Europa zmaga się z inflacją! Już w 12. krajach wskaźnik przekroczył 10%

1167
zakupy

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował najnowsze dane dotyczące dynamiki wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w strefie euro, Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajach członkowskich. Z raportu tego wynika, że inflacja w Polsce jest jedną z najwyższych w całej Unii Europejskiej.

Polska w czołówce niechlubnego rankingu

Według metodologii unijnej (HICPI*), ceny dóbr i usług wzrosły w Polsce w maju 2022 r. w stosunku do maja 2021 r. aż o 12,8 proc., co jest szóstym najwyższym wynikiem w Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje fakt, iż w aż 12 krajach członkowskich UE inflacja przekroczyła już barierę 10 proc.

Z raportu Eurostatu wynika, że roczna stopa inflacji w całej Unii Europejskiej wyniosła 8,8 proc. W tym samym czasie, w strefie euro, a więc w grupie 19 państw członkowskich UE, których walutą jest euro odnotowano wzrost cen na poziomie 8,1 proc.

Eurostat wskazuje także, że w porównaniu z kwietniem roczna inflacja spadła w jednym państwie członkowskim, a wzrosła w dwudziestu sześciu.

W maju największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miała energia (+3,87 punktu procentowego, pp), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+1,59 pp), usługi (+1,46 pp) i nieenergetyczne towary przemysłowe (+1,13 pp).

Najniższą inflację odnotowano we Francji i na Malcie (5,8%) oraz w Finlandii (7,1%). Najwyższe wzrosty cen konsumpcyjnych odnotowano natomiast w Estonii (20,1%), na Litwie (18,5%) i Łotwie (16,8%).

Inflacja to ukryty podatek

Mimo, że wzrost cen bezpośrednio dotyka wszystkich konsumentów, których oszczędności tracą na wartości, to ekonomiści zwracają uwagę, iż wysoka inflacja jest na rękę rządzącym. Niektórzy nazywają ją nawet ukrytym podatkiem.

podatek vat w polsce

– Dla gospodarstw domowych inflacja ma tę cechę, że redukuje siłę nabywczą z trudem zarabianych pieniędzy. Za tą samą kwotę z czasem możemy kupić coraz mniej towarów i usług. Jednocześnie wraz z coraz wyższymi cenami do budżetu trafia więcej pieniędzy z podatków pośrednich, głównie z VAT i akcyzy – zauważa Ireneusz Jabłoński, ekonomista i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Podkreśla on również, że jest tu ewidentny konflikt interesów. Rząd dostaje więcej pieniędzy kosztem obywateli.


* Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments