W marcu zredukowano 34,2 tys. etatów! To największy spadek od kryzysu finansowego

417

ubezpieczeniaGłówny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował w poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r. raport, z którego wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu br. w stosunku do marca 2019 r. o 0,3% do 6 411,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie uplasowało się na poziomie 5 489,21 zł, co stanowi wzrost o 6,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Czy to oznacza, że Polakom wiedzie się coraz lepiej?

Zatrudnienie spada najszybciej od Wielkiego Kryzysu Finansowego

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na rynku pracy dostrzec można już pierwsze wpływy kryzysu wywołanego globalną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W ujęciu miesięcznym a więc w stosunku do lutego br. dostrzec można było bowiem spadek przeciętnego zatrudnienia o 0,5%. Oznacza to, że w samym tylko marcu zredukowano 34,2 tys. etatów, co jest najgorszym wynikiem dla tego miesiąca od czasu poprzedniego kryzysu finansowego.

– Zaskakująco słabe marcowe dane o zatrudnieniu pokazują, że cięcia etatów ruszyły niemal natychmiastowo wraz z blokadą gospodarki – tej skali spadki widzieliśmy ostatnio w apogeum kryzysu w 2009 r., podczas gdy obecnie to tylko zwiastun potencjalnej skali zwolnień – zauważają ekonomiści Pekao.

GUS zwraca uwagę, że spadek przeciętnego zatrudnienia był wynikiem m.in. odejść pracowników na emerytury, zakończenia umów terminowych i nieprzedłużania ich – co w niektórych przypadkach mogło być spowodowane obawą przed skutkami pandemii COVID-19. Ponadto na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miały też rozwiązanie umów o pracę, bądź przebywanie na urlopach bezpłatnych. Zaobserwowano również zwiększone zjawisko pobierania przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych, co – w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach.

Wypłaty premii podbijają wzrost wynagrodzeń

Okazuje się natomiast, że mimo złych danych o zatrudnieniu, w marcu odnotowano wzrost wynagrodzeń o aż 6,3%. Główny Urząd Statystyczny zwraca jednak uwagę, że wzrost ten spowodowany był m.in. wypłaconymi nagrodami kwartalnymi, rocznymi oraz premiami uznaniowym, które obok wynagrodzeń zasadniczych stanowią jeden ze składników wynagrodzeń.

Wynik ten nie bierze oczywiście pod uwagę poziomu wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych, lecz dotyczy jedynie podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments