Wigilia firmowa – kiedy możesz wliczyć ją w koszty?

473

wigilia firmowaOkres świąteczny kojarzy się większości z nas z miłą atmosferą oraz czasem spędzonym wśród najbliższej rodziny i przyjaciół. Również w otoczeniu zawodowym często pracodawcy organizują spotkania wigilijne dla pracowników, co w większości przypadków staje się tradycją firmową. Z reguły jest to jednak uroczystość dość kosztowna. Czy przedsiębiorca może wliczyć wigilię firmową do kosztów uzyskania przychodu? Czy wigilia firmowa jest przychodem dla pracownika? Dowiemy się poniżej.

Wigilia firmowa a przychód pracownika

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 roku jasno określił, które nieodpłatne świadczenia pracownicze są opodatkowane. Dzięki temu można jasno ustalić, czy dane świadczenie pracownicze jest przychodem pracownika, czy też nie podlega opodatkowaniu. Według wyroku TK przychodem pracownika jest nieodpłatne świadczenie, z którego pracownik korzystał wyłącznie z własnej woli i zostało ono udzielone w jego interesie. Świadczenie to ma wymierną wartość pieniężną oraz jest skierowane do indywidualnego pracownika.

Powyższych warunków nie spełnia udział pracownika w wigilii firmowej zorganizowanej przez pracodawcę. Nieodpłatne świadczenie w postaci wigilii firmowej jest dokonywane w interesie firmy – pozwala zadbać o integrację. Pracownik z jego tytułu nie osiąga wymiernych korzyści. Również argumentem za tym, że uczestnictwo w wigilii firmowej nie stanowi przychodu pracownika, jest fakt, że świadczenie to nie jest skierowane do indywidualnego pracownika zatem nie można przypisać mu konkretnej kwoty przychodu jaki domniemanie uzyskał.

Tak więc, udział pracownika w świątecznej imprezie zorganizowanej przez pracodawcę nie jest przychodem pracownika. Przedsiębiorca zatem nie ma obowiązku odprowadzenia z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

Wigilia firmowa jako koszt uzyskania przychodu

Czy wigilia firmowa zalicza się do kosztów podatkowych? Zgodnie z definicją kosztów uzyskania przychodów zawartą w ustawie o PIT, są nimi wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1. Wskazano w nim wydatki, przy których bez znaczenia pozostaje fakt, że przyczyniły się do uzyskania przychodu – kosztami nigdy być nie mogą.

Należy więc się zastanowić, czy wydatki na spotkania pracownicze zorganizowane w celach spędzenia wspólnej kolacji wigilijnej spełniają wskazaną definicję kosztów podatkowych. Jak zostało wspomniane powyżej, zgodnie z zamierzeniem pracodawcy, omawiane spotkania przyczyniają się do integracji pracowników oraz poprawy relacji pomiędzy zatrudnionymi a pracodawcą. Organizowanie takich inicjatyw może w efekcie przyczynić się do rozwoju wydajności pracy, a także identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem. Dodatkowo nakłady poniesione na firmowe spotkania wigilijne nie zostały wykazane w katalogu wydatków bezwzględnie wyłączonych z możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1).

Czy to wystarczy, aby bez problemu wliczyć w koszty wydatki poniesione na kolację wigilijną z pracownikami? Niestety nie, ponieważ powstało bardziej rygorystyczne podejście organów skarbowych. Według nich z takiego spotkania musi wynikać wprost cel motywacyjno-integracyjny dla pracowników, a nie konsumpcja lub przebywanie w swojej obecności jako cel sam w sobie. Zatem wydatki poniesione na kolację wigilijną będą stanowiły firmowy koszt podatkowy, jeżeli przyczyniają się do zwiększenia wydajności pracy pracowników, a w efekcie do wzrostu przychodów. Jednak ważne jest, iż to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia związku danego wydatku z prowadzoną działalnością. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie sporządzenie planu spotkania lub krótkiego raportu przedstawiającego ogólny zarys spotkania, fotografie z niego oraz jego cel, taki jak choćby integracja zespołu, zwiększenie u pracowników motywacji do coraz lepszego wykonywania obowiązków czy omówienie wyników pracy.

Kolacja wigilijna dla kontrahentów a koszty uzyskania przychodu

Niestety wydatki poniesione na organizację spotkania wigilijnego, w którym będą uczestniczyć kontrahenci nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z art. 23. ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT, z którego wynika, że za koszty nie można uznać wydatków poniesionych na reprezentację, szczególnie tych poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wydana w listopadzie 2017 roku interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów zmieniła pogląd na koszty reprezentacji pod kątem wydatków na poczęstunek dla kontrahentów podczas spotkań biznesowych. W oczach organów nakłady te mogą zwiększyć koszty podatkowe, lecz tylko pod warunkiem, że cel i temat prowadzonych rozmów będzie dotyczył wyłącznie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej. Kolacji wigilijnej co do zasady nie można zaliczyć to tej kategorii.

Jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest w stanie udowodnić, że zaproszenie kontrahenta na firmową wigilię przyczyni się do realnego wzrostu uzyskiwanych przychodów (choćby poprzez poprawę stosunków biznesowych, a tym samym wzrostu liczby kontraktów), może on wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Firmowa wigilia a podatek VAT

Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przysługuje przedsiębiorcom w takiej części, w jakiej wydatek służył wykonywaniu czynności opodatkowanych. Istnieją jednak pewne wyjątki. Odliczeniu nie podlega bowiem VAT od usług gastronomicznych. Mamy z nimi do czynienia, gdy przygotowanie i podanie określonego posiłku odbywa się w miejscu jego przygotowywania, takim jak restauracja. Z kolei, skorzystanie z usług firmy cateringowej nie jest już usługą gastronomiczną i jak najbardziej przedsiębiorca może w tym przypadku odliczyć podatek VAT.

Teraz już wiesz czy wigilia firmowa wlicza się w koszty uzyskania przychodu i jakie warunki musisz spełnić, aby mieć możliwość jej rozliczenia.

Poprzedni artykułNoobz from Poland złożył dokument informacyjny na GPW
Następny artykułAll in! Games ma list intencyjny ws. wydania gry ze spółką Ekipa
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments