Wczasy pod gruszą – o co właściwie chodzi?

306

W tym roku rząd zapowiedział dofinansowanie do wakacji dla osób pracujących w postaci bonu 1000 plus. Niestety szybko się z niego wycofał i zastąpił go bonem turystycznym 500 plus dla Polaków pobierających standardowe świadczenie 500 plus. Nie oznacza to, że pozostali pracownicy nie mogą liczyć na inną formę wsparcia. Funkcjonuje ona od lat i nosi nazwę Wczasy pod gruszą. Na czym ona polega i kto może ją otrzymać? Wszystkie kluczowe informacje zostaną przedstawione poniżej.

Czym są Wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą to nic innego, jak dofinansowanie do wypoczynku. Najpierw pracownik sam planuje i opłaca swój urlop, a następnie pracodawca w całości lub części refunduje jego koszt z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość ulgi ma charakter uznaniowy i jest ustalana według cen rynkowych. Przełożony ma obowiązek brać pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i finansową pracownika. Nie ma z kolei znaczenia o jakiej porze roku na takie wczasy się on wybierze i gdzie. Wybór jest dowolny, musi tylko złożyć wniosek o dofinansowanie. Jednak nie każdy może otrzymać takie świadczenie.

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, który nalicza się w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Na osobę pracującą w warunkach normalnych wynosi on 37,5%, czyli w tym roku 1550,25 złotych.

Wczasy pod gruszą – dla kogo?

Środki na Wczasy pod gruszą pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie w każdym zakładzie pracy jest on jednak funkcjonuje. Istnieje w firmach, które zatrudniają ponad 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz w jednostkach samorządowych i budżetowych bez względu na wielkość załogi.

Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia mniejszą ilość pracowników, Zakład Funduszu Świadczeń Socjalnych jest tworzony dobrowolnie na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Pracodawca prowadzący więc firmę tego rozmiaru nie ma więc obowiązku wypłacania takiego świadczenia.

Tak więc wsparcie z Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą otrzymać:

  • Pracownicy zatrudnieni w każdym wymiarze etatu oraz członkowie ich rodzin
  • Pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym
  • Emeryci i renciści
  • Członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli pozostali na ich utrzymaniu
  • Osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu
  • Pracownicy młodociani, z którymi pracodawca zawarł umowę w celu przygotowania zawodowego
  • Pracownicy, z którymi pracodawca zawarł umowę o wykonanie pracy nakładczej

Oczywiście mowa tu tylko o pracownikach i byłych pracownikach związanych z firmami, w których funkcjonuje Zakład Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawca oczywiście może tę listę rozszerzyć i dodać do niej chociażby pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, ponieważ to on tworzy regulamin ZFŚS.

Wczasy pod gruszą – ile można otrzymać?

Wczasy pod gruszą nie mają ściśle określonej kwoty. Jeśli pracownik spełni warunki, które wynikają z regulaminu Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych, to pracodawca zwraca pieniądze za wczasy. Przepisy określają rodzaj i wysokość świadczeń, a także termin ich wypłat i częstotliwość. Wskazują także na podstawie jakich dokumentów i komu firma zwraca koszty wypoczynku.

Regulamin ustanawia również kryterium socjalne, ponieważ jak zostało wspomniane wcześniej, wysokość świadczenia musi zależeć od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej pracownika. Zazwyczaj wiąże się to z jego zarobkami lub dochodem na członka rodziny. Dlatego kwota Wczasów pod gruszą nie jest dla każdego jednakowa. Jednak, aby pracownik otrzymał świadczenie, musi złożyć stosowny wniosek.

Wczasy pod gruszą – wniosek

Aby otrzymać świadczenie z Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych, pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek. Nie ma tu znaczenia staż pracy, długość umowy czy stanowisko w firmie. Regulamin ZFŚS określa kiedy należy to zrobić, czy przed rozpoczęciem urlopu czy może dopuszczalne jest także po nim.

Niezbędnym elementem każdego takiego wniosku jest oświadczenie pracownika jaka jest jego sytuacja życiowa, zdrowotna i materialna w rodzinie. Niektóre przedsiębiorstwa życzą sobie także przedstawienia zeznania PIT za poprzedni rok. Następnie pracodawca na podstawie regulaminu określa kwota, którą wypłaci jako dofinansowanie do urlopu.

Wczasy pod gruszą a podatek

Kwota dofinansowania, którą zatrudniony otrzymał z Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi jego przychód ze stosunku pracy. Jednak, jeśli nie przekroczy ona łącznie 1000 złotych rocznie, jest ona zwolniona z podatku od osób fizycznych. Nadwyżka tej sumy jest już opodatkowana w wysokości 17%.

Z kolei w przypadku emerytów i rencistów ta kwota zwiększa się do 3000 złotych, a stawka podatku z nadwyżki wynosi 10%. Co więcej, od środków wypłacanych z Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych nie są pobierane składki ZUS.

Podsumowanie

Wczasy pod gruszą z pewnością są ciekawą formą dofinansowania urlopu i z pewnością, jeśli istnieje taka możliwość, warto się o nie ubiegać. Niestety, jest ona dostępna tylko w dużych firmach oraz we wszystkich jednostkach samorządowych i budżetowych, nie każdy pracownik ma więc możliwość z korzystania z tego świadczenia oraz wielu innych, które oferuje Zakład Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Należy także przypomnieć, że jego wysokość uwarunkowana jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bierze się więc tu pod uwagę kryterium socjalne, dzięki czemu takie wsparcie otrzymują głównie pracownicy zarabiający najmniej, będące w trudnej sytuacji materialnej, samotnie wychowujące dzieci czy mające kłopoty ze zdrowiem.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments