Aniołowie biznesu upatrują okazji na schłodzonym rynku startupów

Udostępnij

Gwałtowny wzrost stóp procentowych, spadki na giełdzie i ograniczenie w dostępności do kapitału przyniosło ochłodzenie na globalnym rynku VC. W Polsce dodatkowym czynnikiem hamującym wzrost wycen startupów okazała się luka w dostępności środków publicznych, wspierających inwestycje funduszy Venture Capital finansowanych ze środków publiczno – prywatnych. Pomimo, spadku ilości inwestycji i wartości środków inwestowanych w startupy, aniołowie biznesu wierzą w sektor nowych technologii – tak wynika z Raportu: „Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce? Polski rynek inwestycji anielskich w 2022 roku”, opublikowanego przez Klub Aniołów biznesu COBIN Angels.

Anioł biznesu to inwestor prywatny, który inwestuje kapitał w projekty technologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Ponadto wspiera startupy poprzez wiedzę i dostęp do sieci kontaktów biznesowych. Jak wynika z przeprowadzonego badania, w Polsce anioł biznesu to na ogół przedsiębiorca (41%) lub pracownik korporacji na wysokim stanowisku (26%). Większość inwestorów to mężczyźni, o średniej wieku 44 lat. Aniołowie biznesu dywersyfikują swoje inwestycje: w startupy alokują na ogół kilka procent wartości swojego portfela inwestycyjnego (największa grupa alokuje od 6 do 20% swoich środków) licząc na kilkunastu- a nawet kilkudziesięciokrotne zwroty z inwestycji. Jak zatem doświadczeni przedsiębiorcy i menadżerowie podchodzą do inwestowania w spółki technologiczne w bieżących, niepewnych okolicznościach gospodarczo – ekonomicznych?

planowanieWyniki badania mogą zaskoczyć niejednego obserwatora rynku kapitałowego. Wbrew powszechnym obawom o recesję, polscy aniołowie pozostają optymistycznie nastawieni do inwestycji. Korzystając z atrakcyjniejszych wycen startupów i wypatrując powrotu hossy, większość inwestorów prywatnych nie zmieniła swojego dotychczasowego podejścia do inwestycji i szuka na rynku okazji inwestycyjnych. Niemal połowa przebadanych aniołów biznesu planuje kontynuować swoje inwestycje na poziomie z poprzednich lat, a jedna trzecia inwestorów zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie inwestycyjne.

“Nigdy wcześniej nie byłem tak pozytywnie nastawiony do inwestycji w polskie i regionalne innowacje, jak obecnie.” – komentuje w Raporcie Wiktor Schmidt, Executive Chairman & Co-founder Netguru, laureat nagrody Business Angel of the Year 2022.

Pomimo, pozytywnego nastawienia do inwestycji, niektórzy aniołowie biznesu deklarują, że ich podejście do inwestowania uległo zmianom. Co trzeci inwestor uważa, że bieżące okoliczności gospodarczo-ekonomiczne, zachęciły go do dokładniejszej analizy, poprzedzającej decyzję o alokacji kapitału. Co więcej, w porównaniu do wcześniejszych lat hossy na rynku technologii, inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na startupy, które mają większy „potencjał przetrwania”. Dla inwestorów już nie tylko wzrost jest najważniejszy, ale także to, w jaki sposób startup planuje dysponować środkami i kiedy osiągnie rentowność. Powyższe wynika przede wszystkim z ograniczonej dostępności środków od funduszy VC i skutkuje problemami startupów z pozyskaniem dalszych rund finansowania.

inwestowanie, cobin angelsOptymistyczne spojrzenie polskich inwestorów w przyszłość to pozytywny sygnał, na obecnym poziomie rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce. Jak wynika z Raportu, ponad 1/3 polskich inwestorów zainwestowała w maksymalnie 5 startupów, a 78% z nich inwestuje krócej niż 10 lat. Dane wskazują na stosunkowo wczesny etap rozwoju rynku aniołów biznesu, który szybko zyskuje na popularności. Istotny impuls do rozwoju rynku coraz częściej pochodzi od założycieli spółek technologicznych.

cobin angel

Dominik Krawczyk, Chief Operations Officer i Członek Zarządu COBIN Angels zauważa: “Szczególnie istotną grupą, coraz szerzej odznaczającą się na rynku inwestycyjnym, są startupowcy. Po sukcesie własnych projektów, wracają na rynek z wiedzą, doświadczeniami i kapitałem, podobnie jak to miało miejsce kilkanaście lat temu i ma nadal miejsce w Stanach Zjednoczonych czy w krajach Europy Zachodniej.”

Do grona startupowców, którzy działają także jako inwestorzy, możemy zaliczyć rozpoznawalne nazwiska ze świata technologii i biznesu takie jak m.in.: Marcin Żukowski – Co-Founder w Snowflake, Mariusz Gralewski – Co-Founder i Chief Executive Officer w Docplanner i Przemek Gacek – Chief Executive Officer w Grupie Pracuj.

Wzrostowe trendy i optymistyczne nastroje inwestorów w bieżącym roku, wyróżniają się na tle ostrożności, jaka panowała wśród inwestorów w 2022 r. Analiza transakcji dokonanych w 2022 roku wskazuje na to, że dominująca część inwestorów zdecydowała się zainwestować swój kapitał w nie więcej niż trzy startupy. Warto zauważyć, że co piąty ankietowany w minionym roku nie zrealizował żadnej inwestycji, co może być wynikiem ostrożności wobec dynamicznych zmian otoczenia gospodarczo-ekonomicznego. Wahania na rynku miały również swoje odzwierciedlenie w wyborze sektorów, na jakich skupili się inwestorzy. Najpopularniejszymi obszarami inwestycyjnymi były Enterprise software, Fintech, Żywność i Foodtech oraz Zielone technologie. W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania, lista ta uległa znaczącym zmianom. Schyłek pandemii w 2021 roku sprzyjał inwestycjom w Zdrowie oraz Fintech, podczas, gdy w okresie większej niepewności na rynku zyskały bardziej tradycyjne obszary jak Foodtech oraz rozwiązania prośrodowiskowe i prospołeczne. Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, coraz większe znaczenie w biznesie ma aspekt społeczny. Aż 82% wszystkich inwestycji miało charakter społecznie zaangażowanych, a spośród nich, największą popularnością cieszyły się projekty z obszaru innowacji, przemysłu i infrastruktury, poprawy warunków pracy, odpowiedzialnej konsumpcji oraz zwalczania głodu.

Jestem pełna optymizmu patrząc na trendy obserwowane na rodzimym rynku anielskim. Spodziewam się, że wielu doświadczonych przedsiębiorców odnajdzie się niebawem w nowej dla nich roli – Aniołów Biznesu. Będą wspierać młode innowacyjne firmy nie tylko kapitałem, ale przede wszystkim swoją wiedzą i doświadczeniem biznesowym, tak potrzebnym przy dynamicznym wzroście często niedoświadczonych założycieli wielu fantastycznych startupów. Naszemu rodzimemu rynkowi inwestycyjnemu doskonale zrobi też dywersyfikacja kapitału dostępnego dotychczas dla startupów. Jestem przekonana, że i my, Bank BNP Paribas, mamy tu istotną rolę do odegrania, dając innowacyjnym firmom dodatkowe możliwości dzięki dostępowi do kapitału dłużnego – mówi Paulina Skrzypińska, Chief Innovation Officer w Banku BNP Paribas.

sektory, cobin angelsRaport COBIN Angels „Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce? Polski rynek inwestycji anielskich w 2022 r.” powstał przy współpracy z partnerem głównym: BNP Paribas Bank Polska oraz partnerem merytorycznym Szkołą Główną Handlową. Partnerami medialnymi Raportu są Comparic, Fintek.pl, FX MAG i REACH4, a partnerami ekosystemowymi Ashoka, CIC Warsaw, Polish Angels, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, European Business Angels Network, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Startup Hub Poland, Startup Poland, Trend House, VCLeaders, Youth Business Forum, Związek Banków Polskich, inQUBE, 4NGELS, Portfel Polaka, Warsaw Booster i Huge Thing.

Pełna wersja Raportu dostępna jest do darmowego pobrania na stronie internetowej COBIN Angels: https://pl.cobinangels.com//raport-o-aniolach-biznesuhttps://pl.cobinangels.com//raport-o- aniolach-biznesu.

COBIN Angels to uruchomiony w roku 2015 w Warszawie klub inwestorów indywidualnych (aniołów biznesu), a zarazem największa taka sieć w Polsce. Angażuje się w rozwój firm (startupów) o wysokim potencjale wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem projektów z sektora technologicznego i obszaru innowacji. Inwestorzy COBIN Angels to osoby pełniące funkcje zarządcze: prezesi i właściciele przedsiębiorstw oraz menedżerowie wyższego szczebla w dużych organizacjach oraz przedstawiciele wolnych zawodów. Poznaj COBIN Angels i dołącz do klubu: cobinangels.com

Miło jest nam poinformować, że Portal Portfel Polaka jest partnerem ekosystemowym raportu opublikowanego przez Klub Aniołów biznesu COBIN Angels.

Najnowsze

Zobacz również