Wspieranie polskiego biznesu za granicą | Vinci S.A. i fundusz Da Gama ASI

Udostępnij

W najnowszym wywiadzie opublikowanym na kanale Portfel Polaka Krzysztof Kamiński – redaktor Telewizji Biznesowej porozmawiał z Piotrem Wolińskim – Prezesem Zarządu Vinci i Pawłem Gąsiorem – Dyrektorem Inwestycyjnym Da Gama o wspieraniu polskich przedsiębiorstw w kontekście ekspansji zagranicznej. Oto, czego się dowiedzieliśmy:

Jak fundusz Da Gama aktywnie wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw w kontekście ekspansji zagranicznej?

Da Gama jest funduszem inwestycyjnym, specjalizującym się w realizowaniu projektów inwestycyjnych ze spółkami o wielkości od 10 do 90 milionów złotych, które już doszły do momentu, gdzie polski rynek jest dla nich za mały lub postanowiły zająć się ekspansją zagraniczną w celu dywersyfikacji przychodów.

Da Gama oferuje finansowanie kapitałowe, dłużne (typu junior) lub hybrydowe. Inwestycje te mogą być realizowane poprzez dokapitalizowanie bezpośrednio polskich spółek lub partnerstwo w zlokalizowanych za granicą spółkach zależnych.

Da Gama jest długoterminowym, przewidywalnym inwestorem, który co prawda działa na warunkach komercyjnych, ale patrzy długofalowo na realizowaną stopę zwrotu i chce tworzyć wieloletnią współpracę z polskimi przedsiębiorstwami.

Jakie są wyzwania dla polskich firm planujących rozszerzenie swojej działalności poza granicami kraju?

Główne wyzwania dla polskich firm planujących rozszerzenie swojej działalności poza granicami kraju można podzielić na dwie kategorie:

  • Wyzwania przy działalności eksportowej
  • Wyzwania przy realizowania projektów wiążących się z zawiązywaniem lub przejmowaniem spółki za granicą

Wyzwania przy działalności eksportowej związane są przede wszystkim ze zmianą organizacji przedsiębiorstwa. Firmy borykają się tutaj z licznymi barierami kulturowymi i prawnymi – nawet na obszarze Unii Europejskiej.

Vinci stała się znaczącym graczem w sektorze private equity – jakie cele stoją za tą strategią inwestycyjną?

Vinci to podmiot Banku Gospodarstwa Krajowego zarządzający trzema funduszami private equity – oprócz koncentrującego się na ekspansji zagranicznej funduszu Da Gama, Vinci posiada również fundusze IQ oraz high tech.

Fundusze IQ oraz HiTtech działają w sektorze Venture Capital. Fundusz IQ inwestuje w spółki będące na bardzo wczesnym etapie rozwoju i koncentruje się na wspieraniu prac badawczo-rozwojowych i rozwijaniu lub tworzeniu produktu w tych przedsiębiorstwach.

Fundusz HiTtech to natomiast fundusz drugiej rundy, co oznacza, że inwestuje on w przedsiębiorstwa, które mają już gotowy prototyp produktu, a firma chce go dalej rozwijać i skalować jego produkcję. Łącznie Vinci w tych trzech funduszach może zawierać transakcje do 1,6 miliarda złotych.

Co istotne, wszystkie fundusze, którymi zarządza Vinci, muszą inwestować w polskiej projekty, które wspierają zrównoważony rozwój.

Przykład sukcesu firmy, która skorzystała z finansowania przez Da Gama

Da Gama powstała w czerwcu ubiegłego roku i do tej pory zrealizowała jedną inwestycję. Fundusz zainwestował w spółkę Ready Bathroom, która zajmuje się budownictwem modułowym i sprzedaje swoje produkty przede wszystkim w Danii.

Jak Vinci i Da Gama wykorzystują globalne megatrendy do identyfikacji i wsparcia obiecujących przedsiębiorstw?

Vinci ocenia każdy projekt, który trafia do jego funduszy w indywidualny sposób. Wpisywanie się w globalne megatrendy nie jest jednak elementem wymaganym do tego, aby zrealizować dany projekt.

Kluczowe dla Vinci jest natomiast zrównoważony rozwój i spełnianie czynników ESG, a dodatkowo – w przypadku funduszu Da Gama – wpisywanie się w logiczną strategię ekspansji.

Nie zmienia to faktu, że fundusze zarządzane przez Vinci na bieżąco obserwują globalne megatrendy i jeśli dany projekt się w nie wpisuje, to aspekt ten stanowi dodatkową zaletę podczas jego oceny przez fundusz.

W jaki sposób Da Gama i Vinci przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki?

Fundusze zarządzane przez Vinci przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki, ponieważ wyszukują one odpowiednie polskie projekty do wspierania oraz starają się je skalować w kraju tak bardzo, jak to możliwe.

Jak już zostało wspomniane, podmioty te muszą prowadzić działalność, która wspiera zrównoważony rozwój.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym wywiadem, nagranie znajduje się poniżej:

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również