Wiemy, kogo MON wezwie w 2023 r. przed komisje

Udostępnij

Jak podano, kwalifikacja wojskowa w 2023 r. obejmie mężczyzn 19-letnich, mężczyzn w wieku 20-24 lat, którzy nie mają orzeczonej kategorii, oraz kobiety z kwalifikacjami przydatnymi wojsku. Proces kwalifikacji wojskowej w 2023 r. ma się trwać od kwietnia do końca czerwca – przewiduje projekt rozporządzenia MON.

MON wzywa przed komisje lekarskie

Zgodnie z projektem rozporządzenia do ustawy o obronie ojczyzny, kwalifikacja wojskowa w roku 2023 ma zostać ogłoszona 16 marca. Następnie potrwa od 3 kwietnia do 30 czerwca. Wezwani przed komisje lekarskie zostaną mężczyźni urodzeni w 2004 r. oraz osoby urodzone w latach 1999-2003, które nie mają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jednak okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii przed zakończeniem kwalifikacji.

Do tego do kwalifikacji mają się stawić kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/23 kończą studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych określonych specjalności. Chodzi o przedstawicielki zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Przed komisje lekarskie mają się stawić też te osoby, które w przyszłym roku kończą 60 lat, ale tylko wtedy, kiedy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby.

Przypomnijmy, że kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór. Obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona. Polska miała przejść na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest więc jedynie zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego osób pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Jacek Walewski
Jacek Walewski
Redaktor naczelny serwisu PortfelPolaka.pl. Pasjonat gospodarki i przemian, jakie w niej zachodzą. Publicysta oraz promotor walut cyfrowych i technologii blockchain.

Najnowsze

Zobacz również