Czym jest spłata rodzinna i kto może z niej skorzystać?

Udostępnij

Od 27 maja obowiązuje ustawa o Gwarantowanym Kredycie Mieszkaniowym, a wraz z nią rządowy program Mieszkanie bez wkładu własnego. Jak informuje Bank Gospodarstwa Krajowego, do tej pory osiem banków podpisało umowy na udzielanie gwarancji wkładu własnego i dokonywania spłat rodzinnych.

Dziś skupimy się na drugim z tych rozwiązań. Na czym polega spłata rodzinna? Kto może z niej skorzystać? Jak duża część naszego kredytu może zostać umorzona dzięki spłacie rodzinnej? Odpowiedzi na te pytania zostaną zaprezentowane poniżej:

Spłata rodzinna – podstawowe informacje Przekazanie kluczy do mieszkania w TBS

Spłata rodzinna stanowi element rządowego programu Mieszkanie bez wkładu własnego. Stanowi ona dopłatę do kredytu hipotecznego dla rodzin z dziećmi, które:

 • Spłacają kredyt hipoteczny w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego
 • Zdecydują się na powiększenie rodziny w trakcie spłaty kredytu
 • Prowadzą gospodarstwo domowe na terytorium Polski

Ponadto, zarówno kredytobiorca jak i członkowie gospodarstwa domowego nie mogą posiadać innego mieszkania lub domu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w skład rodziny wchodzi co najmniej dwoje dzieci. W tej sytuacji gospodarstwo domowe może posiadać jedno dodatkowe mieszkanie:

 • Z metrażem poniżej 50 metrów kwadratowych – w przypadku posiadania dwójki dzieci
 • Z metrażem poniżej 75 metrów kwadratowych – w przypadku posiadania trójki dzieci
 • Z metrażem powyżej 90 metrów kwadratowych – w przypadku posiadania czwórki dzieci
  bez limitu metrażu – dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci

Ile można otrzymać?

Spłata rodzinna polega zatem na wypłaceniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego konkretnej kwoty na poczet spłaty zobowiązania w wysokości:

 • 20 tysięcy złotych – jeśli rodzina powiększy się o drugie dziecko
 • 60 tysięcy złotych – jeśli rodzina powiększy się o trzecie lub kolejne dziecko Dostarczenie pieniędzy bankowi w celu wcześniejszej spłaty kredytu

Jak już zostało wspomniane, ze spłaty rodzinnej skorzystają wyłącznie osoby mające już zaciągnięty Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy, którym dziecko urodzi się w okresie spłaty zobowiązania. Warto zaznaczyć, że umorzenie kredytu przysługuje nie tylko za urodzenie dziecka, ale też za jego przysposobienie.

Dofinansowanie spłaty kredytu bez wkładu własnego w ramach spłaty rodzinnej będzie realizowane za pośrednictwem ZUS, który jest odpowiedzialny za przyznawanie bonów mieszkaniowych. Beneficjent nie otrzyma pieniędzy w gotówce, lecz zostaną one przelane bezpośrednio do banku, w którym spłacany jest kredyt. W praktyce więc mechanizm spłaty rodzinnej jest swego rodzaju nadpłatą kredytu, której dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Spłata rodzinna w praktyce

Otóż, gdy korzystamy z programu Mieszkanie bez wkładu własnego i narodzi nam się drugie bądź kolejne dziecko, wystarczy zgłosić ten fakt do banku (na zgłoszenie mamy rok od urodzenia lub przysposobienia dziecka), który udzielił nam Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego. Za jego pośrednictwem wysyłana jest do Banku Gospodarstwa Krajowego dyspozycja, która powoduje przelanie środków na nasz rachunek kredytowy.

Środki na ten cel przewidziano do 2032 roku. W przypadku, gdyby w pewnym momencie limit na dany rok został wyczerpany, to nadpłata kredytu nastąpi w styczniu kolejnego roku. Istotne jest także, że ze spłaty rodzinnej można korzystać wielokrotnie i nie ma limitu na beneficjenta co do otrzymanych nadpłat.

Oznacza to więc, że kredytobiorca otrzyma 20 tysięcy złotych spłaty rodzinnej, po narodzinach drugiego dziecka, a jeżeli po jakimś czasie urodzi się trzecie i czwarte dziecko, to w przypadku, w którym kredyt jest nadal spłacany, przysługują kolejne spłaty rodzinne, już w wysokości 60 tysięcy złotych za każde dziecko – z zaznaczeniem oczywiście, że spłata rodzinna nie może przekroczyć kwoty kredytu pozostającej do spłaty.

Na co należy uważać? doradca kredytowy

Jeżeli kredytobiorca w ciągu 5 lat od dnia dokonania spłaty rodzinnej sprzeda, przekaże w ramach darowizny, wynajmie, bądź przekształci w sposób uniemożliwiający zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych nieruchomość będącą celem Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego, wówczas część spłaty rodzinnej podlega zwrotowi.

Kwota zwrotu jest zależna od terminu, w jakim nastąpi przekroczenie jednego z wymienionych ograniczeń i jest wyliczana proporcjonalnie do okresu 5 lat. Przykładowo, po 2,5 roku 50% spłaty rodzinnej podlega zwrotowi, po 3 latach już 40%, a po 4 latach – tylko 20%. Po 5 latach warunki te przestaną już być weryfikowane.

Które banki oferują dziś gwarancję wkładu własnego z opcją spłaty rodzinnej?

Do rządowego programu Mieszkanie bez wkładu własnego przystąpiło na dziś osiem poniższych banków:

 • Alior Bank
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank Pekao
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Polskiej Spółdzielczości
 • PKO Bank Polski
 • Santander Bank Polska

Ponadto, Bank Gospodarstwa Krajowego nadal prowadzi rozmowy z kolejnymi bankami, które zgłosiły zainteresowanie podpisaniem umowy pozwalającej na udzielanie kredytu z gwarancją i realizację spłaty rodzinnej.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również