Silvair planuje emisję 815 000 akcji po cenie 7,5 zł za szt. bez pp

214

SilvairSilvair wyemituje 815 000 akcji po cenie emisyjnej 7,5 zł za akcję w ramach oferty publicznej w Polsce oraz subskrypcji prywatnej poza Stanami Zjednoczonymi, bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

„Rada dyrektorów spółki podjęła uchwałę dotyczącą realizacji oferty akcji zwykłych nowej emisji w ramach kapitału autoryzowanego spółki. W ramach oferty, spółka wyemituje 815 000 nowych akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 7,5 zł” – czytamy w komunikacie.

Oferta zostanie przeprowadzona w formie:

(i) oferty publicznej w Polsce skierowanej wyłącznie do inwestorów nabywających nowe akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora;

(ii) subskrypcji prywatnej nowych akcji poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

„Akcjonariuszom spółki nie przysługuje prawo poboru ani podobne prawa w odniesieniu do nowych akcji. Nowe akcje będą przydzielane przez radę dyrektorów spółki według jej uznania inwestorom wybranym przez radę dyrektorów i uprawnionym do uczestnictwa w ofercie” – czytamy dalej.

Silvair zamierza ubiegać się o dematerializację nowych akcji oraz ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowe akcje będą emitowane jako akcje w pełni zamienne z akcjami dopuszczonymi już do obrotu na GPW i stanowić będą przez okres 12 miesięcy mniej niż 20% liczby akcji dopuszczonych już do obrotu na GPW, podano także.

Doradcą w procesie emisji akcji jest Trigon Dom Maklerski.

W czerwcu 2019 r. Silvair podał, że postanowił rozpocząć przygotowania mające na celu uzyskanie finansowania na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału autoryzowanego, obligacji zamiennych lub innych instrumentów finansowych.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments