Senat przyjął nowelę o pomocy obywatelom Ukrainy z poprawkami

202

flaga Polska, UkrainaSenat przyjął nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z poprawkami, które m.in. dookreślają kwestie dotyczące powierzenia pracy uchodźcom. Nowelizacja wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie.

Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że dokonanie przed dniem wejścia w życie ustawy powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy, w terminie późniejszym niż14-dniowy, uznaje się za dopełnienie obowiązku powiadomienia w terminie.

Inna z poprawek usuwa przepisy, które umożliwiają przesuwanie środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonywanie zadań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Nowelizacja wprowadza rozwiązania systemowe dotyczące m.in. zwiększenia możliwości korzystania z kursów języka polskiego przez Ukraińców, uelastycznienia rynku pracy, a także tworzenia punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. W noweli znalazły się też rozwiązania, których celem jest wyeliminowanie przypadków pobierania świadczeń przez obywatela Ukrainy, który utracił do nich prawo. Nowelizacja wprowadza ponadto nowe przepisy dotyczące rejestru PESEL, w których ukraińscy uchodźcy objęci specustawą mają status UKR.

Chodzi o automatyczną zmianę tego statusu po przekazaniu przez komendanta głównego Straży Granicznej informacji np. o wyjeździe uchodźcy z Polski. W wypadku wyjazdu w ramach Strefy Schengen zmiana statusu będzie mogła nastąpić po złożeniu przez obywatela stosownego oświadczenia. Przywrócenie tego statusu będzie możliwe, jeśli obywatel Ukrainy potwierdzi, że jego pobyt za granicami Polski trwał krócej niż miesiąc.

Status UKR będzie mógł zostać nadany ponownie, jeśli dana osoba powróci do Polski w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie. W tym wypadku status UKR również będzie zostać nadany automatycznie, jeśli obywatel Ukrainy przybył przez granicę zewnętrzne, lub w wyniku ponownego złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments