Wybór oferty mPay przez ZDM w Warszawie

355

mPay płatności mobilneZarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”, „mPay”) niniejszym informuje, że Spółka w dniu 24 maja 2022 r. otrzymała zawiadomienie od Miasta Stołecznego Warszawy – Zarząd Dróg Miejskich, adres: ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa („ZDM”) w przedmiocie wyboru oferty mPay w trybie przetargu nieograniczonego na „Pobieranie opłat na postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych”.

Andrzej Basiak mPayUmowa pomiędzy Spółką a ZDM zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez ZDM.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments