Tak źle nie było od 30 lat! Polska gospodarka kurczy się po raz pierwszy od 1991 r.

264

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś wstępny szacunek dotyczący dynamiki wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Z raportu tego wynika, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w w 2020 roku był realnie niższy aż o 2,8 proc. w porównaniu z z 2019 r., kiedy odnotowano wzrost o 4,5 proc.

Polska gospodarka kurczy się po raz pierwszy od 30 lat

W 2020 r. popyt krajowy zmniejszył się realnie o 3,7 proc. w porównaniu z 2019 r., w którym zanotowano wzrost o 3,5 proc. Równocześnie, spożycie ogółem spadło realnie o 1,5 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0 proc. (w 2019 r. wzrost odpowiednio o 4,4 proc. oraz o 4,0 proc.).

. Dynamika realna produktu krajowego brutto | Źródło: GUS

Biorąc pod uwagę dane globalne, dostrzec można, że polska gospodarka nie wypada wcale jednak tak tragicznie na tle swoich zachodnich sąsiadów. PKB Niemiec skurczyło się bowiem o 5 proc., Francji o 8,3 proc. a Hiszpanii o 11 proc. Na tym tle, nasz -2,8 proc. wygląda całkiem „dobrze”.

Warto przy tym zwrócić jednak uwagę, że jakby nie było, jest to pierwszy spadek PKB Polski o 1991 roku.

Analitycy Pekao szacują, że po pandemii dojdzie do mocnego przetasowania w Europie. Południe wspólnoty wciąż nie wyszło bowiem z kryzysu zadłużeniowego.

Jak zastrzegają urzędnicy GUS, te dane mogą ulec jeszcze korektom, wraz z napływem kolejnych statystyk za ubiegły rok. Choć jest już końcówka stycznia, GUS nie dysponuje jeszcze pełnymi wynikami, które pozwalają na ostatecznie wyliczenie PKB.

Polska gospodarka znów zacznie się rozwijać 

Warto wspomnieć w tym miejscu również o prognozach na przyszłość. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podtrzymał w styczniowym raporcie World Economic Outlook prognozy wskazujące, że wzrost PKB Polski w 2021 r. wyniesie 2,7 proc., a w 2022 r. wyniesie 5,1 proc.

Agencja ratingowa Fitch prognozuje natomiast, że w 2021 r. PKB Polski wzrośnie o 3,3 proc., a w 2022 r. o 5,1 proc..

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments