Bezrobocie w Polsce jednym z najniższych w Unii Europejskiej

Udostępnij

We wtorek, 3 marca 2020 roku Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował najnowsze dane z rynku pracy w strefie euro, Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajach członkowskich. Z raportu tego wynika, że stopa bezrobocia w Polsce wynosi jedynie 2,9% i jest jedną z najniższych w całej Unii Europejskiej.


Polska jednym z liderów Europy

Według metodologii unijnej, stopa bezrobocia w Polsce uplasował się w styczniu br. na poziomie zaledwie 2,9%, co jest jednym z najniższych odczytów spośród wszystkich państw członkowskich UE. Niższe bezrobocie odnotowano bowiem jedynie w Czechach (2,0%).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że stopa bezrobocia w strefie euro (EA19) wynosiła w tym czasie 7,4%, a w całej Unii Europejskiej (UE27) 6,6%. Mimo, iż są to rezultaty o wiele gorsze niż w przypadku naszej, rodzimej gospodarki, to warto zaznaczyć, że w przypadku strefy euro jest to najniższe bezrobocie od maja 2008 roku, a w Unii Europejskiej od początku historii badań, tj. przynajmniej od stycznia 2000 r.

Liczba bezrobotnych wzrosła w Polsce o 2 tys.

Eurostat szacuje, że w styczniu 2020 roku bez pracy w Polsce pozostawało 495 tys. osób, co oznacza wzrost o 2 tys. z 493 tys. miesiąc wcześniej. W całej Unii Europejskiej liczba bezrobotnych wynosiła natomiast 14,086 mln mężczyzn i kobiet, z czego 12,179 mln w strefie euro. W porównaniu z grudniem 2019 r. liczba osób bezrobotnych wzrosła więc o 16 tys. w Unii Europejskiej i o 1 tys. w strefie euro. W porównaniu ze styczniem 2019 r. bezrobocie spadło natomiast o 746 tys. w UE27 i o 593 tys. w strefie euro.

W porównaniu z rokiem ubiegłym stopa bezrobocia spadła w 19 państwach członkowskich, pozostała stabilna w Niemczech i Rumunii, wzrosła natomiast w Estonii, Słowenii, Portugalii, na Litwie, w Luksemburgu i Szwecji.

GUS vs Eurostat

Warto w tym miejscy przypomnieć także, że według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia w Polsce wynosiła na koniec stycznia nie 2,9%, lecz 5,5%. Różnica ta wynika z metodologii obliczeń:

  • Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku od 15 do 74 roku życia, które pozostają bez pracy, lecz są zdolne podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni i które aktywnie poszukiwały pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.
  • Główny Urząd Statystyczny określa natomiast bezrobocie jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo.
Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również