Emerytów i rencistów stać na coraz więcej! Jest najnowszy raport GUS

Seniorka otrzymała wysoką emeryturę

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowszy raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Wynika z niego, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w okresie styczeń–wrzesień br. 6526,8 tys. i było o zaledwie 0,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wówczas zwiększyło się ono o 2,5 proc.).

We wrześniu br. ubyło osób bezrobotnych

Z raportu GUS wynika, że w okresie styczeń–wrzesień br. w urzędach pracy zarejestrowano 946,2 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 1,0 proc. mniej niż przed rokiem. Równocześnie, z ewidencji skreślono 982,5 tys. osób, tj. o 6,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.


Plantwear

 

Partnerem portalu Portfel Polaka jest Plantwear S.A., polski producent zegarków i biżuterii, oferujący najwyższej jakości produkty wykonane z naturalnych surowców: drewna i kamieni szlachetnych. Odkryj piękno i unikalność modowych dodatków.

Wybierz biżuterię dla siebie!


Fakt ten sprawił, w końcu września br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 776,0 tys. bezrobotnych. To spadek o 6,5 tys., tj. o 0,8 proc. w stosunku do sierpnia br. i o aż 25,7 tys., tj. o 3,2 proc. w stosunku do września 2022 r. Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia rejestrowanego podobnie jak przed miesiącem wyniosła 5,0 proc. i była o symboliczne 0,1 p.proc. niższa niż przed rokiem.

W poszczególnych województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,0 proc. w wielkopolskim do 8,3 proc. w podkarpackim. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia obniżyła się w sześciu województwach (lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i podlaskim – po 0,1 p.proc., a w opolskim o 0,2 p.proc. ), a wzrosła w województwie pomorskim – o 0,1 p.proc. W pozostałych województwach nie uległa zmianie.

Źródło: GUS

Pracownicy nie mają powodów do świętowania

Równocześnie dowiedzieliśmy się także, że przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń–wrzesień br. wyniosło 7336,43 zł i było o 12,0 proc. wyższe niż przed rokiem.

– W 1 kwartale br. wynagrodzenia nominalne wzrosły w skali roku o 13,3%, w 2 kwartale o 12,2%, a w 3 kwartale − o 10,8% – wylicza GUS.

Przez wzgląd na wysoką inflację, mimo tak znacznego wzrostu wynagrodzeń, siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie dziewięciu miesięcy br. była o 0,9 proc. mniejsza niż przed rokiem.

W 1 kwartale br. spadła o 3,0%, w 2 kwartale br. o 0,6%, natomiast w 3 kwartale br., przy spowolnieniu dynamiki cen konsumpcyjnych, odnotowano jej wzrost o 1,1% – wylicza GUS.

 

Źródło: GUS

Emerytów i rencistów stać na coraz więcej

Zdecydowanie więcej powodów do zadowolenia mają z kolei emeryci i renciści. Nominalne emerytury i renty brutto w obu systemach wzrosły bowiem w większym stopniu niż wynagrodzenia czy ceny, w efekcie czego ich siła nabywcza wzrosła.

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS) w okresie trzech kwartałów br. wyniosła 3332,49 zł i była o 17,0 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, zaś przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych (KRUS) wyniosła 1824,11 zł i była o 22,0 proc. wyższa niż przed rokiem.

Fakt ten sprawił, że siła nabywcza emerytur i rent z ZUS-u wzrosła o 2,7 proc. w porównaniu z okresem styczeń−wrzesień ub. roku, a z KRUS-u o aż 7,1 proc. (w tym we wrześniu br. jej wzrost wyniósł 16,3 proc.).

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments