UOKiK nałożył kary za zmowę cenową na rynku ciepła

291

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył blisko 120 mln zł kar na spółki z grupy Veolia Polska za zmowę cenową na rynku ciepłowniczym w Warszawie oraz odstąpił od wymierzenia kar pieniężnych Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu (PGNiG) i jego spółce zależnej PGNiG Termika, które poinformowały o zmowie, podał Urząd.

„Z informacji zebranych przez UOKiK wynika, że przedsiębiorcy zawarli porozumienie ograniczające konkurencję, które trwało w latach 2014-2017. Geneza niedozwolonej współpracy sięga jednak lat 2012-2013. Wówczas Veolia zapowiedziała budowę elektrociepłowni w Warszawie, a PGNiG Termika zaczęła aktywnie działać na rynku sprzedaży ciepła i przejmować odbiorców Veolii” – czytamy w komunikacie.

„Przedsiębiorcy ustalili, że nie będą wchodzić sobie w drogę i zdecydowali o podziale rynku. PGNiG Termika skupiła się na wytwarzaniu ciepła, a Veolia Energia Warszawa na jego sprzedaży. Spółki ustalały wspólnie swoją strategię przetargową i cenową” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Z ustaleń wynika, że Veolia zrezygnowała z budowy elektrowni w Warszawie. W zamian PGNiG Termika zobowiązała się do zaprzestania sprzedaży ciepła do odbiorców końcowych. Spółki ustaliły również, że PGNiG Termika nie będzie brała udziału w przetargach na dostawy ciepła. Ponadto przedsiębiorcy wspólnie ustalali strukturę taryf dla odbiorców końcowych. Brak konkurencji był korzystny obu spółek, ponieważ nie musiały obawiać się utraty silnej pozycji na rynkach, na których dominowały, wyjaśniono.

„W efekcie porozumienia odbiorcy końcowi musieli płacić więcej za energię cieplną niż w warunkach konkurencji. Były to nie tylko firmy czy instytucje, ale również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – skomentował Chróstny.

W zmowie brały udział spółki-matki obu przedsiębiorców – PGNiG oraz Veolia Energia Polska. To one zainicjowały porozumienie, wiedziały również o późniejszych niedozwolonych ustaleniach oraz je akceptowały, podano w materiale.

Po raz pierwszy w historii UOKiK kary finansowe zostały nałożone również na osoby zarządzające przedsiębiorstwem, odpowiedzialne za niedozwolone porozumienie. Taka możliwość istnieje w polskim prawie od 2015 roku. Uznano, że ówcześni prezesi zarządów Veolia Energia Warszawa i PGNiG Termika umyślnie doprowadzili do ograniczenia konkurencji na rynku – m.in. obaj aktywnie uczestniczyli w ustaleniach zakresu i realizacji niedozwolonych działań.

„Rozpoczęcie tego postępowania zainicjowała spółka PGNiG Termika, która zdecydowała się skorzystać z programu łagodzenia kar leniency i zgłosiła się do UOKiK z informacją o zmowie, przedstawiając okoliczności zawartego porozumienia. Biorąc pod uwagę wysoką wartość dostarczonego materiału dowodowego i późniejszą pełną współpracę z Urzędem, zdecydowałem odstąpić od nałożenia kary pieniężnej na spółki i menedżera z grupy PGNiG, zgodnie z ideą programu leniency. W ten sposób sygnaliści uniknęli blisko pół miliarda złotych kar” – dodał prezes UOKiK.

PGNiG Termika przedstawiła istotne dowody na funkcjonowanie porozumienia, m.in. korespondencję elektroniczną. Informacje pozwoliły na przeprowadzenie przeszukania w siedzibie Veolia Energia Warszawa, podczas którego pozyskano dalsze dowody. W trakcie postępowania PGNiG Termika dostarczała kolejnych ważnych informacji, zarówno na wezwanie, jak i z własnej inicjatywy. Wniosek złożony przez PGNiG Termika objął również PGNiG oraz prezesa zarządu w latach 2014-2016. Bez złożenia wniosku i współpracy z UOKiK podmioty musiałyby liczyć się z karami w łącznej wysokości ponad 486 mln zł, podano także.

W przypadku drugiej strony porozumienia UOKiK nałożył na przedsiębiorców kary pieniężne, które wyniosły blisko 120 mln zł. W szczególności nałożył na:

– Veolia Energia Warszawa karę pieniężną w wysokości 92 208 077,56 zł,

– Veolia Energia Polska karę pieniężną w wysokości 27 546 221,35 zł.

Ponadto na Jacky’ego Lacombe’a nałożono karę pieniężną w wysokości 200 000.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Veolia Polska jest największą prywatną grupą działającą na rynku komunalnym i liczącym się graczem w ciepłownictwie i energetyce. W skali roku spółka zużywa w swoich instalacjach ok. 1,8 mln ton węgla kamiennego. Veolia Polska w 41 miastach powiatowych wytwarza ciepło,energię i dostarcza ciepło do odbiorców końcowych, w sumie spółka jest obecna w ok.100 polskich lokalizacjach.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments