Unibep podkreśla, że nie prowadzi obecnie żadnych prac budowlanych na Ukrainie

563

UkrainaUnibep nie identyfikuje w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie istotnych bezpośrednich ryzyk, które mogłyby wpłynąć na zasoby grupy, podała spółka. Unibep nie prowadzi obecnie żadnych prac budowlanych na terytorium Ukrainy, nie przebywają tam również polscy pracownicy ani podwykonawcy.

Spółka podała, że ma zawarte trzy umowy dotyczące rynku ukraińskiego, z czego dwie umowy są warunkowe i pozostają na etapie uzgodnień proceduralnych, a kolejny projekt, dotyczący realizacji przejścia granicznego na granicy ukraińsko-polskiej, znajduje się wciąż na etapie prac projektowych.

„Wobec powyższego, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego emitent nie identyfikuje istotnych bezpośrednich ryzyk, które mogłyby wpłynąć na zasoby Grupy Unibep, przy czym nie można wykluczyć, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja ww. projektów może ulec wydłużeniu lub może nie dojść do skutku w dającej się przewidzieć perspektywie” – czytamy w komunikacie.

Unibep podkreśla, że nie prowadzi obecnie żadnych prac budowlanych na terytorium Ukrainy, nie przebywają tam również polscy pracownicy ani podwykonawcy, podobnie jak sprzęt lub inne aktywa spółki. Przedstawicielstwo Unibepu nadal pozostaje zlokalizowane we Lwowie.

„Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego intencją spółki nie jest wycofanie się z rynku ukraińskiego, a emitent podtrzymuje zamiar realizacji ww. inwestycji, natomiast dalsza współpraca i realizacja kontraktów na Ukrainie uzależniona jest od rozwoju sytuacji geopolitycznej w tym regionie” – czytamy dalej.

Jednocześnie spółka przypomniała, że zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie okresowym za III kwartał 2021 roku, w odniesieniu do projektów realizowanych na Białorusi, ograniczyła działalność na tym rynku z powodu niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym kraju, która nie gwarantuje bezpieczeństwa prowadzenia tam działalności. W związku z powyższym, aktualnie Unibep nie prowadzi żadnych prac budowlanych na terenie Białorusi, ani nie przebywają tam jego pracownicy z Polski.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments