„Dudowe” 1400+ wejdzie w życie? Sejm przyjął ustawę

1958

W czwartek po godzinie 22:30 Sejm uchwalił zaproponowaną przez urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę ustawę o dodatku solidarnościowym, który przewiduje 1400 zł miesięcznie przez maksymalnie trzy miesiące dla osób, które straciły pracę wskutek kryzysu wywołanego wybuchem pandemii koronawirusa oraz podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych.

Sejm przegłosował 1400+ dla bezrobotnych

Prezydencki projekt ustawy wpłynął do Sejmu w środę wieczorem, a już w czwartek po południu odbyło się pierwsze czytanie, następnie drugie i późnym wieczorem trzecie, czyli głosowanie.

– W dynamicznym tempie kłusujemy przez kolejne głosowania – stwierdził Adrian Zandberg z Lewicy podczas prac w nad ustawą.

Kto na tym skorzysta?

Dodatek przysługiwał będzie osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa ta została, po 15 marca 2020 r., rozwiązana albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Co ważne, dodatek NIE BĘDZIE przysługiwał osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom mającym prawo do emerytury lub renty. Dodatek nie będzie też przysługiwał rolnikom.

Mówiąc więc wprost, z owego „dodatku” można skorzystać tylko, jeśli nie korzysta się równocześnie z zasiłku dla bezrobotnych bądź nie ma się innego źródła ubezpieczenia. Nie otrzyma go więc osoba, która oprócz pracy na umowę o pracę dorabia sobie jeszcze na zleceniu, ale osoba dorabiająca w oparciu o umowę o dzieło, która nie podlega ubezpieczeniu już tak.

Okres pobierania zasiłku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium, czyli nie będzie skracał okresu pobierania tych świadczeń. Będzie on natomiast wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie do 1200 zł

Oprócz wprowadzenia daniny solidarnościowej, przygotowany przez Andrzeja Dudę projekt ustawy przewiduje także podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota ta wzrośnie do 942,30 zł. Podniesienie kwoty zasiłku planowane jest od 1 września 2020 roku. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Czas na Senat

Za uchwaleniem ustawy głosowało 430 posłów, przeciw było 15, 9 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu, który na jej przeprocedowanie ma 30 dni. Okazuje się więc, że inicjatywna, która ma być motorem napędowym kampanii prezydenckiej ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy, może wejść w życie już po pierwszej turze nadchodzących wyborów prezydenckich, która ma się odbyć 28 czerwca.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments