Inflacja wyraźnie przyspieszyła! Ceny rosną najszybciej od 25 lat

342

zakupy w sklepieW piątek, 1 lipca 2022 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że według wstępnych danych, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu br. w stosunku do poprzedniego miesiąca, tj. do maja br. o 1,5 proc., a w stosunku do czerwca 2021 r. aż o 15,6 proc., co jest najwyższym odczytem od lutego 1997 roku.

Inflacja wymknęła się spod kontroli

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych aż o 15,6 proc. oznacza dalszy wzrost inflacji z 13,9 proc. raportowanych w maju br. Ostatni raz inflację na wyższym poziomie w skali roku widzieliśmy w lutym 1997 roku, tj. ponad 25 lat temu. Ceny rosły wówczas o 16,6 proc.

Warto zwrócić także uwagę, że wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych o 15,6 proc. wyraźnie przebija cel inflacyjny oraz górną granicę odchyleń od celu określonego przez Radę polityki Pieniężnej (RPP).

Biorąc pod uwagę, że cel inflacyjny RPP zakłada wzrost inflacji w skali roku w przedziale od 1,5 proc. do 3,5 proc., a inflacja w ujęciu miesięcznym wynosi obecnie 1,5 proc., śmiało można stwierdzić, że ceny z miesiąca na miesiąc rosną o tyle, o ile wg RPP powinny wzrosnąć w ciągu 12 miesięcy.

Polska w czołówce niechlubnego rankingu

Dla porównania, średnia inflacja w strefie euro (według wstępnych danych) wyniosła w czerwcu 2022 r. „zaledwie” 8,6 proc. wzrastając z 8,1 proc. w maju br.

Fakt ten sprawia, że ceny dóbr i usług rosną w Polsce w jednym z najszybszych temp w całej Wspólnocie. Według wstępnych danych, spośród państw członkowskich strefy euro, wyższa inflację niż w Polsce (nie należącej do strefy euro) odnotowano jedynie w Estonii (22,0 proc.), na Litwie (10,5 proc.) oraz na Łotwie (19,0 proc.).

Obecny wzrost inflacji to głównie efekt kolejnych wzrostów paliw, których ceny wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 47 proc. Systematycznie rosną także ceny towarów przemysłowych i usług. Ekonomiści dostrzegają, że inflacja bazowa przekroczyła w czerwcu 9 proc.

– Spodziewamy się, że szczyt inflacji przypadnie w sierpniu. CPI prawdopodobnie znajdzie się w okolicach 16,5% – wskazują ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Presja inflacyjna stale rośnie

Warto w tym miejscu wspomnieć także, że opracowywany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w czerwcu 2022 r. o kolejne 2,4 punktu w stosunku do poziomu z ubiegłego miesiąca.

– Od dwóch lat obserwujemy w gospodarce narastanie presji inflacyjnej, zaś ostatnie trzy miesiące to wyjątkowo wysokie tempo jej wzrostu – wskazują ekonomiści BIEC dodając, że na razie nie ma podstaw, aby przypuszczać, że w najbliższych miesiącach tempo wzrostu cen wyhamuje. 

pastedGraphic_2.png

Ponad 92% badanych przedstawicieli gospodarstw domowych uważa, że inflacja w najbliższym czasie będzie rosła. Na uwagę zasługuje fakt, iż absolutnie żaden z ankietowanych nie spodziewa się, że ceny spadną, co jest zjawiskiem bardzo rzadkim w tego typu badaniach.

Ponadto, przewaga odsetka firm deklarujących wzrost cen nad odsetkiem firm planujących w najbliższym czasie ceny obniżyć sięgnęła w kwietniu br. 40%.

Inflacja to ukryty podatek

Mimo, że wzrost cen bezpośrednio dotyka wszystkich konsumentów, których oszczędności tracą na wartości, to ekonomiści zwracają uwagę, iż wysoka inflacja jest na rękę rządzącym. Niektórzy nazywają ją nawet ukrytym podatkiem.

podatek vat w polsce

– Dla gospodarstw domowych inflacja ma tę cechę, że redukuje siłę nabywczą z trudem zarabianych pieniędzy. Za tą samą kwotę z czasem możemy kupić coraz mniej towarów i usług. Jednocześnie wraz z coraz wyższymi cenami do budżetu trafia więcej pieniędzy z podatków pośrednich, głównie z VAT i akcyzy – zauważa Ireneusz Jabłoński, ekonomista i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Podkreśla on również, że jest tu ewidentny konflikt interesów. Rząd dostaje więcej pieniędzy kosztem obywateli.


* Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments