Zmiana nazwy firmy – jak tego dokonać i co warto wiedzieć?

350

Jedną z kluczowych decyzji, jakie podjąć powinien przedsiębiorca w momencie zakładania swojego własnego biznesu jest wybór odpowiedniej nazwy. Jest to na pozór dość prosta decyzja, jednak może się z nią wiązać wiele następstw. Warto jest zadbać już na początku o to, aby szyld przedsiębiorstwa spełniał określone warunki formalne i nieformalne, dzięki czemu nie tylko z powodzeniem go zarejestrujemy, ale też możemy potencjalnie zyskać klientów poprzez chwytliwą nazwę. Jednak jeśli, nazwa nie spełnia oczekiwań, wówczas można przystąpić, do procesu jej zamiany na bardziej korzystną z perspektywy firmy.

 

Jakie elementy musi zawierać nazwa przedsiębiorstwa?

Dlaczego warto prowadzić jednoosobową działalnośćTutaj istotny jest podział przedsiębiorstw ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Innymi zasadami żądzą się jednoosobowe działalności gospodarcze, innymi spółki cywilne, a jeszcze innymi spółki akcyjne.

Nazewnictwo jednoosobowej działalności gospodarczej

W przypadku najmniejszej formy przedsiębiorczości w polskich warunkach konieczne jest, aby zawrzeć w nazwie imię i nazwisko osoby, która jest jej twórcą. Jednak nawet tak prozaiczna rzecz, jaką jest podanie imienia i nazwiska jest poddana pod konkretny wzór CEIDG, czyli:

  • stosowna kolejność – pierwsze imię, drugie imię, nazwisko, jednak obligatoryjne jest tylko pierwsze imię i nazwisko
  • zgodność pisowni z dokumentem tożsamości, którym się legitymujemy
  • zgodnie z gramatyką podane w mianowniku – przykładowo „Adam Nowak”
  • rozdzielone jednym znakiem przerwy – popularną spacją.

Te konkretne wytyczne nie są jednak wymysłem biurokratów, mają one na celu ułatwienie innym podmiotom gospodarczym zidentyfikowanie przedsiębiorstwa w sposób prosty i uniwersalny. Dzięki temu możliwe jest szybkie zweryfikowanie swoich kontrahentów w internetowych źródłach. Kolejną kwestią jest fakt, że w przypadku JDG to właściciel jest utożsamiany z przedsiębiorstwem i to właśnie do niego trafią wszystkie urzędowe decyzje i pisma.

Jednak drobni przedsiębiorcy mogą również wzbogacić nazwę swojego przedsięwzięcia o dodatkowe elementy, dzięki którym możliwe będzie wyprofilowanie swojej działalności oraz stworzenie bardziej wpadającej do ucha nazwy. Dobrymi przykładami mogą być tutaj:

  • „Adam Nowak transport mebli małych i dużych” – dzięki takiej nazwie od razu wiadomo, w jakiej branży działa
  • „Na garbatym kamiennym mostku Adam Nowak” – taki zabieg pozwala na szybkie zlokalizowanie firmy, szczególnie przydatne w przypadku, kiedy firma jest w miejscu trudno dostępnym, lub dojazd do niej sprawia wielu ludziom trudności
  • „Adam Nowak kudlak” – inną wariacją jest dodanie bardziej niestandardowego słowa mogącego określać przezwisko lub zainteresowania; należy jednak mieć na uwadze fakt, aby nie wprowadzić takim stwierdzeniem nikogo w błędne myślenie.

Nazewnictwo spółki cywilnej

W przypadku takiego podmiotu gospodarczego, nie ma aż tylu nakazów dotyczących nazwy przedsiębiorstwa, jednak dla klarowności wobec kontrahentów, zwykło się wpisywać imiona oraz nazwiska każdego wspólnika oraz z dopiskiem spółka cywilna w całości lub skrótem s.c.

Nazewnictwo działalności nierejestrowanej

Najprostszy z przypadków, gdyż cały czas podmiot figuruje pod szyldem imienia i nazwiska osoby zajmującej się taką działalnością. Również w przypadku wystawienia faktury należy się wówczas posłużyć imieniem i nazwiskiem.

Nazewnictwo oddziału przedsiębiorstwa

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo będące podmiotem prawnym oraz będące w tak dobrej sytuacji, aby otworzyć swój oddział staje przed problemem nadania mu nazwy. W takim przypadku należy zastosować się do kilku wytycznych:

  • zawierać całą nazwę firmy matki
  • zostać nazwana oddziałem
  • mieć dopisaną lokalizację, w której będzie prowadził działalność.

Przykładowo, jeżeli przedsiębiorstwo matka nosi nazwę „Różowy kot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i otwiera nową lokalizację w Toruniu, wówczas oddział takiej spółki będzie nosić nazwę „Różowy kot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – oddział w Toruniu”.

Nazewnictwo spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej

spółka celowaSpółki będące wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązuje zasada podania na końcu swojej nazwy pełnego, lub skrótowego stwierdzenia ich formy prawnej. Spółka jawna posiada wymóg wpisu imiennego przynajmniej jednego ze wspólników, np. „Adam Nowak, Piotr Kowalski spółka jawna”. W przypadku spółki partnerskiej sprawa wygląda bardzo podobnie, jednak ważne jest, aby dopisać na końcu „i partner” lub „i partnerzy”, jeśli nie wszyscy wspólnicy są wymienieni w członie głównym.

Kolejnym przypadkiem jest spółka komandytowa, w której nazwiskiem figurować musi komplementariusz, czyli podmiot odpowiadający za zobowiązania firmy swoim majątkiem. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia ze spółką komandytowo–akcyjną, wówczas sytuacja wygląda tak, jak w przypadku spółki komandytowej, tylko różnić się będą formą prawną na końcu nazwy.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne są w najbardziej uprzywilejowanej sytuacji, gdyż ich nie obowiązują żadne formalne normy narzucone przez ustawodawcę. Jednak tak, jak w przypadku pozostałych spółek tak i tutaj istotne jest, aby nie wprowadzić nikogo w błąd poprzez mylną nazwę oraz nazwa powinna być odróżniająca się od innych przedsiębiorstw działających w tej samej branży.

Co w przypadku, gdy nie wiemy czy dana nazwa już istnieje oraz jak to można sprawdzić?

Słuszna obawa o to, że gdzieś już ktoś wymyślił taką nazwę firmy jest bardzo prosta do rozwikłania. Wystarczy wejść na stronę: https://uprp.gov.pl/pl.

Dzięki takiej weryfikacji poprzez zbadanie dostępności nazwy firmy możliwe będzie stworzenie przedsiębiorstwa z oryginalną nazwą. Oczywiście w przypadku, gdy taka nazwa już istnieje, wówczas powinno się wymyśleć coś innego. Z kolei, kiedy chcielibyśmy działać również na rynku europejskim, dobrym posunięciem byłoby zweryfikowanie znaku towarowego – czyli nazwy firmy, na rynku kontynentalnym. Do tego posłużyć może wyszukiwarka – https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/search-availability.

Jak zmienić nazwę firmy w CEIDG?

przedstawiciel handlowyW przypadku przedsiębiorstw, które są wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, należy zgłosić się do CEIDG z wnioskiem CEIDG–1 w okresie do 7 dni od momentu zamiany nazwy w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta. Warto wiedzieć, że dzięki zgłoszeniu poprzez ten formularz, od razu zgłoszenie trafia do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeniem Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wymienione instytucje otrzymają te dane najpóźniej kolejnego dnia roboczego od momentu wpisu.

Jak zmienić nazwę firmy w KRS?

Spółki, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadają bardziej złożony proces zmiany nazwy. Po pierwsze potrzeba uchwały wspólników dotyczącej zmiany nazwy spółki, poświadczonej notarialnie. Kolejno należy zarejestrować umowę na druku KRS – Z3 w okresie do 7 dni od momentu podpisania ważności uchwały. Dodatkowo konieczne jest załączenie notarialnego aktu protokołu ze zgromadzenia osób, które podpisały uchwałę, kopię umowy poświadczoną przez zarząd przedsiębiorstwa, dokument poświadczający dokonanie opłaty sądowej w wysokości 250 złotych, dokument poświadczający dokonanie opłaty dotyczącej ogłoszenia zmiany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 złotych, tekst jednolity umowy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments