UOKiK zarzuca 3 firmom budującym lokale na wynajem podawanie mylnych informacji

155

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzuty Infinity Zieleniec Ski&Spa, CGA Invest oraz grupie Gent Holding – przedsiębiorcom budującym lokale na wynajem, podała instytucja. Wątpliwości Urzędu budzi m.in. sposób informowania o zasadach finansowania inwestycji oraz o wysokości stopy zwrotu.

„Porównaliśmy treść materiałów reklamowych z umowami zawieranymi w sprawie zakupu lokali w inwestycjach. Postawione zarzuty dotyczą m.in. reklamowania w materiałach reklamowych zawyżonej stopy zwrotu. W każdym z trzech przypadków liczona jest ona od kwoty niższej niż ta, którą inwestor musi ponieść na zakup lokalu. To sprawia, że biorąc pod uwagę duże ryzyko wiążące się z inwestycją w condohotele, oferowana konsumentom stopa zwrotu może nie być tak atrakcyjna, jak wskazywałyby na to informacje prezentowane przez spółki. Także inne informacje, prezentowane przez spółki, mogły wprowadzać konsumentów w błąd poprzez wykreowany obraz stabilnej i bezpiecznej inwestycji” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

UOKiK wszczął postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przeciwko firmom budującym lokale na wynajem. Są to: CGA Invest (dawniej Czarna Góra Apartamenty), Infinity Zieleniec Ski&Spa oraz przedsiębiorcy z grupy Gent Holding (Gent Holding, Gent Fund, Equal Real Estate). Dwie pierwsze spółki odpowiadają za budowę condohoteli – są to odpowiednio: zrealizowana już Czarna Perła w Stroniach Śląskich oraz obecnie realizowana Infinity Zieleniec Ski & Spa w Dusznikach-Zdroju, a Gent Holding – prywatny akademik w Krakowie przy al. Jana Pawła II.

Zarzuty UOKiK dotyczą przede wszystkim:

– informowania o bezpieczeństwie inwestycji – ten zarzut dotyczy Infinity Zieleniec Ski&Spa, CGA Invest. Z ustaleń Urzędu wynika, że zakup lokalu w condohotelach budowanych przez wyżej wymienione spółki może być ryzykowny, ponieważ przedsiębiorcy nie stosują żadnych środków ochrony wpłat np. rachunków powierniczych zapewnianych podczas realizacji inwestycji mieszkaniowych.

– nieudzielania albo udzielania mylnych informacji o finansowaniu inwestycji – zarzut dotyczy Infinity Zieleniec Ski&Spa, CGA Invest oraz Gent Holding. Spółki do budowy nie angażują swoich środków finansowych. CGA Invest realizowała a Infinity Zieleniec Ski&Spa realizuje budowę w całości z pieniędzy nabywców, o czym nie byli oni informowani. Z kolei Gent Holding sugeruje w publicznych wypowiedziach, że buduje lokale w znacznym stopniu z własnych środków oraz kredytów bankowych. Tymczasem główne źródło finansowania to środki zgromadzone z emisji obligacji, zaciągania pożyczek oraz przyjmowania wpłat na poczet przedsprzedaży lokali.

– informowania o gwarantowanej stopie zwrotu – zarzut dotyczy Infinity Zieleniec Ski&Spa, CGA Invest oraz Gent Holding. Zarzuty Prezesa UOKiK dotyczą również sposobu informowania o stopie zwrotu. Z analizy Urzędu wynika, że liczona jest ona od kwoty niższej, czyli od ceny netto lokalu – bez 23-procentowego podatku VAT. Gent Holding dodatkowo zobowiązuje inwestora do ponoszenia kosztów remontu lokalu raz na pięć lat, potrącanych z jego przychodów. Materiały reklamowe Infinity Zieleniec Ski&Spa oraz CGA Invest informują o tym, że ewentualny zysk wypłacany ma być co miesiąc, gdy zgodnie z zawartymi umowami odbywa się to co kwartał, wymienił Urząd.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów mogą zakończyć się wydaniem decyzji i nałożeniem kary finansowej w wysokości do 10% rocznego obrotu danego przedsiębiorcy, zakończono w informacji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments