Sejm skierował projekt 14. emerytury do komisji

175

czy warto głosowaćSejm skierował projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów do sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej. Za zgłoszonym w pierwszym czytaniu wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 12 posłów, 418 było przeciwnych, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwróciła się do Komisji o przygotowanie sprawozdania w terminie, umożliwiającym przyjęcie projektu na obecnym, dwudniowym posiedzeniu Sejmu.

Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wprowadzenie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż w projekcie ustawy proponuje się, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

Świadczenia pieniężne mają zostać wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

złotyDecyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14. emerytury mają być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Będzie to oznaczać będzie, że wszystkie uprawnione osoby otrzymają kwotę w wysokości 1 217,98 zł. Od świadczenia pobierana będzie natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) z Funduszu Solidarnościowego na wypłatę 14. emerytur ma zostać przekazanych 11 046 mln zł, ale 1 018 mln zł trafi z powrotem do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) ze względu na potrącenie składek ubezpieczeniowych. Saldo wydatków związanych z 14. emeryturą dla budżetu wyniesie ok. 10,35 mld zł.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2022 r. ma zostać wypłacone dla ok. 9 mln świadczeniobiorców (ok. 82% ogółu), w tym ok. 7,7 mln świadczeniobiorców otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2, 9 tys. zł miesięcznie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments