Santander X wspiera polskie startupy

Udostępnij

Santander X otwiera obecnie rekrutację do pierwszego konkursu Santander X Award w Polsce, rozszerzając tym samym swoją obecność do 12 krajów. W odpowiedzi na wyzwania, z którymi zmagają się obecnie młode firmy, Santander Bank Polska kieruje do przedsiębiorców program Santander X. To globalny ekosystem, którego celem jest promocja talentów i innowacji. Santander X pomaga startupom, scaleupom, mikroprzedsiębiorcom i MŚP w uzyskaniu niezbędnego wsparcia szkoleniowego i mentoringowego potrzebnego do rozbudowy projektów czy weryfikacji pomysłów. Program ułatwia też dostęp do zasobów, łączy ze sobą specjalistów i innowatorów z różnych branż, by tworzyć środowisko sprzyjające rozwoju przedsiębiorstw.

Kluczowe informacje

Dla kogo:
W konkursie mogą wziąć udział startupy które są:

 • zarejestrowane w Polsce;
 • innowacyjne: obejmują wykonalną i wiarygodną nową technologię, aplikację technologiczną, model biznesowy, model usług lub proces.

Termin:

 • rejestrację za pomocą platformy można zgłaszać do 14 października 2023 r.

Kryteria:

Startupy muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wprowadzać obecnie na rynek produkt/usługę, której roczny przychód ze sprzedaży nie przekracza 1 200 000 zł.;
 • pozyskać kapitał w wysokości od 400 000 zł do 4 000 000 zł.;
 • zatrudniać od 2 do 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nagrody:

 • nagroda pieniężna przyznana przez Fundację Oxentia w wysokości:
  • 1. miejsce: 10 000 EUR
  • 2. miejsce: 6 000 euro
  • 3. miejsce: 4 000 euro
 • spersonalizowany mentoring, skoncentrowany na potrzebach każdego startupu;
 • promocję projektów przy zaangażowaniu Santander Bank Polska;
 • zaproszenie do udziału w Santander X Global Award, gdzie startupy będą rywalizować ze zwycięzcami z 8 innych krajów o możliwość otrzymania dalszych nagród finansowych i mentoringu.

Zwycięzcy lokalnej edycji konkursu otrzymają też dostęp do Santander X 100 – globalnej społeczność najlepszych startupów i scaleupów, wyróżnionych w konkursach i programach Santander X. Platforma zapewnia im m.in. dostęp do dalszego rozwoju, doradztwa, szkoleń, kapitału, klientów, talentów i akceleracji, a także możliwość wymiany doświadczeń.

Jak aplikować

Szczegóły dot. warunków uczestnictwa oraz rejestracja dostępne są na stronie: https://app.santanderx.com/calls/santander-x-award-poland-startup-23

Najnowsze

Zobacz również