Spółka Columbus&Farmy zrealizuje kolejne projekty fotowoltaiczne

Informacja prasowa

Berg Holding S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, poinformowała, że spółki zależna od Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus & Farmy Sp. z o.o. – zawarła umowę z Deweloperem na budowę farm fotowoltaicznych. Deweloper przygotuje i wykona projekty co najmniej 4 farm fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każda. 

Spółka współzależna do spółki Farmy Fotowoltaiki S.A., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Berg Holding S.A., Columbus & Farmy Sp. z o.o. podpisała w dniu 20 listopada 2020 r. z podmiotem zajmującym się profesjonalnie budową farm fotowoltaicznych (Deweloper) umowę na realizację projektów farm fotowoltaicznych. Zgodnie z umową spółki ustaliły zasady współpracy w zakresie realizacji przez Dewelopera na rzecz Columbus & Farmy Sp. z o.o. usług obejmujących przygotowanie i realizację co najmniej 4 farm fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każda. Deweloper przejmuje na siebie wszelkie obowiązki zmierzające do kompleksowego wsparcia przy realizacji określonych w umowie projektów, m.in. zobowiązany będzie do realizacji szeregu czynności i opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem pod względem technicznym i formalnoprawnym inwestycji w postaci budowy farm fotowoltaicznych. Dla każdego Projektu C&F utworzy spółki celowe, a Deweloper będzie otrzymywał ustalone wynagrodzenie w wysokości wynoszącej odpowiednio iloczyn ilości zrealizowanych projektów w postaci farm fotowoltaicznych. Zarząd Spółki jest przekonany, że realizacja kolejnych projektów przełoży się pozytywnie na wyniki finansowe i rozwój spółek Columbus & Farmy Sp. z o.o. oraz Farmy Fotowoltaiki S.A.

„Obecnie spółka Columbus&Farmy rozpoczęła realizację ponad 25 projektów farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW.” – komentuje Kamil Kita, Prezes Zarządu Farm Fotowoltaiki SA – wspólnie z Columbus Energy zdecydowaliśmy, że kolejna umowa przyspieszy realizację założeń planowanej strategii. Do tej pory łączna moc naszych projektów wynosiła 31 MW. Współpraca z Deweloperem w ramach umowy z 20 listopada gwarantuje nam kolejne projekty o mocy od 40 do 200 MWp. Oznacza to, że w perspektywie 24 miesięcy możemy przekroczyć moc 100 MWp.

Spółka współzależna od Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus & Farmy Sp. z o.o., w której Farmy Fotowaltiki S.A. posiadają 50% udziałów, podpisała w ostatnim czasie kilka istotnych umów. Wszystkie z nich dotyczą przede wszystkim realizacji kolejnych projektów farm fotowoltaicznych. Jest to zgodne z założeniami przyjętej strategii rozwoju Farmy Fotowoltaiki S.A. Jej główne założenia obejmują rozpoczęcie współpracy z partnerem branżowym, będącym liderem na rynku – Columbus Energy S.A. – w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych oraz powstanie pierwszej spółki celowej F1 Sp. z o.o. z własnym gruntem. Farmy Fotowoltaiki S.A. planują dokonywać zakupu lub dzierżawy działek pod budowę farm fotowoltaicznych o mocy min. 1 MWe lub gruntów na własny użytek. W 2021 r. spółka zamierza realizować projekty od 1 do 10 MWe, natomiast w 2022 r. projekty do 40 MWe. Spółka chce także inwestować w podmioty działające na rynku fotowoltaicznym poprzez zakup udziałów na poziomie od 5% do 45% w wybranych podmiotach. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą dążyły do rozwoju sieci wykonawczej i dystrybucji poprzez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi oraz do rozwoju zaplecza techniczno-handlowego i badawczego poprzez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B. Spółka będzie też budowała bazę inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych oraz inwestycją w branży fotowoltaiki. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą chciały pozyskać kapitał zewnętrzny w kwocie do 10 mln zł do końca 2022 r., który zostanie przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności.

„Dzięki podpisanej umowie znacznie przyspieszyliśmy realizację pierwotnych założeń strategii.” – dodaje Kamil Kita – zgodnie z przyjętym planem zakładaliśmy realizację projektów o mocy ponad 10 MWp dopiero w 2022 roku. Udało nam się jednak nawiązać współpracę, która spowoduje rozpoczęcie tych projektów już teraz. To duży krok dla naszej grupy kapitałowej i z pewnością wpłynie na kształtowanie wyników finansowych.

Berg Holding S.A. zakończył 2019 r. zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 22,8 mln zł. Wartość aktywów Spółki na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł. Spółka planuje podjąć działania mające na celu spełnienie przez nią warunków niezbędnych do przeniesienia notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Berg Holding S.A. to Spółka stworzona na silnych fundamentach. W 2017 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments