż będzie wymagały ludzkiego wkładu.

Traderzy

W przypadku traderów giełdowych, zaawansowane algorytmy handlu algorytmicznego prawdopodobnie będą samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie analizy danych rynkowych, monitorować i zarządzać ryzykiem inwestycyjnym w czasie rzeczywistym, podejmując szybkie działania korygujące w przypadku niekorzystnych zmian.

Księgowi

Księgowi natomiast, mogą zostać zastąpieni dzięki takim umiejętnością AI jak wykonywanie zautomatyzowanych procesów rozpoznawania i klasyfikowania faktur, automatycznego kategoryzowania transakcji finansowych na podstawie wzorców i zasad, generowania raportów finansowych na podstawie danych księgowych.

Graficy

Graficy komputerowi mogą zostać zastąpieni w takich zadaniach jak generowanie prostych projektów graficznych (banery reklamowe czy grafiki do mediów społecznościowych) przy użyciu odpowiednich algorytmów, automatyczne dostosowywanie projektów do różnych rozmiarów i formatów czy tworzenie szablonów graficznych do użytku w marketingu internetowym.

Filmowcy

Filmowcy natomiast, mogą spodziewać się zastąpienia w takich zadaniach jak montaż filmów na podstawie algorytmów analizujących sekwencje obrazów i dźwięków, generowanie efektów specjalnych i animacji komputerowej przy użyciu zaawansowanych programów opartych na sztucznej inteligencji, a także automatyczne tworzenie trailerów filmowych na podstawie algorytmów analizujących zawartość filmu, wybierając najbardziej dynamiczne i interesujące fragmenty.

Scenarzyści

Scenarzyści także powinni się obawiać, szczególnie w zadaniach takich jak generowanie szkiców fabuł na podstawie analizy wzorców narracyjnych i popularnych tropów w filmach i książkach, tworzenie dialogów i monologów na podstawie danych wejściowych, takich jak charakterystyki postaci i ustawienie sceny, przy użyciu algorytmów przetwarzania języka naturalnego, automatyczne tworzenie scenariuszy na podstawie zautomatyzowanej analizy popularnych gatunków i tematów, co może być wykorzystane w produkcji treści masowej.

Copywriterzy

Copywriterzy to zawód, któremu wróży się najwcześniejszy upadek ze względu na rozwój chatbotów, twórcy treści mogą zostać zastąpieni w zadaniach takich jak generowanie treści reklamowych i opisów produktów na podstawie algorytmów przetwarzania języka naturalnego, które analizują dane wejściowe, takie jak specyfikacje produktów i preferencje klientów, tworzenie automatycznych odpowiedzi na zapytania klientów na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, opracowywanie szablonów artykułów i wpisów na blogach, które mogą być dostosowywane do różnych tematów i celów marketingowych, przy użyciu algorytmów generujących treści.

Redaktorzy

Redaktorzy to kolejny zawód związany z treścią, tutaj prognozy również nie są obiecujące, mogą spodziewać się zastąpienia w takich zadaniach jak automatyczne poprawianie literówek i błędów gramatycznych w tekście, tworzeniu sugestii dotyczących poprawek na podstawie analizy semantycznej i kontekstowej, konstruowaniu podsumowań i streszczeń tekstu na podstawie analizy treści.

Warto mieć na uwadze, że nie należy oczekiwać całkowitego zastąpienia ludzi przez sztuczną inteligencję (AI) w 100%. Początkowo skupiać się będziemy głównie na zautomatyzowaniu prostych, rutynowych i mniej skomplikowanych czynności. Pomimo rosnącej roli AI, nadal konieczne będzie ludzkie zarządzanie i nadzór nad tymi procesami. Prawdopodobnie zmienią się jedynie sposoby, w jakie te zadania są wykonywane i wykorzystywane, bardziej niż samo ich całkowite zastąpienie.

Fryderyk Waszak
Fryderyk Waszak
Redaktor Portalu Portfel Polaka, absolwent II edycji prestiżowego programu Google Umiejętności Jutra. Aktualnie student zarządzania na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, gdzie rozwija swoje umiejętności w obszarze strategii biznesowej i zarządzania. Aktywny zawodowo pasjonata marketingu internetowego, który na co dzień z zamiłowaniem śledzi najnowsze trendy branżowe, by dostarczać czytelnikom Portfel Polaka aktualne i wartościowe informacje z dziedziny finansów, marketingu oraz innowacji.

Najnowsze

Zobacz również