Wdrożenie pakietu e-commerce w zakresie VAT spoza UE da ok. 1,16 mld zł rocznie

320

Wdrożenie pakietu e-commerce, dotyczącego przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązanie VAT z tytułu dostaw B2C na podatników prowadzących działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem interfejsami elektronicznymi ma dać budżetowi średnio 1,157 mld zł rocznie, przy czym w przyszłym roku ma to 482 mln zł, gdyż wejście w życie regulacji zaplanowano na 1 lipca 2021 roku, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji podatku od towarów i usług, który ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

„Komisja Europejska przedstawiła, że wdrożenie pakietu e-commerce (m.in. zwiększenie przestrzegania przepisów oraz zniesienie zwolnienia z VAT przywozu małych przesyłek) może pozwolić na zwiększenie rocznej kwoty dochodów z VAT w państwach członkowskich o 7 mld euro rocznie. Dla wyliczenia skutków dla Polski zastosowano następujące założenia i metodologię: kwotę 7 mld euro podzielono na poszczególne państwa członkowskie na podstawie udziału poszczególnych państw członkowskich w kwocie dochodów z VAT (1 135,4 mld euro) 28 państw członkowskich za rok 2018. Udział ten dla Polski wyniósł 3,56%” – podano w uzasadnieniu.

Skutek finansowy dla Polski przy zastosowaniu wyliczonego w ten sposób udziału oraz kursu euro w wysokości 4,424 zł został oszacowany na ok. 1 102 mln zł. Dodatkowo, uwzględniając możliwość stosowania podstawowej stawki VAT (23%) na wszystkie towary zgłoszone na podstawie szczególnych przepisów (np. pobór podatku przez Pocztę Polską) doszacowano 55 mln zł. (tj. 1 102 mln zł). Łączny skutek budżetowy oszacowano na 1 157 mln zł rocznie.

Projektowana nowelizacja prowadzi do przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązanie VAT (czyli za pobór i zapłatę VAT) z tytułu określonych dostaw B2C z przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pośrednictwem interfejsów elektronicznych na podatników prowadzących działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem tymi interfejsami. Aktualnie bowiem operatorzy interfejsów elektronicznych nie są w Polsce objęci takim obowiązkiem.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją, określeni operatorzy interfejsów elektronicznych, za pośrednictwem których świadczone są usługi oraz dokonywane są dostawy towarów na terytorium UE, będą obowiązani do prowadzenia ewidencji tych transakcji w postaci elektronicznej. W odniesieniu do dostaw towarów, których wysyłka lub transport rozpoczyna się bądź kończy terytorium Polski oraz usług, których miejsce świadczenia znajduje się w Polsce, ewidencja ta będzie udostępniana drogą elektroniczną na żądanie właściwego organu podatkowego.

Wprowadzana proponowaną regulacją nowa fakultatywna procedura importu (IOSS) ma ułatwić elektroniczną rejestrację do celów VAT w jedynym państwie członkowskim. rozliczenie i zapłatę VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji. Zgodnie z projektem podmioty z państw trzecich (w tym także interfejsy elektroniczne) będą mogły skorzystać z tego uproszczenia pod warunkiem ustanowienia pośrednika z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W projekcie zaproponowano także uproszczenie przy imporcie towarów o wartości do 150 euro (jeżeli nie stosuje się IOSS), dla operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, dotyczące uproszczonego deklarowania oraz zapłaty VAT pobranego od odbiorcy dla którego była przeznaczona przesyłka w Polsce. Ma ono mieć charakter fakultatywny.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments