Nowe składki ZUS, czyli co nas czeka w 2021 roku

927

składki ZUS w 2021Wszyscy przedsiębiorcy dobrze wiedzą, że składki ZUS, które opłacają są z roku na rok coraz wyższe. W przyszłym roku sytuacja nie ulegnie zmianie, jednak wzrost będzie znacznie mniejszy niż choćby w tym roku. Ile więc wyniosą składki ZUS 2021? Jakie działalności gospodarcze zapłacą dużą składkę zdrowotną, a jakie obniżoną preferencyjną? Dowiemy się poniżej.

Składki ZUS – jak ustalana jest ich wartość?

Składki ZUS zależą od wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2021, które na chwile obecną ma wynieść 5259 złotych, oraz wynagrodzenia minimalnego, które w 2021 ma wynosić 2800 PLN. Dzięki poznaniu tych wartości możemy obliczyć wysokość składek ZUS na rok 2021, jakie będą musieli zapłacić przedsiębiorcy.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Z tego powodu obecnie przedsiębiorcy płacą za składki ZUS 1069,14 złotych miesięcznie.

Nowym przedsiębiorcom z kolei wciąż oczywiście przysługuje ulga ZUS na start. Sprowadza się ona do tego, że właściciel firmy może nie opłacać składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Natomiast, po zakończeniu ulgi na start przedsiębiorca przez 24 miesiące może korzystać ze składek ZUS w obniżonej wysokości. Niestety te ulgi nie przysługują wszystkim nowym przedsiębiorstwom. Wykluczeni z nich są:

 • Wspólnicy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej
 • Jednoosobowi założyciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Twórcy i artyści

ZUS preferencyjny nie będzie przysługiwać także przedsiębiorcom, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Za przykład może posłużyć osoba, która zwolniła się z pracy na etacie jako sprzątaczka oraz rozpoczęła działalność w tej samej branży, świadcząc jednocześnie usługi sprzątania dla byłego pracodawcy. Aby skorzystać z preferencji ZUS dla nowych firm, trzeba złożyć oświadczenie, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadziło się innej działalności gospodarczej. Pułap składek preferencyjnych kalkulowany jest w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie wynosi ono więc 780 złotych.

Składki ZUS 2021 – ile wyniosą?

Jak zostało wspomniane wcześniej, na chwilę obecną przeciętne wynagrodzenie w 2021 roku ma wynieść 5259 złotych. Wynika z tego, że podstawowe składki ZUS w 2021 będą wynosić 3155,40 PLN (5229×60%). Z tego powodu składka ZUS 2021 ma zwiększyć się do 1075,68 złotych, a w jej skład będą wchodzić składki:

 • Emerytalna: 615,93 PLN – 19,52% podstawy
 • Rentowa: 252,43 PLN – 8% podstawy
 • Wypadkowa: 52,70 PLN
 • Fundusz Pracy: 77,31 PLN – 2,45% podstawy
 • Chorobowa (dobrowolna): 77,31 PLN – 2,45% podstawy

Z kolei minimalne wynagrodzenie wyniesie w 2021 roku 2800 złotych, tak więc podstawa wymiaru składek preferencyjnych ZUS 2021 osiągnie wartość 840 PLN (2800×30%). W związku z tym ulgowe składki ZUS w roku 2021 roku wyniosą:

 • Emerytalna: 163,97 PLN
 • Rentowa: 67,20 PLN
 • Wypadkowa: 14,26 PLN
 • Chorobowa (dobrowolna): 14,03 PLN

Należy pamiętać, iż mowa tu o składkach na ubezpieczenie społeczne. Wysokość składki zdrowotnej będzie znana dopiero na początku 2021 roku, gdyż jest liczona na podstawie wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału roku bieżącego. Biorąc jednak pod uwagę obecny stan gospodarczy spowodowany epidemią koronawirusa, możemy założyć, iż w 2021 roku składka zdrowotna wzrośnie również w niewielkim stopniu i wyniesie prawdopodobnie nie więcej niż 370 złotych.

Choć wysokość składek ZUS z każdym rokiem rośnie, to warto zauważyć, iż w 2021 roku wzrost ten będzie stosunkowo niski w porównaniu do poprzednich lat. Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2021 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1075,68 złotych wobec 1069,14 PLN w roku 2020. Oznacza to wzrost o 6,54 PLN, czyli zaledwie o 0,6%, czyli najmniej od 11 lat.

W przypadku stawek preferencyjnych dla początkujących przedsiębiorców, wzrost jest jednak wyraźnie wyższy. Jej pełne składki na rok 2021 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 265,78 złotych, wobec 246,80 PLN w roku 2020. Oznacza to wzrost o 18,98 PLN, czyli 7,7%. To dokładnie taka sama wartość procentowa o jaką zwiększy się wynagrodzenie minimalne.

Obniżone składki ZUS zależne od dochodu

1 lutego 2020 roku wszedł w życie jeszcze jeden dodatkowy rodzaj składek ZUS, uzależniony od dochodu. Skorzystać z tej ulgi mogą jedynie przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie osiągnęli przychodu wyższego niż 120 tysięcy złotych. Ten rodzaj składek nazwano “Małym ZUS-em Plus”. Pozostałe warunki niezbędne do spełnienia przez przedsiębiorcę są identyczne jak w przypadku wyżej opisywanej preferencyjnej składki ZUS, są więc swego rodzaju jej modyfikacją. W takim razie ile wyniesie podstawa wymiaru składek ZUS od dochodu?

Zgodnie z nowymi przepisami, średni miesięczny dochód kalkulowany będzie według następującego wzoru:

(roczny dochód z roku poprzedniego / liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

W ustawie zapisano również dolne i górne ograniczenie wysokości nowych składek. Tak więc, podstawa wymiaru składek ZUS od dochodu:

 • Nie może być niższa od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Nie może przekroczyć kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

Innymi słowy, nowe składki ZUS od dochodu:

 • Nie mogą być niższe od ulgowych składek ZUS przysługujących przez pierwsze 2 lata prowadzenia firmy (w 2020 roku jest to kwota 609,14 zł)
 • Nie mogą być wyższe od składki ryczałtowej (w 2020 roku jest to kwota 1431,48 zł)

30-krotność limitu składek ZUS

Warto pamiętać, iż w przyszłym roku wciąż obowiązywać będzie ograniczenie w postaci 30-krotności limitu składek ZUS. Dotyczy ono maksymalnej kwoty podstawy wymiaru składek na ZUS, która obecnie wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Oznacza to, iż najlepiej zarabiający, po przekroczeniu danego pułapu (w tym roku wyniósł on niemal 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie) nie płacą już składek ZUS.

Taki limit obowiązuje, aby państwo w przyszłości nie musiało wypłacać najzamożniejszym gigantycznych emerytur rzędu co najmniej kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Pod koniec ubiegłego roku rząd poważnie rozważał zniesienie tego limitu, jednak ostatecznie z takiego działania zrezygnował i nic nie zapowiada, aby w najbliższej przyszłości miał przestać on obowiązywać.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments