Wyraźnie spada liczba bezrobotnych! Jest najnowszy raport GUS

200

Uśmiechnięta rodzina na zakupachGłówny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowszy raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w pierwszym kwartale 2022 roku. Wynika z niego, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia rejestrowanego spadły w porównaniu ze stanem sprzed roku. Ponadto, przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w skali roku w tempie najwyższym od 2008 r. Fakt ten spowił, że pomimo wysokiego wzrostu cen konsumpcyjnych, siła nabywcza płac była większa niż przed rokiem.

W marcu br. ubyło osób bezrobotnych

Z raportu GUS wynika, że w końcu marca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 902,1 tys. bezrobotnych. To spadek o 19,7 tys., tj. o 2,1 proc. w stosunku do lutego br. i o aż 176,4 tys., tj. o 16,4 proc. w stosunku do marca 2021 r. Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się o do 5,4 proc. z 5,5 proc. raportowanego w lutym br. i 6,4 proc. notowanego przed rokiem.

W poszczególnych województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,1 proc. w wielkopolskim do 8,6 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z lutym br. stopa bezrobocia obniżyła się w większości województw (najbardziej w warmińsko-mazurskim – o 0,4 p.proc.), a w dwóch – dolnośląskim i łódzkim – nie uległa zmianie.

W porównaniu z sytuacją sprzed roku bezrobocie zmniejszyło się już z kolei  we wszystkich województwach, w największym stopniu w warmińsko-mazurskim (o 2,0 p.proc.).

Bezrobocie w Polsce | Źródło: GUS

Równocześnie dowiedzieliśmy się także, że wzrost przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był w pierwszym kwartale br. najwyższy od 2008 r. To sprawiło, że pomimo wysokiej inflacji siła nabywcza płac była większa niż przed rokiem.

Powodów do zadowolenia nie mieli jednak emeryci i renciści. Nominalne emerytury i renty brutto w obu systemach wzrosły bowiem w mniejszym stopniu niż wynagrodzenia, a ich siła nabywcza obniżyła się.

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń– marzec br. wyniosło 6338,46 zł i było o 11,7% wyższe niż przed rokiem (wówczas wzrost wyniósł 5,7%) – czytamy w raporcie GUS.

W marcu br. z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się już na poziomie 6665,64 zł i było o 12,4 proc. wyższe niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 11,7 proc. w lutym br. oraz o 8,0 proc. w marcu ub. roku).

To wszystko sprawiło, że siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale br. była o 1,9 proc. wyższa niż przed rokiem i to pomimo faktu, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali roku w największym stopniu od 2000 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments