Sejm przegłosował OIPE – na czym polega “europejska emerytura”?

Udostępnij

Sejm nie zgodził się na odrzucenie ustawy, która wprowadzi tak zwaną emeryturę europejską (OIPE). Tym samym przepisy, które ułatwią oszczędzanie na starość, trafią teraz do podpisu prezydenta.

O ich odrzucenie wnioskował Senat, który krytykował wprowadzane przy okazji zmiany w nadzorze nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi (SKOK), które z OIPE nie ma nic wspólnego.

Czym jest OIPE? emerytury stażowe

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (funkcjonujący w unijnej legislaturze jako angielskie Pan-European Personal Pension Products) ma uzupełniać podstawowe systemy emerytalne takie jak ZUS, IKE i IKZE.

Jest to zatem dobrowolny indywidualny produkt emerytalny, którego celem jest pomoc mieszkańcom Unii Europejskiej w zapewnieniu dodatkowego dochodu na jesień życia – obok emerytury państwowej i filarów.

Największą zaletą OIPE ma być możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenie zgromadzonych pieniędzy przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zachowując przy tym prawo do korzyści związanych z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam produkt.

W efekcie OIPE to rozwiązanie wprowadzane przede wszystkim z myślą o tych osobach, które pracują za granicą. Skorzystać z niego będzie mógł jednak każdy mieszkaniec Unii Europejskiej, w tym pracownicy firm międzynarodowych, freelancerzy czy samozatrudnieni.

Po OIPE będą mogły sięgnąć także: osoby bezrobotne, osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, a nawet studenci. W praktyce, każdy obywatel kraju należącego do Unii Europejskiej będzie mógł założyć subkonto po ukończeniu 18. roku życia (lub już w wieku 16 lat, jeśli będzie zatrudniony).

Założenie konta w OIPE i wpłacanie pieniędzy ma być dobrowolne. Umowę o prowadzenie OIPE będzie można zawrzeć z bankiem, fintechem, funduszem inwestycyjnym lub zakładem ubezpieczeń – oczywiście, jeśli będą one oferować taki produkt.

OIPE a IKE

Oszczędzając w ramach OIPE, nie będzie trzeba płacić podatku od zysków kapitałowych. To, ile będzie można wpłacać na przyszłą emeryturę, będzie ograniczone limitem w wysokości trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. zaoszczędzić na emeryturę

Zgromadzone fundusze będą mogły być dziedziczone. A wypłacić je będzie można po ukończeniu 60. roku życia lub pięć lat wcześniej – w przypadku osób, które będą miały już wtedy uprawnienia emerytalne. Jak zatem widzimy Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny będzie bardzo podobny do Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Dla wielu inwestorów podstawowym mankamentem OIPE będzie jednak z pewnością brak możliwości samodzielnego inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe. W przeciwieństwie do IKE udostępnianych przez domy maklerskie, OIPE będzie bowiem umożliwiało wyłącznie zakup gotowych strategii inwestycyjnych.

Każdy dostawca będzie mógł oferować w ramach programu maksymalnie sześć różnych rodzajów portfeli, w tym obowiązkowo jeden nazwany „podstawowym OIPE”, którego celem ma być zapewnienie ochrony kapitału klienta. W skład produktów OIPE mogą wchodzić choćby fundusze ETF, obligacje i akcje.

Na liście dostawców OIPE znajdziemy aktualnie jedną spółkę. Swoje produkty tego typu zarejestrował jak dotąd tylko fintech oparty o robodoradztwo – Finax (po dwa w Chorwacji, Czechach i Słowacji). Firma przyjmuje już zapisy dla Polaków zainteresowanych OIPE i zapowiada włączenie go do oferty, gdy tylko pojawi się prawna możliwość.

Dlaczego Senat chciał odrzucenia ustawy o OIPE?

Ustawą w sprawie OIPE zajął się wczoraj Sejm. Posłowie odrzucili uchwałę Senatu, który chciał, aby nowe przepisy nie zostały wprowadzone.

Nie z powodu regulacji dotyczących OIPE, których wprowadzenie wymusza unijne rozporządzenie 2019/1238, ale przede wszystkim z uwagi na to, że omawiana ustawa zmienia też inne, krajowe przepisy dotyczące instytucji finansowych.

Senatorowie wskazali bowiem, że nowa regulacja łącznie zmienia 11 ustaw, w tym tę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Według Senatorów planowane przepisy poszerzają ich kompetencje bez objęcia SKOK-ów systemem nadzoru.

Jednocześnie podkreślono, że uregulowania dotyczące SKOK-ów nie są związane bezpośrednio z ustawą o OIPE. Zostały dołączone „niejako przy okazji” co narusza zasady techniki prawodawczej. czy warto głosować

Posłowie twierdzą zaś, że zmiany w ustawie o SKOK-ach wprowadzono zgodnie z rekomendacjami Komitetu Stabilności Finansowej. Mają dotyczyć poprawy i wzmocnienia bazy kapitałowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Głównie chodzi tutaj o spełnienie przez kasy wymagań dotyczących między innymi minimalnego poziomu funduszy własnych.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również