ZUS: przedsiębiorcy turystyczni mogą składać wniosko w ramach tarczy 5.0

199

30-krotność Przedsiębiorcy turystyczni, których dotknęły skutki pandemii koronawirusa mogą ubiegać się od dzisiaj do dodatkowe tzw. postojowe oraz trzymiesięczne zwolnienie ze składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 5.0. Wnioski można składać tylko na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza trzy formy wsparcia udzielanego przez ZUS przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej: świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS.

Prawo do świadczenia postojowego (w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę) uzyskują przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni co najmniej od 1 kwietnia 2020 r. i odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19. Prawa to mają także ci, których działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Świadczenie to przysługuje nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli wcześniej zostało wypłacone, nie przysługuje ponownie.

„Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego będzie przysługiwało przedsiębiorcom, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest: transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków” – czytamy w komunikacie.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest uzyskanie przychodu z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższego co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. oraz wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego (co najmniej jedno świadczenie). Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości, co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007.

Dotyczy to przedsiębiorców, którzy:

* byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.

* przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

* deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,

* wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.

Koszt tarczy turystycznej szacowany jest na 700 mln zł, przy czym kwota na zwolnienia z ZUS i postojowe dla branży turystycznej i estradowej szacowana jest na 400 mln zł.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments