Dzień Inwestora Indywidualnego

Czym różnią się pomiędzy sobą audyt energetyczny i świadectwo energetyczne?

Udostępnij

Audyt energetyczny i świadectwo energetyczne to narzędzia stosowane do oceny charakterystyki energetycznej budynków, ale odnoszą się one do innych czynności. Zobacz zestawienie kluczowych różnic pomiędzy audytem energetycznym a świadectwem energetycznym!

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to kompleksowe badanie zużycia energii i efektywności energetycznej budynku. Obejmuje szczegółową analizę zużycia energii, między innymi odnosi się do systemów i przegród zewnętrznych budynku.

Audyty są dostosowane do specyficznych cech budynku. Wykraczają poza standardowe oceny i mogą obejmować dokładne badanie oświetlenia, systemów klimatyzacji i chłodzenia, izolacji i innych czynników wpływających na wydajność energetyczną.

Audyty energetyczne są przeprowadzane przez wykwalifikowanych rzeczoznawców energetycznych lub inżynierów posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie budynków oraz ich efektywności energetycznej.

Wyniki audytu energetycznego obejmują szczegółowe zalecenia dotyczące środków i ulepszeń oszczędzających energię. Wdrożenie tych sugestii w życie pozwala na potencjalne oszczędności energii.

Warto też wskazać, że audyty energetyczne mogą obejmować ciągłe wsparcie we wdrażaniu zalecanych środków, monitorowaniu ich skuteczności i zapewnianiu ciągłego wsparcia w zakresie zarządzania energią.

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny czy świadectwo energetyczne – https://energov.pl/ zapewnia znormalizowaną i uproszczoną ocenę charakterystyki energetycznej budynku. Oferuje potencjalnym nabywcom lub najemcom szybki i łatwy sposób oceny efektywności energetycznej nieruchomości.

Świadectwa energetyczne zazwyczaj koncentrują się na kluczowych wskaźnikach, takich jak ocena efektywności energetycznej budynku i szacowane koszty energii. Nie zagłębiają się one w szczegółowe informacje na temat konkretnych systemów lub komponentów.

Podobnie jak audyty, także certyfikaty energetyczne wydawane są przez wykwalifikowanych rzeczoznawców energetycznych, ale ich ocena jest na ogół bardziej ustandaryzowana i może nie obejmować tego samego poziomu szczegółowej analizy, co audyt energetyczny.

Chociaż niektóre certyfikaty energetyczne mogą zawierać ogólne zalecenia dotyczące ulepszeń, często są one mniej szczegółowe w porównaniu z zaleceniami zawartymi w audycie energetycznym.

Podsumowując, audyt energetyczny to bardziej dogłębna i zindywidualizowana analiza charakterystyki energetycznej budynku, zawierająca szczegółowe zalecenia i często obejmująca dodatkowe wsparcie w zakresie ich realizacji. Z drugiej strony świadectwo energetyczne zapewnia ustandaryzowaną, uproszczoną ocenę, odpowiednią do szybkich porównań, skupiającą się na kluczowych wskaźnikach efektywności energetycznej.

Najnowsze

Zobacz również