Wyniki globalnych badań naukowych – pandemia przyspieszyła popyt i zastosowanie technologii dla bezpieczeństwa publicznego

Udostępnij

Motorola

We współpracy z wiodącym niezależnym akademickim zespołem badawczym, kierowanym przez dra Chrisa Brauera z Goldsmiths University of London, przeprowadziła szeroko zakrojone, globalne badania, które pokazują, jak zmieniają się oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony, napędzając jednocześnie innowacje związane z bezpieczeństwem publicznym.

Motorola SolutionsRaport Raport Konsensus na rzecz zmiany (Consensus for Change) zawierał wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 12 000 obywateli oraz wywiady z 50 agencjami bezpieczeństwa publicznego, organizacjami komercyjnymi i ekspertami branżowymi na 10 rynkach geograficznych (Australia, Niemcy, Włochy, Malezja, kraje nordyckie, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone). Przeanalizowano, w jaki sposób globalna pandemia COVID-19 zwiększyła świadomość wykorzystania technologii w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego przy jednoczesnym przyspieszeniu innowacji i wdrażaniu technologii dla służb ratowniczych i przedsiębiorstw na całym świecie.

Pandemia podsyciła potrzebę korzystania z technologii na różne sposoby w celu sprostania nowym wyzwaniom w szybko zmieniającym się środowisku – powiedział Mahesh Saptharishi, Starszy Wiceprezes i CTO (Chief Technical Officer) w firmie Motorola Solutions. Zaobserwowaliśmy również przyspieszoną akceptację i modernizację technologii przy znacznie skróconych terminach wdrożenia. Badanie to przedstawia niezwykłe sposoby, jakimi organizacje bezpieczeństwa publicznego i przedsiębiorstwa cały czas dostosowują się do zmieniających się regulacji i potrzeb.

Z badania wynika, że przytłaczająca większość, tj. 88% obywateli na całym świecie, chce zmian w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, wynikających ze stosowania zaawansowanych technologii. Inne ważne wyniki badań wskazują, że:

  • 71% twierdzi, że zaawansowane technologie, takie jak kamery wideo, analiza danych, bezpieczeństwo cybernetyczne i chmura, są potrzebne, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata,
  • 70% twierdzi, że służby ratunkowe powinny być w stanie przewidzieć zagrożenie,
    a zaawansowane technologie mogą w tym pomagać,
  • 75% twierdzi, że są skłonni zaufać organizacjom, które przechowują ich informacje, pod warunkiem, że wykorzystują je w odpowiedni sposób.

Badanie wskazuje na trzy główne trendy, które pokazują punkt zwrotny w sposobie myślenia obywateli i organizacji o technologii i bezpieczeństwie.

1. Pandemia na nowo zdefiniowała oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa

Dr Brauer powiedział, że przeprowadzenie badania na tle globalnej pandemii pozwoliło na uzyskanie jedynego w swoim rodzaju wglądu w oczekiwania i postawy społeczeństwa dotyczące bezpieczeństwa.

„Obywatele na całym świecie oswajają się z tym, co to znaczy żyć z COVID-19 i jak to wpływa na ich bezpieczeństwo” – powiedział dr Brauer. „Nasze wspólne doświadczenia związane z pandemią uświadomiły nam, że technologia może odegrać znacznie większą rolę w zapewnieniu nam bezpieczeństwa i zwiększyły nasze zrozumienie, dlaczego organizacje bezpieczeństwa publicznego i przedsiębiorstwa potrzebują jej, aby reagować na nowe zagrożenia”.

2. Pandemia przyspieszyła innowacje technologiczne

Konsensus na rzecz zmiany podkreśla, w jaki sposób pandemia wywołała gwałtownie postępujące innowacje w agencjach bezpieczeństwa publicznego i przedsiębiorstwach, zwłaszcza w obszarach wykorzystywania chmury, zabezpieczeń wideo i interoperacyjności między różnymi organizacjami i systemami, jednocześnie potwierdzając potrzebę niezawodnej i odpornej łączności o znaczeniu krytycznym dla misji.

3. Technologia musi być wykorzystywana w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i sprzyjający integracji społecznej.

Raport Konsensus na rzecz zmiany podkreśla również potrzebę przejrzystości i zaufania w celu zwiększenia społecznego poparcia dla wdrażania technologii. Obywatele chcą, aby korzyści płynące z technologii były łatwo zrozumiałe i aby były one wykorzystywane w sposób przejrzysty, sprawiedliwy oraz sprzyjający integracji społecznej.

W badaniu stwierdzono również, że konieczne jest zwiększenie społecznej świadomości na temat znaczenia nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja.

Ponieważ technologia nadal szybko się zmienia, niezwykle ważne jest, żeby organizacje dbały o to, by budowanie i rozumienie ich postępów było ukierunkowane na człowieka” – powiedział Saptharishi. „Na przykład, sztuczna inteligencja powinna być projektowana w taki sposób, aby szanować ludzki proces podejmowania decyzji oraz uwzględniać wkład i potrzeby społeczeństwa, pozwalając równocześnie użytkownikom na podejmowanie bardziej świadomych decyzji czy też reagowanie na złożone zagrożenia. Projektując zaawansowane technologie tak, aby były pomocne, zapewniamy, że podejmowanie decyzji pozostaje w wyłącznej gestii ludzi

Raport Konsensus na rzecz zmiany jest niezbędnym źródłem dla agencji bezpieczeństwa publicznego i przedsiębiorstw, które chcą zrozumieć i zastosować lekcje z pandemii. Pandemia uwypukliła potrzebę innego spojrzenia i reagowania – od oceny ryzyka i lepszego przewidywania obszarów zakłóceń operacyjnych, po ocenę i integrację właściwych technologii w celu wsparcia ciągłości działania firmy. Wzmocniła również potrzebę lepszej komunikacji, współpracy ze społecznościami i zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia wsparcia dla szerszego stosowania zaawansowanych technologii..

Ponieważ społeczności na całym świecie nadal zmagają się z dalekosiężnymi zagrożeniami dla naszego bezpieczeństwa, niniejsze spostrzeżenia podkreślają kroki, które mogą podjąć już dziś, aby zapewnić większe bezpieczeństwo w przyszłości.

Najnowsze

Zobacz również