Transgenderyzm — tożsamość płciowa a płeć biologiczna

Udostępnij

Świadomość na temat różnicy pomiędzy płcią biologiczną a tożsamością płciową jest coraz większa. W większości przypadków utożsamiamy się z płcią, która została nam przypisana w czasie narodzin. A co się dzieje, kiedy jest inaczej? Czym jest transgenderyzm?

Tożsamość płciowa a płeć biologiczna

W momencie narodzić płeć określana jest na podstawie cech fizycznych ciała, takich jak zewnętrzne i wewnętrzne narządu płciowe, hormony oraz chromosomy. Danemu dziecku zwykle nadaje się tak zwaną płeć biologiczną, która odnosi się do różnic anatomicznych wynikających z dymorfizmu płciowego. W takiej sytuacji przypisuje się nam jedną z dwóch płci męską lub żeńską. Jednak nie zawsze utożsamiamy się z przypisana nam podczas narodzin płcią. Może na to wpływać naprawdę wiele czynników. Mimo wszystko w większości przypadków metrykalna płeć zgadza się z naszą tożsamością płciową.

transgenderyzm Tożsamość płciowa to osobiste poczucie własnej płci społeczno-kulturowej. Niektórzy mogą zgadzać się i utożsamiać z biologiczną płcią męską lub żeńską, ale wcale nie muszą. Tożsamość płciowa zaczyna kształtować się w okresie wczesnodziecięcym. Bardzo ważną kwestią jest to, że tożsamość płciowa może być określona tylko przez daną osobę. Nikt nie powinien jej kwestionować, ponieważ to my sami wiemy, kim jesteśmy i z jaką płcią się utożsamiamy. Jeżeli nie zgadzamy się z naszą płcią biologiczną, możemy określać się jako osoby transgenderyczne lub transseksualne. Jakie są pomiędzy nimi różnice? Wyjaśnimy w dalszej części artykułu.

Czym jest transgenderyzm?

W większości przypadków utożsamiamy się z płcią biologiczną. Jeżeli jednak nasza tożsamość płciowa jest inna niż płeć metrykalna mamy do czynienia z transgenderyzmem. Osoby transgenderyczne, mimo że nie utożsamiają się z płcią biologiczną, nie podejmują też żadnych działań w kierunku zmiany płci na męską lub żeńską. Przykładowo nie decydują się na operację zmiany płci. Dodatkowo do tej grupy możemy zaliczyć także te osoby, które nie utożsamiają się ani jako mężczyźni, ani jako kobiety.

transgenderyzm W niektórych krajach pojęcia transgenderyzm używa się zamiennie z transseksualizmem i transwestytyzmem. Czasem transgenderyzm jest fazą przejściową, która prowadzi właśnie do transseksualizmu lub transwestytyzmu. Jednak w pewnych sytuacjach osoby, które nie utożsamiają się ze społeczną i kulturalną rolą, jaka jest przypisana ich płci biologicznej, określają się właśnie jako osoby transgenderyczne.

Trzeba pamiętać, że transgenderyzm nie jest zaburzeniem ani chorobą psychiczną. W 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdecydowała się na zaktualizowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Transgenderyzm został usunięty z listy zaburzeń psychicznych i zaburzeń identyfikacji płciowej. Oficjalnie zmiana została zatwierdzona w 2019 roku. Jednak jakie są właściwie różnice pomiędzy transgenderyzmem a transpłciowością i transwestytyzmem? W końcu w niektórych krajach używa się tych pojęć zamiennie. Czy to na pewno jest poprawne?

Transgenderyzm a transseksualizm i transwestytyzm

Transgenderyzm czasem uważany jest za fazę przejściową, która powoli zmierza do transseksualizmu lub transwestytyzm. W niektórych miejscach pojęcia te są używane zamiennie. Jednak istnieją pewne istotne różnice, które sprawiają, że wiele osób transgenderycznych nie powinno być utożsamianych z pozostałymi dwoma przypadkami. Za transseksualistę uznaje się osobę, która utożsamia się z płcią przeciwną do tej biologicznej i dąży do całkowitej zmiany cech fizycznych i prawnych płci metrykalnej. W tej sytuacji dotyczy to zarówno poczucia psychicznego, jak i pełnienia ról społecznych, które przypisane są kobietom lub mężczyznom. Transseksualiści decydują się na terapię hormonalną, a następnie operację zmiany płci. W przypadku transgenderyzmu dana osoba nie decyduje się na zabieg, jednak w określonych sytuacjach może poddać się terapii hormonalnej. Głównym powodem takiej decyzji jest pozbycie się owłosienia i zmiana tonu głosu. Najczęściej osoby transgenderyczne podkreślają swoje utożsamianie się z inną płcią za pomocą ubrań lub makijażu. Bardzo istotnym aspektem, o którym wiele osób zapomina, jest fakt, że do osób transgenderycznych zalicza się także tych, którzy nie utożsamiają się z żadną płcią.

Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku transwestytyzmu. W tym przypadku dana osoba podejmuje najróżniejsze działania, które mają na celu upodobnienie się do płci przeciwnej. Przykładowo poprzez całkowitą zmianę ubioru i makijażu, a także zmianę zachowania na takie, które charakterystyczne jest dla płci przeciwnej. Jednak jak wygląda sytuacja osób nieutożsamiających się z płcią biologiczną w świetle prawa?

Transgenderyzm i transseksualizm w świetle prawa

Sytuacja prawna osób, które nie utożsamiają się ze swoją płcią biologiczną, jest naprawdę różna. W niektórych krajach nawet osoby po całkowitej zmianie płci nie mogą prawnie stać się kobietą lub mężczyzną. Często wiąże się to z licznymi trudnościami i wpływa na samopoczucie osób transseksualnych i transgenderycznych.

transgenderyzm Polska jest krajem, który pod tym względem wypada naprawdę dobrze. Zmiana płci biologicznej w świetle prawa jest możliwa, nawet jeżeli dana osoba nie przeszła całkowitej operacji zmiany płci. Jednak konieczna jest formalna diagnoza transseksualizmu, którą musi wydać nam lekarz. Warto jednak pamiętać, że w Europie niektóre państwa wymagają w takiej sytuacji sterylizacji, czyli ubezpłodnienia. Niestety nadal wiele państw nie daje w ogóle możliwości zmiany płci osobom transgenderycznym i transseksualnym, nawet jeżeli przeszły długi proces zmiany płci biologicznej i nie utożsamiają się z nią.

Świat osób transgenderycznych

Tożsamość płciowa nie zawsze jest tożsama z płcią biologiczną, która nadawana jest w czasie narodzin. Jednak dopiero w okresie wczesnodziecięcym zaczyna kształtować się nasza tożsamość płciowa. W większości przypadków jest taka sama jak płeć biologiczna.

transgenderyzm Osoby transgenderyczne nie utożsamiają się z płcią biologiczną psychicznie, a także nie odnajdują się w przypisanej jej roli społecznej i kulturowej. Czasem w ogóle nie są w stanie określić się, jako kobieta lub mężczyzna. Nie podejmują także działań, których celem jest korekta płci biologicznej. To właśnie sprawia, że nie do końca możemy uznać je za osoby transseksualne, ponieważ one dążą do całkowitej zmiany płci właśnie w wyniku operacji.

Sytuacja prawna osób transpłciowych i transgenderycznych na świecie jest naprawdę różna. W niektórych państwach istnieje możliwość zmiany płci w świetle prawa nawet bez operacji korekty płci. Przykładowo w Polsce jest taka możliwość, jednak wcześniej konieczne jest uzyskanie formalnej diagnozy transseksualizmu. W innych krajach wcześniej dana osoba musi przejść zabieg sterylizacji. Niestety nadal wiele państw nie umożliwia zmiany płci w świetle prawa nawet tym, którzy przeszli operacje i nie utożsamiają się z płcią metrykalną.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również