Co Polacy robią ze swoimi oszczędnościami?

345

Niestety, według badań przeprowadzonych w połowie minionego roku, aż 44% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Pozostali obywatele naszego kraju mają odłożoną pewną kwotę. Jej uśredniona wysokość wynosi 30 tysięcy złotych, lecz aż 28% naszych rodaków odłożyło mniej niż 10 tysięcy PLN, a tylko 6% – więcej niż 100 tysięcy złotych.

Na co w takim razie Polacy, którzy posiadają odłożone środki, przeznaczają swoje pieniądze? Wolimy trzymać wolne środki na lokatach i kontach oszczędnościowych, czy może w dobie wysokiej inflacji zdecydowaliśmy się na bardziej ryzykowne inwestowanie lub chociaż nabywamy obligacje skarbowe? Przekonamy się poniżej:

Najwięcej Polaków przechowuje oszczędności w banku ochrona oszczędności przed oszustami

Niestety, Polacy nie są chętni do inwestowania. Aż 39% naszych rodaków posiadających oszczędności nie robi z tymi pieniędzmi absolutnie nic – trzyma je po prostu na bankowym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, gdzie – uwzględniając inflację – tracą one na wartości już prawie 10% w skali roku.

Obywatele naszego kraju bardzo chętnie korzystają także z innych bankowych metody oszczędzania. Aż 34% Polaków posiadających oszczędności trzyma je na koncie oszczędnościowym, a 19% na lokacie terminowej. Oczywiście każda z tych metod przynosi dziś realne straty.

Mało tego, aż 25% Polaków posiadających odłożone pieniądze przyznaje, że trzyma przynajmniej część swoich oszczędności w domu, w gotówce.

Ilu Polaków inwestuje?

Zaledwie 16% naszych rodaków posiadających swoje oszczędności aktywnie je inwestuje. Co ciekawe, ta grupa obywateli naszego kraju posiada odłożone większe kwoty niż powyższa. Aż połowa inwestorów dysponuje kwotą przekraczająca 30 tysięcy złotych, a 15% – sumą przekraczającą 100 tysięcy PLN. Warto dodać, że mężczyźni inwestują wyraźnie częściej niż kobiety.

Rynek akcji i fundusze inwestycyjne akcje i obligacje

W jaki sposób? Zdecydowana większość – aż 13% Polaków posiadających odłożone pieniądze – decyduje się na rynek akcji. Drugie miejsce, co może zaskakiwać, zajmują fundusze inwestycyjne. Na próby pomnażania swoich oszczędności w ten sposób decyduje się 12% Polaków posiadających oszczędności.

Obligacje skarbowe

Trzecie miejsce zajmują obligacje skarbowe. Według badań 9% naszych rodaków posiadających odłożone pieniądze zadeklarowało, że zdarzyło im się nabyć te instrumenty dłużne. Natomiast według danych Ministerstwa Finansów, od marca ubiegłego roku na zakup rządowych obligacji co miesiąc decyduje się ponad 30 tysięcy osób, a liczba ich posiadaczy we wrześniu przekroczyła już 200 tysięcy Polaków.

W efekcie, w 2021 roku Ministerstwo Finansów pozyskiwało co miesiąc ze sprzedaży obligacji skarbowych średnio 3,6 miliarda złotych. Co może dziwić, największym zainteresowaniem polskich inwestorów nadal cieszą się obligacje trzymiesięczne, których oprocentowanie jest znacznie niższe od inflacji. Można więc stwierdzić, że Polacy traktują je jako alternatywę dla jeszcze bardziej nieopłacalnych lokat terminowych.

Od czerwca ubiegłego roku wyraźnie rośnie jednak zaangażowanie oszczędzających w obligacje czteroletnie, których oprocentowanie od drugiego roku od nabycia uzależnione jest właśnie od inflacji.

W co Polacy chcieliby inwestować?

Nieruchomości Inwestowanie oszczędności w nieruchomości

Co ciekawe, aż 58% Polaków chciałoby inwestować w nieruchomości. Nasi rodacy uważają, że kupując mieszkanie na wynajem zabezpieczyliby się finansowo na przyszłość. Twierdzą, że dochody generowane w ten sposób zapewnią im wystarczające źródło utrzymania na emeryturze, a ponadto, lokowanie kapitału w mieszkanie na wynajem uznają za zdecydowanie najbezpieczniejszą formę inwestowania, która z całą pewnością się zwróci i jeszcze umożliwi bezproblemowe czerpanie dochodu pasywnego.

Inne instrumenty inwestycyjne

W co jeszcze Polacy chcieliby inwestować? 33% naszych rodaków wybrałoby metale szlachetne w postaci sztabek i monet, 18% zdecydowałoby się na dzieła sztuki, a 13% na kryptowaluty.

Dlaczego nie inwestujemy?

Dlaczego nasi rodacy, którym udało się zaoszczędzić pieniądze, nie decydują się jednak na inwestowanie w te aktywa, tylko w zdecydowanej większości przechowują wolne środki w bankach lub w domowym zaciszu, w gotówce? Po pierwsze, dlatego, że Polacy są przekonani, iż mają zbyt mało pieniędzy by móc inwestować. Ta blokada dotyczy głównie inwestowania na rynku nieruchomości.

Po drugie, obywatele naszego kraju mają poważne problemy z edukacją finansową. Większość Polaków przyznaje, że nie posiada wiedzy jak skutecznie inwestować w metale szlachetne, dzieła sztuki, kryptowaluty i inne instrumenty inwestycyjne, dlatego nie decyduje się inwestować swoich oszczędności.

Poziom edukacji finansowej Polaków rozczarowuje Finanse osobiste

Nie jest żadną tajemnicą, że zagadnienie edukacji finansowej po prostu nie jest podejmowane w polskich szkołach – a jeśli już się pojawia, to zaledwie zdawkowo i nie w pierwszych latach nauczania.

Konsekwencje tego stanu rzeczy są aż nadto widoczne – dziś, w dobie rekordowo wysokiej inflacji, aż 61% naszych rodaków otwarcie przyznaje, że nigdy nie miało jakiegokolwiek doświadczenia z inwestowaniem. W tej grupie przeważają osoby z najniższymi dochodami lub bez dochodów – 81% nie ma choćby najmniejszych doświadczeń z inwestowaniem, oraz mieszkańcy wsi – 67%.

W efekcie, Wskaźnik gotowości inwestycyjnej Polaków opracowany przez fundusz Venture Capital o nazwie Assay Group, badający doświadczenie, potencjał i przekonanie Polaków w obszarze inwestowania oszczędności, wyniósł zaledwie 33 punkty na maksymalnie 100 możliwych. Dla porównania wskaźnik ten w krajach Europy Zachodniej kształtuje się na poziomie 60 punktów, a w Skandynawii przekracza 70 punktów.

Jak zatem widzimy, przed nami jeszcze daleka droga w obszarze gromadzenia wiedzy o inwestowaniu, a w międzyczasie rekordowa, niemalże dwucyfrowa inflacja będzie skutecznie pożerać nasze oszczędności przechowywane na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, w gotówce w przysłowiowej “skarpecie” lub ewentualnie na nisko oprocentowanych lokatach terminowych i kontach oszczędnościowych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments