Nowe świadczenie żłobkowe do 400 zł. Jak je otrzymać?

601

W ubiegłym roku rodzice, którzy posłali swoje dzieci do żłobka państwowego, musieli zapłacić za to około 550 – 800 złotych miesięcznie. Co gorsza, pobyt w żłobkach prywatnych był o wiele droższy. Teraz sytuacja opiekunów maluchów ma jednak się zmienić. W jaki sposób?

Otóż, od 1 stycznia 2022 roku, w ramach Polskiego Ładu, wraz z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym, weszło w życie zupełnie nowe świadczenie, które zakłada dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoim komunikacie nazwał to świadczenie „żłobkowym”. Co ważne, nie każdy jednak to świadczenie otrzyma.

Na czym dokładnie polega nowe świadczenie żłobkowe? Ile wyniesie? Jak można je otrzymać i komu ono przysługuje? Przekonamy się poniżej:

Świadczenie żłobkowe – podstawowe informacje Dzieci bawią się w żłobku

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada także wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat trzech. Dofinansowanie w ramach świadczenia żłobkowego będzie wynosić maksymalnie 400 złotych miesięcznie, lecz nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Co najważniejsze, nie będzie tutaj obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekazane zostanie bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem. Do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna objętej dofinansowaniem nie będzie można wliczyć stawek za wyżywienie.

Kiedy można otrzymać świadczenie żłobkowe?

O dofinansowanie rodzic będzie mógł wystąpić najwcześniej 1 kwietnia 2022 roku. Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną. Jednak mamy tutaj pozytywne informacje dla rodziców. Otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna dofinansowanie z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku lub kolejnego miesiąca, jeśli dziecko uczęszczało w tym czasie do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Po prostu wniosek będzie można złożyć dopiero na początku drugiego kwartału i wtedy najwcześniej otrzyma się pieniądze.

Ile dzieci zostanie objętych świadczeniem żłobkowym?

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że tą formą wsparcia zostanie objętych około 108 tysięcy dzieci. W 2022 roku na ten cel przeznaczone zostanie około 520 milionów złotych.

Kto nie otrzyma świadczenia żłobkowego?

Dodatkowe 400 złotych miesięcznie na opiekę nad dzieckiem otrzymają wyłącznie rodzice, którzy nie korzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli 12 tysięcy PLN na drugie i każde kolejne dziecko. Oznacza to, że żłobkowe będzie można dostać na pierwsze – jedyne – dziecko, a także na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna do ukończenia przez pociechę 12. miesiąca życia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Kto otrzyma Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? Bogate dziecko rozrzuca pieniądze

Od 1 stycznia 2022 roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje jednak dodatkowe świadczenie – wspomniany już Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o środki z tego tytułu składane wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego mają także rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci (z których minimum jedno jest w wieku od 12 do 36 miesięcy). Wówczas pieniądze przysługują im na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 do końca 35 miesiąca życia tego dziecka.

Ile wynosi Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Wypłata wyniesie do 12 tysięcy złotych na dziecko. Pieniądze będą wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 złotych przez dwa lata lub po 1000 PLN miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Pozostałe informacje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku wraz z dokumentami. Wypłata środków nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału. Informację o przyznaniu kapitału rodzic otrzyma na skrzynkę odbiorczą na swoim profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję odmowną. Rodzic otrzyma ją elektronicznie na PUE ZUS. Dodatkowo dostanie powiadomienie e-mailem i SMS-em. Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odwołanie do prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments