Jak Polacy ogrzewają swoje domy w 2021? – porównanie kosztów

580

Decyzję o wyborze najkorzystniejszego systemu grzewczego podejmuje się już na etapie projektowania domu jednorodzinnego. Najczęściej branym pod uwagę kryterium są w tym przypadku oczywiście koszty eksploatacyjne systemu. W efekcie, choć nowe budownictwo opiera się na stosowaniu energooszczędnych technologii, co sprawia, że zapotrzebowanie na ciepło jest wyraźnie mniejsze, to koszt ogrzewania mimo wszystko zawsze stanowi wysoki procent comiesięcznych wydatków.

Z jakim wydatkiem na ogrzewanie Polacy muszą liczyć się w 2021 roku, w zależności od wykorzystywanej metody oraz standardu energetycznego budynku? Przekonamy się w dalszej części tekstu. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, jak w ogóle można oszacować koszt ogrzewania domu i od czego on zależy:

Obliczanie kosztu ogrzewania domu Popularne metody ogrzewania domu

Aby precyzyjnie obliczyć koszty ogrzewania domu, warto poświęcić temu zagadnieniu nieco więcej uwagi. Każdy dom przecież jest inny i różne bywają przyzwyczajenia jego mieszkańców. Jednym wystarcza w mieszkaniu temperatura 19 stopni Celsjusza, a inni lubią przebywać w cieple wynoszącym 24°C. Aby mieć więc chociaż przybliżone porównanie kosztów ogrzewania kilkoma metodami, dobrze jest wyjaśnić i ustalić pewne kwestie.

Najważniejszym elementem, jaki trzeba oszacować, jest zapotrzebowanie na energię cieplną konkretnego budynku. Dzięki temu parametrowi, o którym szerzej piszemy w dalszej części artykułu, można wskazać, jaką ilość ciepła zużyjemy w danym roku. Zapotrzebowanie energetyczne budynku określa się umownie w kilowatogodzinach na metr kwadratowy powierzchni. W ujęciu rocznym wygląda ono następująco:

  • Dom nowy, energooszczędny – około 50 kilowatogodzin na metr kwadratowy powierzchni rocznie
  • Dom o standardowej izolacji termicznej – około 100 kilowatogodzin na metr kwadratowy powierzchni rocznie
  • Dom stary, nieocieplony – około 150 kilowatogodzin na metr kwadratowy powierzchni rocznie

Do dalszych porównań weźmiemy dom energooszczędny o powierzchni 150 metrów kwadratowych, co odpowiada zapotrzebowaniu energetycznemu na poziomie 50 kilowatogodzin na metr kwadratowy powierzchni rocznie. Zapotrzebowanie na energię do ogrzania tego domu wyniesie więc w ciągu roku 7500 kilowatogodzin.

Warto jednak zaznaczyć, że są to szacunkowe informacje, ponieważ każdy budynek ma inne parametry techniczne. Pod uwagę bowiem trzeba wziąć kwestie, chociażby powstawania mostków termicznych, które mogą być wynikiem nieprawidłowo wykonanej izolacji, czy też uszkodzeń mechanicznych ścian, z jakimi często można się spotkać. Duży wpływ na zapotrzebowanie ma również wydajność i rodzaj zastosowanej instalacji wentylacyjnej oraz szczelność otworów okiennych i drzwiowych. Oczywiście można znaleźć gotowe kalkulatory, pozwalające obliczyć szacunkowe zapotrzebowanie energetyczne, jeśli jednak planujemy szczegółowo podejść do kwestii kosztów ogrzewania i wyliczyć jego dokładne wyniki wybraną metodą w danym roku, warto skorzystać z usług profesjonalistów.

Czas przejść do poszczególnych form ogrzewania domów i ich kosztów w 2021 roku. Na początek:

Ogrzewanie gazowe

Podstawowe informacje

Ogrzewanie gazowe często kojarzy się z komfortem użytkowania. Jest to faktycznie wartość dodana, która co prawda bezpośrednio nie wpływa na koszty eksploatacyjne, ale i tak często bywa jednym z kryteriów podczas wyboru sposobu ogrzewania. W dobie silnego nacisku na wygodę i szukania rozwiązań ułatwiających codzienne czynności jest to ważny aspekt tej technologii grzewczej. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje ogrzewania gazowego: ogrzewanie gazem ziemnym i gazem płynnym (propan-butan). Gaz ziemny jest bardziej popularny, jednak tylko w przypadku dostępu do sieci gazowej. Jeśli dany obszar nie posiada odpowiedniej infrastruktury, jedynym rozwiązaniem jest gaz płynny. Jest to nieco problematyczna metoda ogrzewania z uwagi na konieczność dzierżawy lub zakupu zbiornika gazu.

Koszt

Przejdźmy do wyliczenia ceny ogrzewania gazowego. Mamy tutaj oczywiście dwa kluczowe elementy. Pierwszym z nich jest wartość opałowa paliwa, a drugim cena jego jednostki. W przypadku gazu ziemnego wartość opałowa jednostki paliwa (metra sześciennego w przypadku gazu ziemnego i litra w przypadku gazu płynnego) wynosi 10 kilowatogodzin dla gazu ziemnego i 7 kWh dla gazu płynnego. Cena jednostki w tym roku wynosi natomiast średnio 2,07 PLN w przypadku gazu ziemnego i 1,78 PLN, gdy mowa o gazie płynnym. W efekcie koszt roczny ogrzewania domu energooszczędnego o powierzchni 150 metrów kwadratowych gazem ziemnym w 2021 roku wyniesie około 1550 złotych. W przypadku gazu płynnego kwota ta będzie wyższa i przyjmie wartość około 1910 PLN.

Ogrzewanie elektryczne

Podstawowe informacje

Jeśli pierwszym skojarzeniem dla ogrzewania gazowego jest komfort, to większość z nas ogrzewanie elektryczne łączy z wysokimi (i coraz wyższymi) rachunkami za prąd. Jednak taki sposób ogrzewania również ma swoje zalety, jak chociażby brak konieczności budowania komina. Ciepło z energii elektrycznej można otrzymać na wiele sposobów. Tradycyjne rozwiązanie to zastosowanie grzejników, które mogą występować jako grzejniki konwektorowe i promiennikowe. Różnią się od siebie konstrukcją (promiennikowe są bardziej płaskie) oraz sposobem oddawania ciepła (grzejniki promiennikowe oddają ciepło całą powierzchnią).

Koszt

Jeśli chodzi o koszty, ogrzewanie elektryczne nigdy nie będzie się opłacać. W przypadku standardowej, całodobowej taryfy prądu G11, cena 1 kilowatogodziny wyniesie 63 grosze. W efekcie koszt roczny ogrzewania domu energooszczędnego o powierzchni 150 metrów kwadratowych energią elektryczną w 2021 roku wyniesie około 4770 złotych. Poważne oszczędności może przynieść przejście na system rozliczeń dwutaryfowy G12w. Możliwe jest wtedy obniżenie ceny nawet do okolic 2800 (jeśli będzie się ogrzewać budynek wyłącznie w odpowiednich porach).

Ogrzewanie ekogroszkiem

Podstawowe informacje

Wśród paliw stałych można zaobserwować rozwój i ruch wykonany w kierunku ekologii. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest obecnie ekogroszek. To paliwo stałe produkowane na bazie węgla brunatnego i kamiennego, które cechuje się jednak niewielką zawartością siarki, a zarazem wpływa na mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Ekogroszek spełnia coraz bardziej restrykcyjne normy ustalone przez Unię Europejską. Jest to więc ekologiczny sposób na ogrzanie budynku. Kocioł jest łatwy w obsłudze, w pełni zautomatyzowany, a ingerencja człowieka ogranicza się do prostych czynności, jak uzupełnianie paliwa.

Koszt

W przypadku ekogroszku wartość opałowa jednostki paliwa (kilograma) wynosi 7 kilowatogodzin. Cena jednostki w tym roku wynosi natomiast średnio 87 groszy. W obliczeniach trzeba tu natomiast uwzględnić jeszcze sprawność pieca, która najczęściej wynosi 75%. Finalny koszt roczny ogrzewania domu energooszczędnego o powierzchni 150 metrów kwadratowych ekogroszkiem w 2021 roku wyniesie około 1240 złotych – jest więc satysfakcjonujący.

Ogrzewanie pelletem

Podstawowe informacje

Podobnie jak ekogroszkiem, niskim wskaźnikiem emisji zanieczyszczeń i wysoką efektywnością energetyczną charakteryzuje się ogrzewanie pelletem. Pellet zalicza się do biomasy, która jest pochodzenia naturalnego. W domowych instalacjach grzewczych sprawdza się świetnie, ponieważ nie emituje szkodliwych dla środowiska substancji i ma najlepszą kaloryczność, która związana jest z jego produkcją pod wysokim ciśnieniem. Pellet jest sprasowanym i zwartym drewnem opałowym, w którego skład wchodzą trociny, zrębki i wióry. Występuje w postaci granulatu, który jest wygodny w użytkowaniu i dostosowany do wielu pieców z załadunkiem.

Koszt

W przypadku pelletu wartość opałowa jednostki paliwa (kilograma) wynosi 5 kilowatogodzin. Cena jednostki w tym roku wynosi natomiast średnio 1,06 PLN. W obliczeniach trzeba tu natomiast uwzględnić jeszcze sprawność pieca, która najczęściej wynosi 80%. Finalny koszt ogrzewania domu energooszczędnego o powierzchni 150 metrów kwadratowych pelletem wynosi około 1990 złotych.

Ogrzewanie olejem opałowym

Podstawowe informacje

Olej opałowy jest często alternatywnym ogrzewaniem dla gazu, kiedy nie mamy dostępu do gazociągów. Jego główne zalety to bezobsługowość urządzeń grzewczych, a także wysokie bezpieczeństwo, ponieważ temperatura zapłonu przy piecach na olej wynosi 55 stopni Celsjusza. Nie bez znaczenia jest także mniejszy wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Wymaga on jednak zainstalowania zbiornika, w którym będzie się znajdowało paliwo.

Koszt

W przypadku oleju opałowego wartość opałowa jednostki paliwa (litra) wynosi aż 11 kilowatogodzin. Cena jednostki w tym roku wynosi natomiast średnio 2,85 PLN. W obliczeniach trzeba tu natomiast uwzględnić jeszcze sprawność pieca, która najczęściej wynosi 90%. Finalny koszt ogrzewania domu energooszczędnego o powierzchni 150 metrów kwadratowych olejem opałowym wynosi około 2150 złotych.

Ogrzewanie drewnem

Podstawowe informacje

Zdecydowaną wadą ogrzewania domu drewnem jest potrzeba wygospodarowania dużej ilości miejsca na składowanie, gdyż w jednym sezonie grzewczym zużywa się go nawet kilka metrów sześciennych. Drewno opałowe nie może być świeże, zalecane jest spalanie drewna o wilgotności 12-20% (wartość energetyczna drewna spada wraz ze wzrostem jego wilgotności) oraz po okresie suszenia od 1,5 do 2 lat. Maksymalną wydajność i długą żywotność kotła zapewni spalanie drewna suszonego przynajmniej 2 lata.

Koszt

Zakłada się, że w przypadku popularnego drewna opałowego (takiego, jak buk czy grab) wartość opałowa jednostki paliwa (kilograma) wynosi 4 kilowatogodziny. Cena jednostki w tym roku wynosi natomiast średnio tylko 44 grosze. W obliczeniach trzeba tu natomiast uwzględnić jeszcze sprawność pieca, która najczęściej wynosi 60%. Finalny koszt ogrzewania domu energooszczędnego o powierzchni 150 metrów kwadratowych drewnem opałowym wynosi więc stosunkowo niewiele – około 1380 złotych.

Ogrzewanie pompą ciepła Schemat działania pompy ciepła

Podstawowe informacje

Aktualnie wprowadzane obostrzenia legislacyjne wymuszają podjęcie konkretnych kroków w celu oparcia energetyki na odnawialnych źródłach energii w ciągu najbliższych lat. W ekologicznym ogrzewnictwie prym wiodą oczywiście pompy ciepła. Bardzo dobrze współpracują z nimi podłogowe systemy grzewcze. Pompy ciepła to jedne z najnowocześniejszych urządzeń grzewczych. Ich zaletami jest fakt, iż są bezobsługowe, tanie w eksploatacji i ekologiczne. Na rynku mamy dwa podstawowe rodzaje pomp ciepła:
Pompa gruntowa (typu woda-woda) – w tym przypadku pod powierzchnią ziemi muszą znajdować się cieki wodne w odpowiedniej ilości, aby pompa mogła wydajnie pobierać wodę
Pompa typu powietrze-woda – ta pompa pobiera powietrze z zewnątrz. Niestety przy temperaturach poniżej 50 stopni Celsjusza konieczne jest dogrzanie pobranego powietrza za pomocą grzałki elektrycznej.

Koszt

Koszt roczny ogrzewania domu energooszczędnego o powierzchni 150 metrów kwadratowych pompą gruntową w 2021 roku jest bardzo korzystny – wynosi około 1180 złotych. W przypadku pompy typu powietrze-woda sytuacja jest bardziej zawiła. Wszystko zależy od tego, czy będziemy korzystać z taryfy prądu G11 czy G12w. W tym pierwszym przypadku koszt wyniesie około 1890 złotych. W drugim przypadku – który jest zdecydowanie najczęściej stosowany przez posiadaczy budynków ogrzewanych pompą typu powietrze-woda – i przy ogrzewaniu domu wyłącznie w odpowiednich porach, można tę kwotę obniżyć aż o 600 złotych – do poziomu 1290 PLN.

Podsumowanie

Jak więc widzimy, pod względem kosztów eksploatacji najbardziej opłacalnym rozwiązaniem okazuje się pompa ciepła. Niestety ta metoda wciąż nie jest zbyt popularna w naszym kraju – korzysta z niej (oraz z energii elektrycznej, te dwa sposoby są uwzględniane razem w wynikach) niecałe 3% domów. Prym wiedzie ogrzewanie gazowe oraz paliwa stałe, takie jak ekogroszek, pellet czy drewno. Miejmy nadzieję, że w przyszłości się to zmieni i te najbardziej ekologiczne metody grzewcze będą zyskiwać na popularności.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments