Współpraca polskiego i ukraińskiego biznesu w czasie wojny fundamentem wspólnej odbudowy Ukrainy

Udostępnij

W obliczu trudności wojennych, polskie i ukraińskie firmy łączą siły, aby zbudować solidne fundamenty dla wspólnej odbudowy Ukrainy.

Działania te nie tylko pomagają w odbudowie zniszczonej infrastruktury, ale również stymulują gospodarkę i wspierają rozwój gospodarczy w obu krajach. Współpraca ta skupia się na kilku kluczowych sektorach, takich jak energetyka, transport, technologie oraz budownictwo, które mają zasadnicze znaczenie dla przyszłego dobrobytu.

Podczas Invest Cuffs 2023 miała miejsce debata, w której udział wzięli Weronika Marczuk, Alina Skomorokhowa, Andrzej Wrębiak oraz Sergiy Tsivkach. Eksperci poruszali kwestie współpracy polskich i ukraińskich przedsiębiorstw w zakresie odbudowy Ukrainy.

Czy współpraca jest dziś kluczem do rozwoju przedsiębiorstw i późniejszej odbudowy Ukrainy?

Absolutnie tak. Dzięki wspólnym projektom i inwestycjom, polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa mają szansę na rozwój kompetencji, transfer wiedzy i innowacji. Współpraca biznesowa w czasach kryzysu otwiera także drzwi do długotrwałych relacji handlowych i partnerskich, które będą trwać długo po zakończeniu konfliktu.

Warto również podkreślić, że ta współpraca ma również aspekt społeczny, gdyż wspieranie lokalnych społeczności i tworzenie miejsc pracy przyczynia się do poprawy warunków życia na terenach dotkniętych wojną.

W perspektywie długoterminowej, polsko-ukraińska współpraca biznesowa może stać się modelem do naśladowania dla innych krajów, pokazując, jak wspólna praca nad odbudową po wojnie może prowadzić do trwałego pokoju i dobrobytu.

Jakie mamy dziś wyzwania na drodze do odbudowy Ukrainy?

Zacznijmy od tego, że odbudowa Ukrainy ma doprowadzić do całkowitej modernizacji tego kraju, zmian od podstaw wielu jego elementów systemu gospodarczego.

Problem w tym, że polscy biznesmeni często nie rozumieją etapowości, w jakiej przebiega odbudowa. W efekcie, instytucje polskie są rozczarowane, że proces ten nie może jeszcze przebiegać. Obecnie, w czasie wojny w grę wchodzi tylko pomoc w zakresie interwencyjnym.

Następnym etapem będzie odbudowa całej infrastruktury krytycznej, co rozpocznie się od dróg i infrastruktury energetycznej. Będzie to zatem inwestowanie publiczne, pomocowe, a nie prywatne.

Dopiero na trzecim etapie szeroko wejdzie kapitał prywatny. Kolejnym, czwartym etapem będzie zakończenie przez Ukrainę procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Trzeba jednak mieć świadomość, że cały ten proces odbudowy nie będzie przebiegać szybko i bezproblemowo.

Czego oczekują dziś polskie firmy od współpracy z ukraińskimi podmiotami?

Z reguły polskie przedsiębiorstwa szukające takiej współpracy dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich to firmy, które już dziś chcą sprzedawać swoje produkty na Ukrainie i generować zysk z działalności na Ukrainie, co jest obecnie w większości przypadków nierealne.

Druga grupa firm chce już dziś budować swoją pozycję na Ukrainie na przyszłość. To właśnie te biznesy, które podejmują takie ryzyko, będą prawdopodobnie największymi wygranymi w procesie odbudowy Ukrainy, najmocniej rozwiną się w przyszłości.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym nagraniem, znajduje się ono poniżej:

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również