Senat przyjął nowelę dotyczącą uproszczeń rozliczenia VAT bez poprawek

407

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zakładający uproszczenie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT oraz wprowadzenie zmian dotyczących m.in. fakturowania. Za nowelizacją głosowało 98 senatorów jeden wstrzymał się od głosu.

Nowela zakłada m.in. wydłużenie preferencji w podatku akcyzowym do 31 grudnia 2022 r. dla osób, które chcą nabywać pojazdy hybrydowe z tzw. wtyczką. W przypadku braku tej regulacji – stawka dla pojazdów hybrydowych od 1 stycznia 2021 r. wróciłaby do wyjściowego poziomu. Pojazdy elektryczne i wodorowe są zwolnione z akcyzy.

Nowela przedłuża też termin na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych informacji o należnościach pieniężnych, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2018 r.

Co do zasady pakiet rozwiązań podatkowych obejmuje uproszczenia w fakturowaniu, przy eksporcie, w zakresie obliczania kursów walut. Zawiera rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT oraz dotyczące tzw. Tax Free, co ułatwi stosowanie przepisów VAT. W celu uproszczenie rozliczania podatku wprowadzono pakiet Slim VAT (ang. Simple Local And Modern VAT).

Zmiany dotyczą :

  • Fakturowania – proponowana jest likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.
  • Ułatwień dla eksporterów – planowane jest wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy.
  • Wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym – wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.
  • Korzyści finansowych dla przedsiębiorców – wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.
  • Doprecyzowanie mają zostać konstrukcje VAT, m.in. w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), JPK, wykazu podatników i kas rejestrujących.

Zakłada rozszerzenie ochrony związanej z udzieleniem Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU, wprowadzenie ograniczeń ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa oraz wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania. Zaplanowano 5-letni okres ważności WIS.

Wprowadzono szereg zmian doprecyzowujących dotyczących m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT – wprowadzone zmiany istotnie ułatwią podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

Doprecyzowano także przepisy dotyczące nowego JPK_VAT, polegające na wprowadzeniu – w zakresie kar za błędy w ewidencji – odesłania do stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Ma to na celu zapewnienie jednolitej procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT.

W zakresie Tax Free wprowadzono elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym, a dla budżetu państwa uszczelnienie systemu podatkowego, podano także.

Rozwiązania te – w ocenie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest autorem projektu – wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free przez nieuczciwe podmioty i ułatwią kontrole podatkowe sprzedawców. Zmiany w Tax Free oznaczają też wprowadzenie obowiązku stosowania kas on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym. Będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) od lipca 2021 r.

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania w ciągu kilku pierwszych lat wpłyną na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych o ok. 160-165 mln zł rocznie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach (m.in. zmiany wprowadzane w Tax Free).

Poprzedni artykułTe miasta w Polsce wydają najwięcej na święta
Następny artykułBudżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zatwierdzony
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments