BFG złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku

449
upadłość

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 28 kwietnia złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku. To kolejny standardowy etap procedury przymusowej restrukturyzacji, a BFG tym samym wypełnił zobowiązanie nałożone przez Komisję Europejską.

Upadłość Getin Noble Banku coraz bliżej Getin Noble

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że złożenie wniosku w żaden sposób nie wpływa na sytuację VeloBank, klientów tego banku oraz bezpieczeństwa środków w nim zgromadzonych.

Wniosek nie wpływa również na sytuację osób posiadających kredyt walutowy w Getin Noble Banku. Do czasu ogłoszenia upadłości bankiem zarządza administrator wyznaczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po ogłoszeniu upadłości przez sąd wierzyciele banku będą mogli zgłaszać roszczenia do masy upadłości.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku

30 września Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. 3 października jego działalność została przeniesiona do nowego podmiotu, którego udziałowcami są sam BFG i System Ochrony Banków Komercyjnych, utworzony przez 8 banków komercyjnych.

W ramach przymusowej restrukturyzacji przedsiębiorstwo Getin Noble Bank i jego wszystkie zobowiązania (poza wyłączonymi) zostały przeniesione do nowego podmiotu, którego udziałowcami są sam BFG i System Ochrony Banków Komercyjnych. Działa on pod nazwą Velo Bank.

Oznacza to, że zobowiązania, aktywa i pasywa zostały przeniesione do nowego banku. Z kolei sam Getin Noble Bank stracił możliwość podejmowania uchwał i decyzji, rada nadzorcza banku uległa zawieszeniu, a zarząd uległ rozwiązaniu. Dla większość klientów w zasadzie więc nic się nie zmieniło – te same pozostały ich numery kont oraz hasła do bankowości elektronicznej czy mobilnej.

Na pokrycie strat Getin Noble Banku powodujących spadek kapitału własnego banku do poziomu 3,6 miliarda złotych na minusie, zostały umorzone akcje oraz wyemitowane przez bank obligacje – na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Łącznie umorzono więc akcje o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 2,8 miliarda złotych, a także obligacje o łącznej wartości nominalnej ponad 700 milionów PLN.

Oświadczenie i pozew Leszka Czarneckiego Getin Noble Bank

W sprawie przymusowej restrukturyzacji banku oświadczenie wydał Leszek Czarnecki – założyciel i główny akcjonariusz GNB. Wspomniał w nim między innymi tak zwaną aferę Komisję Nadzoru Finansowego.

Biznesmen stwierdził, że z państwem musi zmagać się sam, a w dzisiejszej Polsce „brak jest miejsca na duży biznes, który nie jest powiązany z partią rządzącą lub nie posiada wsparcia silnego kraju”.

W połowie kwietnia mecenas Roman Giertych na portalu Twitter przekazał, że „w imieniu L. Czarneckiego pozwał o prawie 1,5 miliarda złotych oraz przeprosiny VeloBank S.A. i Skarb Państwa za realizację tak zwanego Planu Zdzisława – przejęcia banku za złotówkę.”

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments