Upadłość konsumencka – ważne zagadnienie w czasach kryzysu

2390

Upadłość konsumenckaOd kilku tygodni polska gospodarka znajduje się w stanie odmrażania po całkowitej kwarantannie. Rządowa tarcza antykryzysowa jest każdego dnia głównym tematem dyskusji wśród ekonomistów. Czy w obecnej sytuacji możemy spodziewać się większej liczby wniosków o upadłość konsumencka? Jakie kroki należy podjąć, aby ją ogłosić? Te zagadnienia zostaną szczegółowo opisane poniżej.

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta) w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego 31 marca 2009 roku, jednak od tego czasu miało miejsce kilka istotnych nowelizacji.

Liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich z każdym rokiem systematycznie rośnie, choć w porównaniu do największych krajów Unii Europejskiej i tak jest stosunkowo nieduża. Jej celem jest oczywiście umorzenie zobowiązań konsumenta. Co ciekawe, wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć nawet dłużnik, który ma tylko jednego wierzyciela.

Kluczową przesłanką jest stan niewypłacalności. Powody mogą być różne, wniosek ten sam – konsument nie posiada już zdolności do spłacania swoich zobowiązań finansowych. Oczywiście wniosek może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, która w tym momencie nie prowadzi działalności gospodarczej, bez znaczenia czy wcześniej ją prowadziła i kiedy zakończyła.

Etapy postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe dzieli się na trzy zasadnicze etapy. Pierwszy rozpoczyna się w chwili złożenia wniosku i trwa do dnia wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub jego oddaleniu. Polega on na szczegółowym badaniu sytuacji majątkowej dłużnika. Sąd rozważa czy zachodzą pozytywne przesłanki do ogłoszenia upadłości. Zazwyczaj ten etap trwa trzy tygodnie, lecz może trwać nawet trzy miesiące.

Jeśli sąd postanowi o ogłoszeniu upadłości, rozpoczyna się drugi etap. Majątek dłużnika zostaje w tym momencie zlikwidowany, traci on do niego prawo i ma obowiązek w całości oddać przekazać go syndykowi, który sprawdza listę wierzycieli i dokonuje jego sprzedaży. Dłużnik od tej chwili jest nazywany “upadłym” i wszelkie postępowania dotyczące jego masy upadłości zostają zawieszone.

Syndyk ma za zadanie przeznaczyć uzyskane środki ze sprzedaży majątku na pokrycie kosztów postępowania oraz proporcjonalne zaspokojenie wierzycieli. Ten etap może trwać maksymalnie 1,5 roku.

Co ważne, jeżeli sąd stwierdził, że konsument nie posiada majątku, jego długi zostają w pełni umorzone, a postępowanie zakończone.

Trzeci etap rozpoczyna się z chwilą ustalenia przez sąd planu spłat wierzycieli. Na podstawie aktualnych zdolności zarobkowych upadłego, ustala on szczegółowy harmonogram i miesięczną ratę, którą dłużnik jest winien spłacić wierzycielom. Może on trwać od dwunastu miesięcy do siedmiu lat. W tym samym postanowieniu sąd określa jaka część zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, zostanie umorzona po jego wykonaniu.

Zazwyczaj postępowanie o upadłość konsumencką trwa maksymalnie pięć lat od złożenia wniosku sądowego. Po jego zakończeniu konsument staje się całkowicie wolny od długów, a dotychczasowi wierzyciele tracą prawo do występowania wobec dłużnika z jakimikolwiek roszczeniami.

Nowelizacja prawa o upadłości konsumenckiej obowiązująca od 24 marca 2020 roku

Niewiele ponad dwa miesiące temu weszły w życie nowe zasady upadłości konsumenckiej. Zmiany podstawowo służą odciążeniu sądów upadłościowych. W tym celu pojawiła się możliwość prowadzenia postępowania w uproszczonej procedurze, bez sędziego komisarza. Dodatkowo sądy zostały zwolnione z badania negatywnych przesłanek upadłości, a wierzytelności można zgłaszać bezpośrednio syndykom. Oznacza to, że zostały one wyraźnie zliberalizowane.

Od teraz osoba chcąca ogłosić upadłość nie musi już podawać powodów swojej niewypłacalności, a całkowite umorzenie jest możliwe tylko w sytuacji, gdy sąd udowodni, że dłużnik nie posiada majątku. Z kolei bankructwo może ogłosić nawet konsument, który doprowadził do swojego zadłużenia z premedytacją, jednak w jego przypadku zachodzi konieczność spłaty zobowiązania w okresie od trzech do siedmiu lat.

Wprowadzono jeszcze jedno nowe rozwiązanie, teraz osoba zadłużona zyskała możliwość wnioskowania o zawarcie ugody bezpośrednio z wierzycielem, tzw. układu konsumenckiego, bez zgłaszania wniosku sądowego o ogłoszenie upadłości.

Nowe przepisy powinny więc usprawnić postępowanie w sprawach, w których konsument dysponuje niewielkim majątkiem lub w ogóle go nie posiada. Skutkiem nowelizacji prawdopodobnie będzie jeszcze większy wzrost liczby ogłoszonych upadłości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wywiad na temat upadłości konsumenckiej z Adwokatem Biznesu

2 czerwca na kanale Portfel Polaka pojawiła się ciekawa rozmowa dotycząca upadłości konsumenckiej. Magdalena Biedrzycka – Adwokat Biznesu z Salire Kancelaria Prawna na początku wyjaśniła Krzysztofowi Kamińskiemu jak w praktyce wygląda wsparcie udzielane przedsiębiorstwom przez państwo w ramach tarczy antykryzysowej. Opowiedziała również które branże są beneficjentami tych programów pomocowych do tej pory oraz jakie są mankamenty tych rozwiązań, kto może czuć się poszkodowany.

Następnie adwokat przeszła do tematu upadłości firm, tłumacząc, że wnioski złożone przez te, które ucierpiały na skutek koronawirusa, zostały tymczasowo zawieszone. Dopiero po odwołaniu stanu epidemicznego dowiemy się jak wiele przedsiębiorstw nie przetrwało ostatnich trudnych miesięcy.

Zapowiada również, że na rynku w najbliższym czasie nastąpi przetasowanie, a część biznesów będzie musiała rozwinąć się w innym kierunku i dostosować do obowiązującej rzeczywistości.

W drugiej połowie rozmowy Magdalena Biedrzycka przeszła do tematu upadłości konsumenckiej. Zasugerowała, że takie rozwiązanie to ostateczność i w pierwszej kolejności należy poszukać innej możliwości i spróbować skonsultować się z wierzycielami polubownie, następnie złożyć wniosek o układ konsumencki. Wyjaśniła również na czym polegają nowe przepisy, które weszły w życie w marcu.

Wytłumaczyła także, że utrata pracy z powodu epidemii koronawirusa jest jak najbardziej pozytywną przesłanką stanu niewypłacalności i uprawnia do wnioskowania o upadłość konsumencką.

Adwokat uważa również, że w najbliższej przyszłości tych ogłoszeń upadłości będzie gwałtownie zwiększona ilość, zarówno z powodu nowelizacji przepisów, jak i epidemii. Wyjaśnia również jak wygląda cała procedura próby ogłoszenia upadłości ze strony konsumenta.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całą rozmową.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments