Wcześniejsza spłata kredytu – korzyści

468

W dziewiątym odcinku emitowanego na kanale Portfel Polaka programu “Po Stronie Konsumenta” adwokaci Marcin Lizurek i Karol Wenus wyjaśniają jakie korzyści przynosi wcześniejsza spłata kredytu. Dowiemy się również czy bank powinien nam zwrócić prowizję i inne opłaty oraz od czego bank może uzależnić wcześniejszą spłatę kredytu:

Po Stronie Konsumenta #9 – wcześniejsza spłata kredytu

W jakich sytuacjach można dokonać wcześniejszej spłaty kredytu?

Zawsze mamy prawo zwrócić kredyt wcześniej. Mówi o tym art. 48 Ustawy o kredycie konsumenckim. Niestety należy wiedzieć, że ustawodawca dopuścił, aby bank w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu mógł sobie zastrzec prowizję na wypadek wcześniejszej spłaty kredytu.

Jakie są warunki, aby bank zastrzegł sobie prowizję na wypadek wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego?

Po pierwsze, informacje o tej prowizji muszą znaleźć się w umowie kredytu konsumenckiego. Jeżeli bank tego nie zastrzegł, nie ma mowy o takiej prowizji. Po drugie, ta prowizja dotyczy tylko kredytu o stałej stopie oprocentowania. Nie może zatem pojawić się ona przy kredycie o zmiennym oprocentowaniu. Po trzecie, kwota spłaconego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu musi być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS z grudnia poprzedzającego rok spłaty.

Ile może wynosić prowizja na wypadek wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego?

Prowizja nie może przekroczyć 1% spłacanej części kredytu. Jeśli do spłacenia zostało nam 50 tysięcy złotych kapitału, prowizja nie może wynieść więcej niż 500 złotych. Natomiast przy wcześniejszej spłacie kredytu w ostatnim roku jego spłacania, maksymalna wysokość prowizji to 0,5% spłacanej części kredytu. Co ważne, kwota prowizji nigdy nie może być wyższa niż suma odsetek, które kredytobiorca byłby zobowiązany spłacić terminowo.

Jak wygląda kwestia kredytu hipotecznego – przekraczającego kwotę 255 550 PLN?

W przypadku kredytów hipotecznych o zmiennej stopie oprocentowania, bank może pobrać “rekompensatę” tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu w okresie trzech pierwszych lat obowiązywania umowy.

Ile wynosi rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu?

Rekompensata nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które kredytobiorca byłby zobowiązany spłacić terminowo. Nie może być także większa niż 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego.

W przypadku kredytów hipotecznych ze stałą stopą oprocentowania, bank niestety zawsze może od nas pobrać takową rekompensatę.

Jakie korzyści przynosi wcześniejsza spłata kredytu?

Po pierwsze, według Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów kredytu. Ich redukcja ma charakter proporcjonalny do czasu faktycznego obowiązywania kredytu. W te koszty wliczają się również prowizja za udzielenie kredytu oraz koszty ubezpieczenia zobowiązania. Stanowisko powyższych instytucji zostało potwierdzone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 września 2019 roku. Natomiast, w przypadku kredytu z nierównymi ratami, kapitał i odsetki naliczane są proporcjonalnie w ujęciu całego okresu.

Jak wygląda ta kwestia w ujęciu kredytu hipotecznego? Nie ma tu oficjalnego stanowiska, lecz sytuacja tu powinna wyglądać analogicznie – można zatem domagać się zwrotu wszystkich kosztów kredytu – proporcjonalnego do czasu faktycznego obowiązywania kredytu.

Co ważne, możemy domagać się również zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które dawniej było często spotykane. Z czasem uznano je za niedozwoloną klauzulę i dziś można domagać się jej zwrotu.

Jak obliczyć zwrot kosztów kredytu?

Prezes UOKiK i Rzecznik Finansowy uważają, że najbardziej odpowiednia jest metoda liniowa, czyli po prostu patrzymy za jaki okres nie będziemy korzystać z obowiązywania umowy kredytu i odnosimy to do całego okresu trwania kredytu. W przypadku prowizji za udzielenie kredytu, musimy wyliczyć jaka jej wartość przypada na 1 dzień kalendarzowy. Następnie odnosząc to do liczby dni o jaki skróciliśmy okres spłaty kredytu, możemy wyliczyć jaka nadpłata nam przysługuje.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całą rozmową, znajduje się ona poniżej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments