Waluta Euro – historia i najważniejsze informacje

1220

W poniższym artykule przybliżona zostanie waluta euro (EUR), jej historia, jak również kiedy można spodziewać się jej wprowadzenia w Polsce. Padnie także odpowiedź na pytanie –  w jakich krajach jest euro?

Euro waluta (znak euro – €) jest prawnym środkiem płatniczym w tzw. strefie Euro. Strefa euro to obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie wspólną walutą jest euro. Dodatkowo na wspomnianym obszarze, na czele polityki pieniężnej stoi Europejski Bank Centralny.

Kiedy wprowadzono euro?

Jaka jest historia waluty euro? Kiedy weszło euro? Waluta euro, którą znamy obecnie, pojawiła się w 2002 roku. Jednakże historia euro jest równie długa, jak sama Europejska Wspólnota Gospodarcza. Jak zrodził się pomysł wspólnej waluty Europejczyków?

Waluty europy przez lata były urozmaicone. Po powstaniu Europejskiej Wspólnoty Węgli i Stali, proces integracji państw członkowskich zaczął ewoluować. Pierwsze pomysły na euro pieniądz pojawiły się w latach 60-tych XX wieku. W 1979 roku powstał Europejski System Walutowy (ESW), na którego bazie stworzono European Currency Unit (ECU). ECU, czyli jednostka rozliczeniowa ESW, była używana aż do 1998 roku. Dzięki unii celnej, kraje Europy Zachodniej integrowały się gospodarczo. Dzięki temu wspólna waluta euro, była możliwa do wprowadzenia. W ostatniej dekadzie XX wieku wprowadzono system TARGET, dokonujący przeliczeń walut narodowych na euro. Z kolei nazwa euro pojawiła się w 1995 roku w Madrycie.

W dniu 1 stycznia 1999 roku, waluta euro zaczęła być stosowana w transakcjach bezgotówkowych przez 11 krajów – Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Holandia, Irlandia oraz Luksemburg. Wprowadzenie waluty euro w formie gotówkowej w 2002 roku, skutkowało tym, że zastąpiła ona dotychczasowe waluty wyżej wymienionych krajów. Cel jaki wówczas przyświecał, to wspólna waluta krajów należących do Unii Europejskiej. Dodatkowym krajem, który przyjął wówczas EUR, jako swoja walutę była Grecja. Waluty w Europie, takie jak np. lira włoska, frank francuski, czy marka niemiecka, zostały zastąpione przez wspólną walutę Unii. Krajami, które były członkami UE ale zdecydowały się pozostać przy rodzimej walucie, była Wielka Brytania, Szwecja oraz Dania.

Kraje z Walutą Euro

Kiedy wprowadzono euro, członkom UE przyświecała idea systematycznego zwiększania integracji gospodarczej. Obecnie waluta euro jest środkiem płatniczym w 19 z 28 krajów Unii Europejskiej. Kraje z walutą euro to chociażby te, które zostały wymienione we wcześniej części artykułu. Dodatkowo, w późniejszym okresie dołączyły do nich: Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja, Estonia, Łotwa, Litwa.

Mapa strefy walutowej euroCiekawym faktem jest to, że kraje strefy euro to nie tylko te, które należą do europejskiej wspólnoty. Państwa z walutą euro spoza Unii Europejskiej to – Monako, San Marino, Watykan – które wprowadziły wspólną walutę jeszcze w 2002 roku. Kolejnymi państwami, jakie zdecydowały się na taki krok były Andora, Czarnogóra oraz Kosowo.

Waluta Unii Europejskiej EUR – banknoty i monety

Jak każda waluta, tak też i euro posiada monety oraz banknoty, którymi można płacić. Jeśli chodzi o monety to każda poszczególna moneta posiada ten sam rewers. Uwidoczniona została tam mapa Europy oraz nominał. Z kolei awersy monet posiadają symbole narodowe poszczególnych krajów strefy euro. Monety występują w następujących nominałach: 1,2,5,10,20 oraz 50 centów. Dodatkowo występują monety euro o nominale 1 oraz 2 euro.

BMonety Euroanknoty euro mają dwa typy nadruków. Pierwszy z nich powstał na przełomie 2001/2002 roku i nazwany został serią Europa. Nowa seria powstała w 2013 roku. Starsza seria posiada na awersie 5 euro bramę z okresu klasycznego. Z kolei na 10 euro występuje brama w stylu romańskim, na 20 euro gotyckie okna, a na 50 euro – okna renesansowe. Na 100 euro znajduje się barokowa brama, zaś 200-cie euro prezentuje okna secesyjne. Z kolei na banknocie 500 euro zobaczymy współczesne biurowe okna. Rewersy przedstawiają mosty, które odpowiadają epokom z awersu.

Ile kosztuje Euro – obecnie, najwyżej i najniżej w historii do PLN

Kurs euro względem polskiej złotówki jest kursem płynnym, co oznacza zmienność w zależności od wydarzeń o charakterze makroekonomicznym.

Kryzys finansowy, który miał miejsce pod koniec ubiegłej dekady, spowodował największą w historii zmienność waluty EURO względem polskiej złotówki. W lipcu 2008 roku, na dwa miesiące przed upadkiem Lehman Brothers, EUR doszło do historycznych minimów w okolicach 3,20 zł. W lutym 2009 roku, waluta unii europejskiej osiągnęła rekordowy poziom w okolicach 4,94 zł, co oznaczało wzrost o ponad 54% w zaledwie 7 miesięcy.Eur-Pln

Ile kosztuje euro obecnie? Wartość euro w dniu dzisiejszym, czyli dekadę po wspomnianych wydarzeniach, kurs euro oscyluje w okolicach 4,28 zł.

Waluta Euro w Polsce – kiedy?

Wprowadzenie euro w Polsce po 15 latach dołączenia do Unii Europejskiej wciąż budzi wiele emocji. Część komentatorów zwraca uwagę na krótkoterminowy wzrost cen towarów i usług, który nastąpiłby po zastąpieniu rodzimej złotówki. Z kolei wielu ekonomistów wskazuje na długoterminowe zalety dołączenia do euro landu, jak chociażby wyeliminowanie ryzyka kursu walutowego.

Waluta euro w Polsce ma zostać wprowadzona ze względu na podpisanie przez nią traktatu ateńskiego. Polska w strefie euro może się znaleźć w momencie, gdy spełni warunki kontraktu z Maastricht. Kontrakt ten zakłada cztery kryteria: stabilność cen, sytuację fiskalną, kurs walutowy oraz stopy procentowe.

Europejski Bank CentralnyStabilność cen jest określana przez stopę inflacji zbliżoną do istniejącej, w co najwyżej trzech państwach członkowskich, które mają najlepsze rezultaty w tej dziedzinie.Sytuacja fiskalna zakłada, że państwo nie może być objęte procedurą nadmiernego deficytu. W praktyce oznacza to nie więcej niż 3% PKB względem deficytu oraz 60% PKB w stosunku do zadłużenia. Kryterium kursu walutowego zakłada maksymalne dopuszczalne pasmo wahań kursowych +/- 15% względem wyznaczonego kursu centralnego. Ostatnim kryterium związanym z polityką monetarną jest kwestia stóp procentowych. Przy ocenie jego wypełnienia brane są te same trzy państwa, co przy kryterium inflacyjnym. Kryterium głosi, że w ciągu roku przed badaniem średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać stopy procentowej wspomnianych państw o więcej niż 2 pkt. procentowe. Przy ocenie brane są pod uwagę obligacje skarbowe.

Jak nabyć EUR?

Kraje Europy Zachodniej są częstym celem wakacyjnym Polaków. Dodatkowo z racji członkostwa Polski w Unii Europejskiej, eksport do krajów strefy euro stał się bezproblemowy. Kraje te są bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu dla polskich eksporterów. Kwestie wyjazdów do eurolandu oraz konieczności rozliczania się w walucie UE, stanowią główne przyczyny dużego zainteresowania kursem walutowym w naszym kraju. Euro można kupować oraz sprzedawać na kilka sposobów. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wymiana waluty w tradycyjnym kantorze. Minusem takiego rozwiązania jest konieczność fizycznego udania się do takiego punktu. Dodatkowo w kantorach stacjonarnych często występuje wysoki spread, czyli różnica między ceną kupna, a sprzedaży.

EUR Banknoty i Monety

W wielu bankach możemy kupić, czy sprzedać euro pieniądze poprzez bankowość elektroniczną, co umożliwia dokonywanie transakcji bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to dogodne rozwiązanie, jednakże klient skazany jest na kurs oferowany przez swój bank, który nie zawsze jest korzystny. W ostatnich latach zaczęły funkcjonować kantory internetowe, umożliwiające w szybki i bezpieczny sposób wymianę waluty, bez wychodzenia z domu. Oferując konkurencyjne ceny, zyskują coraz większe uznanie.

Waluta Euro – Podsumowanie

Niespełna 20 lat temu czołowe waluty europejskie, zostały zastąpione przez Euro. Od kiedy weszło euro, waluta EUR jest kluczowa nie tylko w samej Unii Europejskiej, ale także należy do grona najistotniejszych na świecie. Polacy wybierając się na wakacje, na południe Europy, czy ferie zimowe w Alpy, będą musieli ze sobą zabrać tę walutę. Prowadząc biznes eksportujący towary do krajów zachodnich, także będziemy rozliczać się we wspólnej walucie, dlatego też kurs EUR, jest bacznie obserwowany przez rzesze Polaków.

„Ile stoi euro?” – jest często zadawanym przez naszych rodaków pytaniem. Wstępując do Unii Europejskiej 15 lat temu, Polska zobowiązała się do wprowadzenia wspólnej waluty, jednakże nie została ustalona dokładna data jej przyjęcia, co dodatkowo podsyca w naszym kraju dyskusje o przyszłości strefy Euro.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments