Drób podrożał o 24,5% a paliwa o 28%. Jest najnowszy raport GUS nt. inflacji

Udostępnij

W czwartek, 15 września 2021 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu br. w stosunku do lipca br. o 0,3 proc. (w tym ceny usług – o 0,6%, a towarów o 0,2 proc.), a w stosunku do sierpnia 2020 r. aż o 5,5 proc. (przy wzroście cen usług – o 6,6 proc. i towarów – o 5,1 proc.).

Inflacja wymknęła się spod kontroli

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych aż o 5,5 proc. oznacza dalszy wzrost inflacji z 5,0 proc. raportowanych w lipcu br. Na uwagę zasługuje fakt, iż ostatni raz inflację na wyższym poziomie w skali roku widzieliśmy w czerwcu 2001 roku. Ceny rosły wówczas o 6,2 proc.

Zobacz także: NBP nie ma „czarodziejskiej różdżki” do obniżenia inflacji – wyznaje Glapiński

Dla porównania, średnia inflacja w strefie euro (według wstępnych danych) wyniosła w sierpniu 2021 r. „zaledwie” 3,0 proc. Fakt ten sprawia, że ceny dóbr i usług rosną w Polsce w jednym z najszybszych temp w całej Wspólnocie. Wyższa inflację odnotowano bowiem ostatnio jedynie w Estonii.

Ceny rosną szybciej niż powinny

Warto zwrócić także uwagę, że wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu o 5,5 proc. wyraźnie przebija cel inflacyjny oraz górną granicę odchyleń od celu określonego przez Radę polityki Pieniężnej (RPP).

Źródło danych GUS

Mięso drobiowe podrożało o 24,5 proc.

Spośród wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład koszyka wykorzystywanego do obliczenia inflacji największy wzrost cen odnotowano w przypadku:

 • pieczywa, którego ceny wzrosły o 6,6 proc.
 • mięsa wołowego, którego ceny wzrosły o 6,1 pro.
 • mięsa drobiowego, którego ceny wzrosły o 24,5 proc.
 • warzyw, których ceny wzrosły o 7,9 proc.
 • napojów bezalkoholowych, których ceny wzrosły o 6,6 proc.
 • wody mineralnej lub źródlanej, której ceny wzrosły o 7,9 proc.
 • wywozu śmieci, czego ceny wzrosły o 21,9 proc.
 • energii elektrycznej, której ceny wzrosły o 9,5 proc.
 • gazu, którego ceny wzrosły o 8,1 proc.
 • mebli, artykułów dekoracyjnych i sprzętu oświetleniowego, czego ceny wzrosły o 6,8 proc.
 • usług związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, których ceny wzrosły o 6,5 proc.
 • usług lekarskich, których ceny wzrosły o 6,9 proc.
 • usług stomatologicznych, których ceny wzrosły o 5,7 proc.
 • paliw do prywatnych środków transportu, których ceny wzrosły o 28 proc.
 • usług związanych z kulturą, których ceny wzrosły o 12,5 proc.
 • usług fryzjerskich, kosmetycznych i pielęgniarskich, których ceny wzrosły o 5,6 proc.

Równocześnie odnotowano także spadki cen:

 • mięsa wieprzowego o 1 proc.
 • owoców o 4,7 proc.
 • herbaty o 0,4 proc.
 • odzieży o 1 proc.
 • sprzętu telekomunikacyjnego o 6,7 proc.
 • sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego o 0,8 proc.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji znów w górę

Warto w tym miejscu wspomnieć także, że opracowywany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł e wrześniu 2021 r. o kolejne 0,2 punktu w stosunku do poziomu z ubiegłego miesiąca. Wartym podkreślenia jest to, iż już od trzynasty miesięcy odnotowujemy nieprzerwany wzrosty wskaźnika.

– Wskaźnik rośnie nieprzerwanie od lipca ubiegłego roku i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie presja inflacyjna uległa ograniczeniu – wskazują autorzy raportu dodając, iż oczekiwania inflacyjne wyrażane przez konsumentów i przedstawicieli producentów utrzymują się od wielu miesięcy na podwyższonym poziomie. 

Wartym zaznaczenia jest fakt, że od początku roku, w każdym comiesięcznym badaniu niemal 90% ankietowanych przedstawicieli gospodarstw domowych uważa, że w najbliższych miesiącach ceny będą rosły, z czego blisko 1/3 sądzi, że będą one rosły jeszcze szybciej niż dotychczas.

Tendencje te wspierać może fakt, iż mimo najwyższego od ponad 20 lat wzrostu cen, jednocześnie, utrzymuje się bardzo niska skłonność do oszczędzania a zamiary dokonywania zakupów dóbr trwałego użytku są na najwyższym poziomie od początku badań.

Autorzy raportu zwracają także uwagę, że nieustająco, od ponad roku nasilają się także oczekiwania inflacyjne wyrażane przez przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw sektora przemysłowego. Są one obecnie na najwyższym poziomie od 2004 roku.

– Przewaga odsetka firm planujących w najbliższym czasie podnosić ceny nad odsetkiem firm zamierzających je obniżyć sięga ponad 20%. Dla porównania, przed rokiem grupy podnoszących ceny i obniżających je były tej samej wielkości.

Inflacja to ukryty podatek

Mimo, że wzrost cen bezpośrednio dotyka wszystkich konsumentów, których oszczędności tracą na wartości, to ekonomiści zwracają uwagę, iż wysoka inflacja jest na rękę rządzącym. Niektórzy nazywają ją nawet ukrytym podatkiem.

podatek vat w polsce

– Dla gospodarstw domowych inflacja ma tę cechę, że redukuje siłę nabywczą z trudem zarabianych pieniędzy. Za tą samą kwotę z czasem możemy kupić coraz mniej towarów i usług. Jednocześnie wraz z coraz wyższymi cenami do budżetu trafia więcej pieniędzy z podatków pośrednich, głównie z VAT i akcyzy – zauważa Ireneusz Jabłoński, ekonomista i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Podkreśla on również, że jest tu ewidentny konflikt interesów. Rząd dostaje więcej pieniędzy kosztem obywateli.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również