Asymetryczny wzrost inflacji! Ceny usług rosną coraz szybciej

466

We wtorek, 15 grudnia 2020 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie 2020 r. w porównaniu z październikiem 2020 r. o 0,1 proc. (przy wzroście cen usług – o 0,5 proc. i spadku cen towarów – o 0,1 proc.).

Ceny usług rosną coraz szybciej

Inflacja roczna a więc zmiana poziomu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w stosunku do listopada 2019 roku wskazuje natomiast na ich wzrost aż o 3,0 proc. Na uwagę zasługuje rosnąca dysproporcja między dynamiką wzrostu cen usług i towarów. O ile te drugie podrożały na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy o 1,3 proc., o tyle te pierwsze wzrosły aż o 7,8 proc.

Dla porównaniu, przed miesiącem ceny towarów rosły o 1,5 proc. a usług o 7,3 proc. Przed dwoma miesiącami było to odpowiednio 1,7 proc. i 7,2 proc. Widać więc, że dynamika wzrostu cen towarów spowalnia, podczas gdy ceny usług rosną coraz szybciej.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do analogicznego okresu roku poprzedniego) | Źródło: GUS

Wywóz śmieci podrożał o 53,5%

Spośród wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład koszyka wykorzystywanego do obliczenia inflacji największy wzrost cen odnotowano w przypadku:

 • ryżu, którego ceny wzrosły o 6,8 proc.
 • pieczywa, którego ceny wzrosły o 7 proc.
 • wędlin, których ceny wzrosły o 5,1 proc.
 • mleka, którego ceny wzrosły o 6,4 proc.
 • owoców, których ceny wzrosły o 6,2 proc.
 • wywozu śmieci, czego ceny wzrosły o 53,5 proc.
 • energii elektrycznej, której ceny wzrosły o 11,7 proc.
 • usług lekarskich, których ceny wzrosły o 8,9 proc.
 • usług stomatologicznych, których ceny wzrosły o 13,3 proc.
 • usług fryzjerskich i kosmetycznych, których ceny wzrosły o 13 proc.
 • usług finansowych, których ceny wzrosły o 43,9 proc.

Równocześnie odnotowano także spadki cen:

 • mięsa wieprzowego o 3,3 proc.
 • mięsa drobiowego o 6,5 proc.
 • warzyw o 2 proc.
 • odzieży i obuwia o 3,4 proc.
 • paliw o 9,2 proc.

Podwyżki nasilą inflację

Chwilę przed raportem GUS, Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) poinformowało, także że Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w grudniu br. o 0,6 punktu w stosunku do poziomu z ubiegłego miesiąca.

Na uwagę zasługuje fakt, iż był to już piąty z kolei miesiąc jego wzrostu. Tym samym nasilenie tendencji inflacyjnych w perspektywie najbliższych miesięcy staje się coraz bardziej prawdopodobne. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że wprowadzane od nowego roku podwyżki cen energii wyzwolą efekt synergii w oczekiwaniach inflacyjnych uczestników rynku.

– Ponad 85% badanych przedstawicieli gospodarstw domowych spodziewa się w najbliższych miesiącach wzrostu cen. Wśród tej grupy respondentów najwięcej przybyło tych, którzy uważają, że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas (blisko 29%), zaś odsetek konsumentów uważających, że ceny będą rosły w tempie zbliżonym do dotychczasowego jest wyjątkowo wysoki i wynosi ponad 42% – czytamy w raporcie BIEC.

Autorzy raportu zwracają także uwagę, że oceny przedsiębiorców są bardziej stonowane niż stanowisko konsumentów. Spośród przedstawicieli 22 branż w 9 planowane sią podwyżki zaś w 11 obniżki cen.

Najsilniejsza tendencja do obniżania cen obserwowana jest obecnie w przemyśle odzieżowym, gdzie przewaga firm planujących redukcję cen nad tymi, którzy zamierzają je podnieść przekracza 20 punktów procentowych.

Inflacja to ukryty podatek

Mimo, że wzrost cen bezpośrednio dotyka wszystkich konsumentów, których oszczędności tracą na wartości, to ekonomiści zwracają uwagę, iż wysoka inflacja jest na rękę rządzącym. Niektórzy nazywają ją nawet ukrytym podatkiem.

podatek vat w polsce

– Dla gospodarstw domowych inflacja ma tę cechę, że redukuje siłę nabywczą z trudem zarabianych pieniędzy. Za tą samą kwotę z czasem możemy kupić coraz mniej towarów i usług. Jednocześnie wraz z coraz wyższymi cenami do budżetu trafia więcej pieniędzy z podatków pośrednich, głównie z VAT i akcyzy – zauważa Ireneusz Jabłoński, ekonomista i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Podkreśla on również, że jest tu ewidentny konflikt interesów. Rząd dostaje więcej pieniędzy kosztem obywateli.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments