Fundusze inwestycyjne w 2022 – na co zwracać uwagę przy wyborze?

988

Fundusze inwestycje to w ostatnich latach jedyna sensowna alternatywa, która pozwala na osiąganie dodatkowych przychodów kapitałowych z tytułu posiadanych oszczędności. W co inwestować w 2022 roku? Jak dobrać fundusz odpowiadający naszym potrzebom i preferencjom?

Fundusze inwestycyjne – czy warto w nie inwestować?

Zanim przejdziemy do analizy rynku funduszy inwestycyjnych w 2022 roku, zastanówmy się, czy w ogóle warto lokować swoje oszczędności w tego typu produktach inwestycyjnych. Jak dobrze wiadomo, każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem utraty kapitału.

Warto jednak mieć świadomość, że pieniądze, które nie pracują na siebie, tracą na swojej wartości, co samo w sobie oznacza utratę kapitału. Dlaczego nasze oszczędności tracą na wartości? Przez inflację, która obecnie jest na rekordowo wysokim poziomie. Lokując te środki na lokatach bankowych czy kontach oszczędnościowych, nie możemy już liczyć na żaden dochód. Obecne oprocentowanie w szczególnych, promocyjnych warunkach sięga maksymalnie 0.5%. A zatem co zrobić z pieniędzmi, które mają być naszym zabezpieczeniem na przyszłość? Fundusze inwestycyjne to jedyne rozwiązanie, które przy zachowaniu odpowiedniej strategii inwestycyjnej może pozwolić nam osiągnąć odpowiedni dochód. Fundusze inwestycyjne to powierzenie swoich pieniędzy ekspertom, którzy zarządzają kapitałem funduszu i robią wszystko, by osiągany wynik był optymalny.

Wybór funduszu – partner i cennik

Najważniejsze, co czeka nas w wyborze odpowiedniej inwestycji w 2022 roku to wybór konkretnego funduszu, który ma pracować dla naszych pieniędzy. Jak dobrać fundusz? Oferta metlife.pl jest w tym zakresie niezwykle szeroka i obejmuje każdy rodzaj funduszu, począwszy od tych bezpiecznych, dłużnych, przez fundusze mieszane aż po fundusze akcyjne, których celem jest generowanie najwyższych stóp zwrotu.

Przed dokonaniem wyboru powinniśmy bardzo wnikliwie prześledzić wszystkie warunki przystąpienia do konkretnego funduszu, analizując minimalną wysokość zrealizowanych wpłat, ale też opłatę za zarządzanie. To właśnie opłata za zarządzanie stanowi główny koszt poniesionej inwestycji. To opłata, jaką pobiera się w zamian za obrót kapitałem funduszu inwestycyjnego. Bardziej agresywny fundusz inwestycyjny to większe ryzyko, ale i wyższy potencjał zysku, dlatego opłaty są większe. Porównajmy kilka interesujących nas funduszy, a następnie wybierzmy, który z nich cechuje się najniższą opłatą.

Indywidualne nastawienie do ryzyka

Jak wcześniej wspomniano, Metlife ma w swojej ofercie kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, które różnią się od siebie ryzykiem, ale też horyzontem czasowym inwestycji. Te dwa czynniki powinny być dla nas decydujące w procesie wyboru odpowiedniego funduszu inwestycyjnego w 2022 roku. Co rozumiemy przez ryzyko inwestycji? Inwestując w bezpieczne papiery dłużne, jak obligacje czy bony skarbowe, możemy spodziewać się małej zmienności cenowej i relatywnie stabilnego wzrostu wartości naszych aktywów. Jeśli jednak inwestycja dotyczy akcji lub innych aktywów o zwiększonej zmienności, niesprzyjająca sytuacja gospodarcza może wpłynąć na utratę części naszego kapitału, ale równie dobrze podczas dobrej koniunktury ten sam fundusz może wypracować dla nas bardzo wysoką stopę zwrotu.

W zależności od poziomu ryzyka uczestnictwo w danym funduszu rekomendowane i sukces w inwestycjach warunkowany jest także okresem inwestycji. Jeśli chcemy inwestować pieniądze w długim okresie, dobrym pomysłem jest wybór funduszu akcyjnego, który cechuje się najlepszymi wynikami. Warto jednak wiedzieć, że nasz kapitał może na przestrzeni lat doświadczyć sporej zmienności. Jeśli natomiast cenimy sobie spokój, skupmy się na bezpiecznych funduszach gotówkowych.

Zwróć uwagę na benchmark

Benchmark funduszu to również istotny czynnik, który może naprowadzić nas na odpowiedni wybór produktu inwestycyjnego dopasowanego do naszych potrzeb. Czym jest benchmark? To punkt odniesienia wyników inwestycji danego funduszu inwestycyjnego. Benchmark pokazuje nam, jak na tle rynku wyglądają dotychczasowe wyniki danego funduszu inwestycyjnego. Benchmark może pomóc nam w dokonaniu syntetycznego wyboru funduszu, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom i celom inwestycyjnym.

Rok 2022 pod względem inwestycji może być niezwykle dynamiczny, dlatego wybór odpowiedniego funduszu i analiza czynników opisanych powyżej może zadecydować o tym, czy potencjalna stopa zwrotu faktycznie nas usatysfakcjonuje. Inwestycje to praca naszych pieniędzy, dlatego zadbajmy o to, by pracowały one na naszą korzyść.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments