Ursus zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postęp. restrukturyzacyjnego

229

UrsusSąd Okręgowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy oddalił zażalenie Ursusa w restrukturyzacji na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka. W związku z tym Ursus w restrukturyzacji zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

„Emitent zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 15 i nast. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1086; tzw. Tarcza 4.0) i w związku z tym zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania oraz podjął decyzję o złożeniu wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ww. ustawy” – czytamy w komunikacie.

Podjęta decyzja o wszczęciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu jest jednym z elementów programu uzdrawiania spółki i ma na celu jej pomyślną restrukturyzację oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy spółki, podsumowano.

18 września br. Ursus w restrukturyzacji złożył do sądu zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego oraz wniósł o kontynuowanie przyspieszonego postępowania układowego.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments