Czym jest cena docelowa akcji?

736

Kiedy zaczynamy inwestować na rynku akcji mamy do czynienia z terminami, które należy zrozumieć. Warto zacząć od tego, że każda spółka notowana na giełdzie jest spółką akcyjną, czyli kapitałową spółką handlową posiadającą osobowość prawną – taką w której posiadacze akcji są jej współwłaścicielami. Co więcej, każda spółka akcyjna emituje ściśle określoną liczbę akcji, czyli papierów wartościowych. W ten sposób dzieli swój kapitał na konkretną liczbę akcji, z których każda ma w danym momencie identyczną cenę.

Na początku akcje dostępne są w tak zwanej cenie emisyjnej, która nie może być niższa niż nominalna wartość akcji. Na rynku wtórnym ustala się jednak rzeczywista cena akcji. Jest to cena giełdowa, jaką musimy zapłacić, aby zakupić akcje na giełdzie od innego inwestora. Cena akcji może bardzo szybko i gwałtownie się zmieniać – pod wpływem realizacji zleceń maklerskich, które odzwierciedlają aktualny popyt oraz podaż akcji.

Istnieje jednak również taki termin jak cena docelowa akcji. Jest on związany z rekomendacjami giełdowymi, a także takimi pojęciami jak cena przewartościowana i cena niedowartościowana. Co zatem kryje się pod tymi pojęciami, a przede wszystkim pod ceną docelową akcji? W jaki sposób jest ona wyznaczana? Przekonamy się w dalszej części tekstu. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia na czym polegają rekomendacje giełdowe, ponieważ to one stanowią klucz do całej tej zagadki:

Rekomendacje giełdowe – co oznaczają? Analitycy tworzący rekomendacje giełdowe

Rekomendacje giełdowe są doradztwem przygotowywanym przez analityków w celu wsparcia inwestorów w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. To pozytywne lub też negatywne opinie na temat wartości danej spółki wydane najczęściej przez dom maklerski.

Profesjonalne rekomendacje w Polsce mają prawo sporządzać tylko licencjonowani doradcy inwestycyjni lub maklerzy papierów wartościowych. Mogą oni wydawać rekomendacje zarówno jako osoby prywatne, jak i pracownicy podmiotów uprawnionych do tego. To bardzo istotne, ponieważ choć rekomendacje publikuje zwykle instytucja, to zawsze podpisana jest pod nią konkretna osoba. Trafne i sprawdzające się analizy to klucz do sukcesu niejednego z nich.

Rekomendacje „kupuj”, „sprzedaj” i „trzymaj”

Rekomendacje oparte są zwykle na historycznych danych i kilkuletniej prognozie. Autor ma obowiązek podać, jakie metody zastosował do sporządzenia rekomendacji. Jednak to, co z reguły najbardziej przyciąga uwagę inwestora to nie powyższe informacje, ale projekcja cenowa, czyli trzy finalne słowa: kupno, sprzedaż lub trzymanie. Wyrażenia te mogą być różne tak jak na przykład: akumulować, redukować, neutralizować.

Czasami pojawiają się również rekomendacje dotyczące naszego portfela akcji (jeśli mamy taki portfel różnych spółek). Tak więc rekomendacja “przeważaj” będzie oznaczała, że powinniśmy zwiększyć jej udział w naszym portfelu. Z drugiej strony “niedoważaj” oznacza dokładnie odwrotnie. Jeżeli jednak spółka współtworzy dany indeks, może pojawić się inna nazwa. Analityk może napisać “lepiej niż rynek” lub “gorzej niż rynek“.

Więcej na temat rekomendacji giełdowych przeczytasz tutaj.

Co oznacza cena docelowa akcji?

Cena docelowa akcji to nic innego jak wycena wartości akcji, którą znajdziemy w omówionych rekomendacjach giełdowych, obok komunikatu “kupuj”, “sprzedaj” lub “trzymaj”. Autor danej rekomendacji po prostu podaje ile jego zdaniem warta jest spółka. Warto tutaj dodać, że rodzaj sporządzonej rekomendacji (“kupuj”, “sprzedaj”, “trzymaj”) na dobrą wynika właśnie z położenia aktualnej ceny rynkowej akcji względem ceny docelowej.

Ceny docelowe akcji znajdujące się w rekomendacjach wydanych przez biura maklerskie pomagają nam więc określić, czy cena rynkowa akcji danej spółki jest w tym momencie niedowartościowana (akcje są zbyt tanie) lub przewartościowana (akcje są zbyt drogie).

Najważniejszy element rekomendacji Cena docelowa akcji

Zmiennej zawartej w rekomendacjach, która powinna przykuwać uwagę inwestora nie stanowi zatem (w każdym razie nie powinno) samo w sobie słowo “kupuj”, “trzymaj” czy “sprzedaj”, ale właśnie cena docelowa, która wydaje się być najsilniej ze wszystkich wyliczonych w rekomendacji wartości precyzyjna. Na jej podstawie możemy bowiem określić nie tylko to, że dane akcje według autora rekomendacji będą rosnąć lub spadać, lecz także jaki potencjał wzrostu lub spadku ma przed sobą kurs akcji.

Analizując rekomendacje, można również stwierdzić, że wiele z nich bardzo się od siebie różni, nawet jeśli pojawiły się w tym samym czasie i dotyczyły tego samego emitenta. Jest to najczęściej wynikiem odmiennego podejścia różnych analityków do przepływów pieniężnych firmy, zysków lub dynamiki wzrostu przychodów w kolejnych okresach. Tylko niewielka różnica w prognozie i wycenie spółki będzie zupełnie inna niż ta przygotowana przez konkurencyjny dom maklerski.

Horyzont czasowy ceny docelowej

Jednocześnie analitycy określają horyzont czasowy ceny docelowej, czyli okres, w którym cena akcji powinna osiągnąć ten poziom. Zazwyczaj jest to okres liczący 12 miesięcy. Jednak biorąc pod uwagę dynamikę różnych zdarzeń zarówno na rynku kapitałowym, jak i w makroekonomii, taka prognoza może być nieaktualna już po zaledwie paru tygodniach.

Nie oznacza to jednak, że rekomendacja staje się wtedy całkowicie bezwartościowa. Oprócz wyceny i rekomendacji mamy szansę poznać opinię danego analityka na temat firmy i jej otoczenia rynkowego. Jeśli jest to autor aktywny, często spotykający się z zarządami spółek z tej samej branży, jego opinia na temat danego problemu lub wydarzenia może okazać się dla nas cenną wytyczną inwestycyjną.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments