Zadośćuczynienie finansowe — czym jest i komu się należy?

Udostępnij

Nawet połowa osób, które doznały najróżniejszych szkód niemajątkowych, nie stara się o zadośćuczynienie finansowe. Część osób w ogóle nie wie, że ma prawo do zadośćuczynienia finansowego lub nie orientuje się, co ma zrobić, żeby je dostać. Czym dokładnie jest zadośćuczynienie finansowe? Kto może się o nie starać i na jakiej podstawie wylicza się wysokość wypłacanych środków?

Co to jest zadośćuczynienie finansowe?

Zadośćuczynienie finansowe to rodzaj rekompensaty pieniężnej, która przyznawana jest osobom poszkodowanym w wyniku wypadku lub szkody niemajątkowej wyrządzonej przez innego człowieka, instytucję, a nawet firmę. Zadośćuczynienie finansowe ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu strat lub krzywd, które wystąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz szkody. Może zostać przyznane na podstawie wyroku sądowego lub w ramach ugody pomiędzy poszkodowanym, a osobą odpowiedzialną za szkodę.

zadośćuczynienie finansoweZadośćuczynienie finansowe ma istotne znaczenie w przypadku najtragiczniejszych wypadków. Przyznaje się je w celu naprawienia wyrządzonych krzywd. Należy jednak pamiętać, że w wielu przypadkach rekompensata finansowa nie jest w stanie załagodzić cierpień fizycznych i psychicznych osób poszkodowanych. Co ważne zadośćuczynienie finansowe ma charakter jednorazowy, a to oznacza, że wypłacane jest tylko raz. Właśnie dlatego bardzo istotne jest określenie wszystkich elementów krzywdy, a także tego, jak ta sytuacja wpłynie na dalsze życie osoby poszkodowanej.

Nawet połowa osób pokrzywdzonych, którym należy się zadośćuczynienie finansowe, nie stara się o nie. Wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że mogą starać się o rekompensatę. Kiedy właściwie należy się zadośćuczynienie finansowe i kto może się o nie starać? Zadośćuczynienie finansowe nie jest zależne od naszego ubezpieczenia.

Kiedy należy się zadośćuczynienie finansowe?

Zadośćuczynienie finansowe należy się osobom poszkodowanym w wyniku wypadku lub szkody niemajątkowej wyrządzonej przez innego człowieka, a także ze strony działań najróżniejszych instytucji. Osoba poszkodowana może ubiegać się o zadośćuczynienie finansowe na przykład w przypadku wypadku samochodowego, upadku na chodniku, wypadku w pracy, błędu medycznego, szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt, a nawet źle przebadany lek. Ponadto zadośćuczynienie finansowe należy się także osobom, których bliscy stracili życie w wyniku działań drugiej osoby, firmy lub instytucji. Ale czy możemy liczyć na rekompensatę pieniężną, nawet jeżeli nie jesteśmy ubezpieczeni?

zadośćuczynienie finansoweOsoby nieubezpieczone mogą otrzymać zadośćuczynienie finansowe, ponieważ nie jest ono uzależnione od tego, czy poszkodowana osoba jest ubezpieczona, czy też nie. Osoba poszkodowana może ubiegać się o zadośćuczynienie finansowe w sądzie lub w ramach ugody pomiędzy poszkodowanym a osobą odpowiedzialną za szkodę. Ponadto ten rodzaj rekompensaty jest bardzo zindywidualizowany i zależny od rodzaju wyrządzonej krzywdy. Między innymi dlatego ciężko oszacować, jak wysoka będzie kwota rekompensaty. Co może mieć wpływ na wysokość pieniężnej rekompensaty za krzywdę wyrządzoną przez drugą osobę, instytucję lub firmę? Jak starać się o zadośćuczynienie finansowe?

Jak wyliczana jest wysokość zadośćuczynienia finansowego?

Osoby, które zostały pokrzywdzone w wyniku działań drugiego człowieka, instytucji, a nawet firmy i chcą uzyskać zadośćuczynienie finansowe, muszą zgłosić sprawę do odpowiedniego organu. W zależności od rodzaju szkody możemy zgłosić sprawę do sądu lub organu administracji rządowej. W przypadku spraw sądowych najlepiej jest skonsultować się z adwokatem, który pomoże przygotować wszelkie potrzebne dokumenty i wyjaśni, jakie dalsze kroki należy podjąć. Ponadto prawnik będzie w stanie oszacować, na jaką kwotę możemy liczyć i pomoże nam o nią zawalczyć. Ważną kwestią są dowody i dokumenty, które pomogą udowodnić, że w wyniku zaistniałej krzywdy należy nam się zadośćuczynienie finansowe.

zadośćuczynienie finansoweDokumenty potrzebne do wystąpienia o zadośćuczynienie finansowe mogą różnić się od siebie w danej sytuacji. Mogą to być na przykład dokumenty potwierdzające szkodę, takie jak rachunek za leczenie i rehabilitację po wypadku, zaświadczenie lekarskie oraz historia leczenia.

Wysokość zadośćuczynienia finansowego może zależeć od rodzaju szkody, ale również od tego, jaki będzie ona miała wpływ na nasze dalsze życie. Wiele problemów zdrowotnych może ujawnić się dopiero po czasie. W niektórych przypadkach osoby pokrzywdzone mogą mieć problem z podjęciem pracy na przykład z powodu kalectwa. W takiej sytuacji rekompensata pieniężna będzie naprawdę wysoka. Ponadto może być również uwzględnione doznanie bólu i cierpienia przez poszkodowanego.

Wiele osób nie odróżnia zadośćuczynienia finansowego od odszkodowania. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie w jakimś stopniu przeżyć związanych z cierpieniem fizycznym i psychicznym. Natomiast odszkodowanie należy się za wyrządzone szkody majątkowej, a jego wysokość zależna jest od wysokości szkody, którą poniósł poszkodowany. Należy pamiętać, że zadośćuczynienie finansowe często nie jest w stanie realnie zrekompensować poniesionych krzywd.

Zadośćuczynienie finansowe ma w jakimś stopniu zrekompensować nasze cierpienie

Osoby, które ucierpiały w wyniku działania drugiego człowieka, instytucji lub firmy nie zawsze starają się o zadośćuczynienie finansowe. To rodzaj rekompensaty pieniężnej, która przyznawana jest osobom poszkodowanym w wyniku wypadku lub szkody niemajątkowej. Zadośćuczynienie finansowe jest niezwykle istotne w najtragiczniejszych wypadkach, jednak nie jest w stanie całkowicie wynagrodzić wyrządzonej krzywdy. Zadośćuczynienie finansowe ma charakter jednorazowy, a to oznacza, że wypłacane jest tylko raz. Między innymi dlatego ważne jest określenie wszystkim elementów krzywdy, także takich, które mogą mieć wpływ na nasze dalsze życie.

Zadośćuczynienie finansowe należy się także osobom nieubezpieczonym. Osoba poszkodowana może ubiegać się o zadośćuczynienie finansowe w sądzie lub w ramach ugody pomiędzy poszkodowanym a osobą odpowiedzialną za szkodę. Możemy starać się o ten rodzaj rekompensaty na przykład w przypadku wypadku samochodowego, wypadku w pracy, błędu medycznego, upadku na chodniku, szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt, a nawet źle przebadany lek.

Ciężko oszacować wysokość odszkodowania finansowego, ponieważ jest to sprawa bardzo indywidualna. Wysokość rekompensaty zależy od wyrządzonej krzywdy, poniesionych kosztów na przykład na leczenie, ale również od tego, jak wypadek lub szkoda wpłyną na nasze dalsze życie. W takiej sytuacji konieczne jest przygotowanie dokumentów, które pomogą określić zakres szkody. Warto skontaktować się z adwokatem, który wesprze nas w całym procesie, a także będzie nas reprezentował na sali sądowej.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również