Techniczna recesja – czym jest i czy grozi Polsce?

Udostępnij

Stan każdej gospodarki zależy od setek makro- i mikroekonomicznych zmiennych. Dlatego właśnie w historii każdej gospodarki – tak jak i w życiu każdego z nas – możemy wyróżnić lepsze i gorsze momenty, w szczególności w kontekście wzrostu gospodarczego i kondycji finansowej. Zmienna dynamika przekłada się we współczesnym świecie na fazy ożywienia gospodarczego oraz recesji.

Dziś niestety świat coraz bardziej zdecydowanie zmierza w kierunku drugiej z tych faz. Warto jednak wiedzieć, że jeszcze w piątek 8 lipca Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na swojej konferencji odniósł się do niepokojących prognoz ekonomistów. Konkretnie rzecz biorąc stwierdził on, że Polsce recesja gospodarcza nie powinna zagrozić, może natomiast wystąpić recesja techniczna.

Co kryje się pod tym określeniem? Czy techniczna recesja rzeczywiście wielkimi krokami zbliża się do Polski? Jakie są jej konsekwencje? Przekonamy się poniżej:

Techniczna recesja – co to znaczy? polska recesja

Definicja recesji gospodarczej

Zacznijmy od tego, iż recesja gospodarcza jest jednym z etapów cyklu gospodarczego, zjawiskiem makroekonomicznym objawiającym się zahamowaniem tempa wzrostu gospodarczego.

Skutki recesji gospodarczej

Podstawowym skutkiem recesji jest spadek produktu krajowego brutto danej gospodarki. Zjawisko to związane jest również z:

  • Niższym poziomem wydajności pracy
  • Obniżeniem realnych płac i zysków (dochodów społeczeństwa)
  • Wyhamowaniem konsumpcji
  • Spadkiem nakładów inwestycyjnych
  • Wzrostem bezrobocia
  • Spadkiem zdolności kredytowej.

W momencie, gdy bezrobocie przestanie wzrastać, a produkcja spadać, można mówić o osiągnięciu dna cyklu gospodarczego. Kolejnym etapem powinien być stopniowy wzrost PKB, oznaczający, iż następuje ożywienie gospodarcze. Gdy osiągnie ono szczyt, cykl gospodarczy zostaje zakończony.

Recesja techniczna – odmiana recesji gospodarczej

Techniczna recesja, jak łatwo się domyślić, jest jedną z odmian zjawiska recesji gospodarczej. Do określenia, że mamy do czynienia z nią w gospodarce, analitycy wykorzystują odczyty dotyczące realnego produktu krajowego brutto. Mówimy o niej, gdy PKB zmniejsza się przez dwa kolejne kwartały, bez uwzględniania czynników sezonowych. Aby orzec, że wystąpiła recesja techniczna, używa się tylko jednego wskaźnika – produktu krajowego brutto w ujęciu kwartalnym.

Jeśli zatem dane wskazują, że w danym kraju panuje recesja techniczna, to można mówić o wyhamowaniu wzrostu gospodarczego. Maleje produkt krajowy brutto, a prognozy wzrostu na kolejne okresy sprawozdawcze stają się gorsze od wcześniejszych.

Skutki technicznej recesji

Istnieje wiele, niestety negatywnych, skutków, jakie może wywrzeć recesja techniczna na gospodarkę krajową. Wśród nich wyróżnia się spadek popytu zewnętrznego i wewnętrznego, spadek liczby i wolumenu inwestycji, co oddziałuje na wyhamowanie konsumpcji. Czynniki te powodują dalszy, niewykluczone, że głębszy spadek produktu krajowego brutto w kolejnych kwartałach.

Co ciekawe, recesja techniczna – w przeciwieństwie do pełnoprawnej recesji gospodarczej – może w ogóle nie mieć wpływu lub mieć tylko nieznaczny, na rynek pracy.

Czy Polsce grozi recesja techniczna?

Zdaniem coraz większej grupy ekonomistów Polska znajduje się obecnie na prostej drodze do nieuchronnej recesji technicznej. Doprowadzić do niej ma coraz bardziej widoczne hamowanie dynamiki wzrostu produktu krajowego brutto.

Już dziś, na podstawie tak zwanego “szybkiego szacunku” Głównego Urzędu Statystycznego, wiadomo że względem poprzedniego kwartału produkt krajowy brutto Polski w drugim kwartale 2022 roku obniżył się aż o 2,3%. Tak silny spadek PKB względem poprzedniego kwartału kompletnie zaskoczył ekonomistów, którzy spodziewali się wartości na poziomie 0,8% na minusie względem poprzedniego kwartału. Recesja

Oznacza to, że obecnie mamy do czynienia z hamowaniem aktywności ekonomicznej na skutek cyklicznego spowolnienia gospodarczego po okresie bardzo silnego ożywienia z 2021 roku. Jeśli zatem PKB Polski spadnie także w bieżącym kwartale, to okaże się, że mamy już teraz do czynienia z techniczną recesją. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że zjawisko to grozi naszemu krajowi, a nawet jego wystąpienie staje się już bardzo prawdopodobne.

Mało tego, niektórzy ekonomiści zaczynają się obawiać, że w czwartym kwartale 2022 roku i pierwszym kwartale 2023 dynamika produktu krajowego brutto także w ujęciu rok do roku spadnie poniżej zera, co może oznaczać pełnoprawną recesję gospodarczą.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również